Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Poslanec Rostislav Čevela: Dalším návrhem je hlasování o bodě El. Upozorňuji, že při schválení není pak hlasovatelný bod JI 1 kolegy Kováčika.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - nesouhlas, stanovisko pana zpravodaje - neutrální.

 

Hlasování číslo 205 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 192 se pro návrh vyslovilo 10, proti 155.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Nyní hlasujeme o bodě E2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - nesouhlas. Stanovisko zpravodaje - neutrální.

 

V hlasování číslo 206 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 192 se pro návrh vyslovilo 9, proti 143.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vzhledem k tomu, že jsme odhlasovali bod B9, dalším bodem v návaznosti bude F. Stanovisko zpravodaje je kladné, pana ministra také kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasujeme o celém pozměňovacím návrhu pod písm. F.

 

Hlasování č. 207 jsem zahájil a ptám se kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když z přítomných 192 hlasovalo pro 181 a jeden proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Dalším bodem je bod G - stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje také záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 208 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 192 se pro vyslovilo 27 a proti 157.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Dalším hlasováním je bod H. Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaje též záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 209 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 192 se pro vyslovilo 75 a proti 109.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Dalším bodem je I1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - záporné, stanovisko zpravodaje - rovněž záporné.

 

Hlasování číslo 210 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - z přítomných 192 se vyslovilo pro 25, proti 158.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Dalším hlasováním je I2, alternativa I.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - záporné, stanovisko zpravodaje rovněž záporné.

 

Hlasování číslo 211 rozhodne o bodu 1, o bodu I2, alternativa 1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 192 se vyslovilo pro 30 a proti 156.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Nyní I2, alternativa II.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - záporné, zpravodaje - rovněž záporné.

 

Hlasování číslo 212 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 192 bylo 30 pro a 156 proti.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Nyní jde o další dva body - jde o terén, který asi není moc blízký zdravotnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vidím, že se hlásí kolega Tlustý. Není sice rozprava, ale je to zodpovědný funkcionář a podle jednacího řádu mu uděluji slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji, pane místopředsedo. Po dohodě s předkladatelem návrhu J bychom sněmovnu požádali o pořadí hlasování napřed K1, potom orientační hlasování mezi K2 a J.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nejdříve budeme tedy hlasovat o K1, alternativa I. Budou nějaké námitky, když v tuto chvíli požádám o vyjádření příslušného resortního ministra? (Námitky nebyly).

Pane ministře průmyslu, jedná se v tuto chvíli o novele živnostenského zákona, kde se jedná o inkriminovanou záležitost - povinnost vydávání paragonů.

Pan ministr může vystoupit kdykoliv. Nebude-li tedy námitek, dám panu ministru průmyslu a obchodu možnost k vyjádření stanoviska. Prosím, pane ministře, ale stručně.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věnuji se vždycky plně jednání parlamentu, na rozdíl od mnohých (místopředseda Gross: K věci, pane ministře) - domnívám se, že jsem mluvil k věci.

Dovolil bych si reagovat na ustanovení § 31 odst. 12, který ukládá podnikateli povinnost vydávat doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je-li účtovaná cena vyšší než 20 korun.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, prosím jen k těm pozměňovacím návrhům. To znamená změna číslovky 20 na 500 Kč, druhá věc vypuštění povinnosti a třetí alternativa změna číslovky 20 na 1000 Kč.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Doporučuji, aby byl zachován původní návrh, tedy to, co je obsaženo v živnostenském zákoně, tedy 20 Kč, protože bylo to volání požadavků veřejnosti ke stánkovému prodeji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP