Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Dle znalců jednacího řádu o tomto paragrafu již sněmovna jednou rozhodla přijetím pozměňovacího návrhu z výboru pro vědu a vzdělání, to znamená že o tomto paragrafu se již hlasovalo a sněmovna ho přijala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pod kterým bodem to bylo, pane kolego Rozehnale? A27?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Ano, A27.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ale bod A27 nebyl přijat, pokud se nepletu. Byl. Pardon. Byl jediný, který byl přijat. V tuto chvíli si myslím, že pan zpravodaj má pravdu.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Argument pana poslance Kostrhuna by platil jen v okamžiku, že by se text třeba věcně nelišil, ale lišil by se sémanticky. Pak bychom o tom mohli hlasovat, ale v této chvíli už sněmovna jednou rozhodla a ve své podstatě by rozhodovala novým hlasováním o tomtéž. Čili je to nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Souhlasím s panem zpravodajem i panem ministrem. Byl-li bod A27 přijat, nelze hlasovat. Vznáší přesto někdo námitku? Pokud by byla námitka, rozhodovali bychom o námitce. Není tomu tak.

Pane zpravodaji, předložte to, o čem nyní budeme hlasovat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Je to pozměňovací návrh D2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 229 o bodu D2. Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje záporné.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 116, proti 68.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh je pod písm. D4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaje také kladné.

 

Hlasování číslo 230 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 189 pro 182, proti 2.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je pod písm. D5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaje také kladné.

 

Hlasování číslo 231 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 190 pro 185, proti 2.

 

Technické sdělení: pan kolega Nečas má náhradní kartu č. 12.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh pod písm. D6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje také.

 

Hlasování číslo 232 rozhoduje o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 191 pro 190, proti nikdo.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh pod písm. D7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje také.

 

Hlasování číslo 233 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 191 pro 6, proti 178.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je pod písm. E1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje neutrální.

 

Hlasování pořadové číslo 234 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 191 pro 11, proti 155.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh je pod písm. E2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje silně kladné.

 

Hlasování číslo 235 zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 191 pro 176, proti 10.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je pod písm. F.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje také.

 

Hlasování číslo 236 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 191 pro 12, proti 170.

 

Pane ministře, kdybyste viděl, jaký máte vliv na sněmovnu! Když jste prvně zvedl ruku kladně, tak tady naskákala spousta pozitivních hlasů.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je pod písm. G1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: G1. Pardon. K proceduře pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Tam jsou tři návrhy k jedné věci. To je návrh můj, poslance Bendy a poslance Pilipa. Z logiky, jak jsou tyto věci přísné, by se napřed mělo hlasovat o návrhu poslance Bendy, který zruší celý paragraf, potom návrh poslance Pilipa, který ruší část paragrafu a pak návrh můj, který pouze mění a zmírňuje sazby. Z logiky věci by to mělo být teď hlasováno takto.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jenom bych připomněl, že na začátku pan zpravodaj navrhoval, že budeme nejprve hlasovat o bodu G1 a poté o bodu I, pak J a pak G2. Pane zpravodaji, vyjádřete se k této námitce.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Proti tomu, co říká poslanec Pleva, nic nenamítám, ale odsouhlasili jsme již proceduru na začátku. Je to vlastně stejné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám se, že také těžko lze vyhovět námitce kolegy Plevy. Pan kolega Dostál k této problematice.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Domnívám se, že kolega Pleva má logicky pravdu. Nejprve bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy, protože ten je zcela zásadní. Buď, a nebo. Pokud neprojde, pak teprve můžeme hlasovat o liberalizaci tohoto paragrafu. Souhlasíte?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V úvodním slově pan zpravodaj, já jsem si to dobře poznamenával, řekl nejprve G1, pak I, pak J a pak G2. Takto to bylo řečeno na začátku. Proceduru jsme neodsouhlasili hlasováním, takže bude-li konsens nad tím, že budeme postupovat, jak navrhuje kolega Pleva, a přidá-li se k tomu pan zpravodaj, já s tím problém mít nebudu, ale musí to mít konsensuální stanovisko.

Pane zpravodaji, co vy k návrhu kolegy Plevy?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Já si ho osvojuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Namítá někdo něco proti změně procedury, kterou jsme konsensuálně schválili? Námitku nevidím, ani pan navrhovatel ministr kultury neprotestuje. Pane zpravodaji, v duchu této modifikace, předložte návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: V této chvíli budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - prosí ne, stanovisko pana zpravodaje záporné.

 

Hlasování číslo 237 rozhoduje o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 190 pro 57, proti 130.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP