Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Teď jsem to nepochopil ani já.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Pan ministr chtěl říci, že body D1 a D2 jsou nehlasovatelné, bod D3 je hlasovatelný, jak jsem byl upozorněn i legislativou. Můžeme hlasovat o bodě D3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Ještě se musím zeptal pana navrhovatele tohoto pozměňovacího návrhu, jestli souhlasí s touto interpretací, že nehlasovatelné jsou body D1 a D2. Konstatujeme, že body D1 a D2 jsou nehlasovatelné, neboť neschválením předchozích pozměňovacích návrhů vlastně platí text, který je obsažen v pozměňovacím návrhu D1 a D2. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D3. S touto interpretací nesouhlasí pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Pane předsedající, já se domnívám, že o této věci už jsme jednou rozhodli a nemůžeme o ní rozhodovat podruhé. Už jsme jednou přehlasovali vládní návrh, že "udělí", a ne "může udělit". (Nesouhlasné hlasy v sále.) No tak proč jsme o ní rozhodovali? Už jsme o ní rozhodli, tak o ní nemůžeme rozhodovat podruhé!

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, mám pocit, že teď jste podpořil přesně to, co jsem říkal, že nelze hlasovat o bodu D1 a D2, protože z předchozích rozhodnutí, tedy nepřijetí příslušných pozměňovacích návrhů, vyplývá, že platí text obsažený v těchto pozměňovacích návrzích, které předložil kolega Kostrhun.

Kolegyně a kolegové, jestliže tyto rozpory budou trvat, vyhlásím pětiminutovou přestávku, aby tato věc byla vyjasněna.

Hovořit bude pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, dejte nám pět minut abychom se mohli poradit s pracovníkem legislativy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vyhlašuji pětiminutovou přestávku do 12.07 hodin.

 

(Po pěti minutách.)

 

Kolegyně a kolegové, přestávka na upřesnění vzniklého problému vypršela. Prosím, abyste se vrátili do jednacího sálu. Za malou chvíli dostane pan zpravodaj slovo, aby nám sdělil výsledek.

Je zde žádost z pléna o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

Hovořit bude pan zpravodaj Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po konzultacích se znalci jednacího řádu a s legislativou konstatuji, že body D1 a D3 jsou nehlasovatelné. Můžeme hlasovat pouze o bodu D2 a dalších.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Čili budeme hlasovat o bodu D2. Pan kolega Kostrhun se hlásí? Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Děkuji za slovo. Nemohu souhlasit s interpretací pana zpravodaje, že legislativci usoudili, že bod D3 je nehlasovatelný. Bod D3 podle legislativy, tak jak já jsem tomu rozuměl, je můj pozměňovací návrh k přijatému znění VVVKMT a měl by být jako takový hlasovatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP