Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

(pokračuje Gross)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 407/3. Nyní otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Nyní je možno vystoupit se závěrečnými slovy jak pana ministra, tak pana zpravodaje, pokud chtějí. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj nechce využít možnosti závěrečného vystoupení.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje pana poslance Rostislava Čevelu, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji. Budu mezitím gongovat, neb se blíží hlasování.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme se konečně po roce vypořádat s třetím čtením sněmovního tisku 407/3. Navrhuji, abychom zahájili další hlasování dle tohoto postupu: K bodu písm. A1 a 2 doporučuji hlasovat dohromady. Dále pak o bodě 3 zvlášť. O bodě B v celku atd.

Pane předsedající, můžete dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhujete postupovat podle písmen, tak jak jsou obsažena ve sněmovním tisku 407/3. Žádný zvláštní postup nenavrhujete. Rozumíme? Je souhlas? Není námitek vůči této proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj? Námitky nejsou, ani pan ministr nic nenamítá.

Takže budeme nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písm. A, a to tak že první hlasování bude o pozměňovacích návrzích A1, 2. Ano, pane zpravodaji? (Ano.)

Stanovisko pana ministra? Nesouhlas. Zpravodaj? Taktéž nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 197. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 185 pro 14, proti 157.

 

Další návrh bude A3. Pane zpravodaji? (Souhlasné stanovisko.) Pan ministr? Také souhlasné.

 

Hlasování číslo 198 rozhoduje o bodu A3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 186 pro 90, proti 85.

 

Prosím o další návrhy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Dále navrhuji hlasovat en bloc o osmi pozměňovacích návrzích k článku I. plus devátý k článku III.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem B by se mělo hlasovat najednou. Vidím námitku v tuto chvíli, takže prosím, abyste pane kolego, přistoupil k řečništi a řekl, o kterém bodě byste chtěl hlasovat zvlášť. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající. Žádám zvlášť hlasovat o bodu číslo jedna skupiny B. Je to B1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to pozměňovací návrh pod písmenem B1.

Ještě vidím pana kolegu Švrčka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, jsem přesvědčen a jsem toho názoru, že i bod B9 tohoto usnesení si zaslouží, aby byl hlasován samostatně. Mám pro to důvody, kterých se mi dostalo nyní na poslední chvíli, nicméně nevím, jestli má smysl je teď číst.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ani nemůžete, pane kolego. Takže je zde návrh na to, abychom hlasovali odděleně v bloku B o bodech B1 a B9. Pane zpravodaji, souhlasíte nebo trváte na svém původním návrhu? Museli bychom rozhodnout hlasováním.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Souhlasím, je to možné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nejdříve rozhodneme o bodu B1 - navrhujete? Nebo o zbytku bez bodů B1 a B9?

 

Poslanec Rostislav Čevela: B1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže hlasování proběhne o bodu B1. Stanovisko pana ministra? Souhlas. Zpravodaj (Taktéž kladné.) Také souhlas.

 

Hlasování číslo 199 rozhoduje o bodu B1. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 187 pro 129, proti 51.

 

Prosím tedy o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Děkuji. Takže nyní můžeme hlasovat en bloc o bodech B2, 3 až 8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Stanovisko pana ministra? B2 až 8, pane ministře, souhlas? Souhlas. Zpravodaj? (Taktéž souhlasné.)

 

Jubilejní hlasování číslo 200 rozhoduje o pozměňovacích návrzích B2 až 8. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 187 pro 182, nikdo proti.

 

Prosím o další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Nyní tedy se můžeme vypořádat s bodem B9.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Kladné. Zpravodaj? (Vlažné.) V součtu je to tedy kladné stanovisko.

 

Takže rozhodneme v hlasování číslo 201 o bodu B9. Hlasování zahajuji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 187 pro 112, proti 46.

 

Prosím o další návrhy.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Další hlasování pod bodem C.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Kladné. Zpravodaj? (Taktéž kladné.)

 

Hlasování číslo 202 rozhoduje o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro 178, nikdo proti. Prosím o další návrhy.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Další hlasování o bodě D1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Záporné. Zpravodaj? (Taktéž záporné.) Také ne.

 

Hlasování číslo 203 rozhoduje o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Nepotěším vás, pane ministře. Návrh byl přijat. Z přítomných 187 pro 112, proti 65.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Další hlasování o bodě D2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra k D2? Nesouhlas. Zpravodaj? (Taktéž nesouhlasné.)

 

Hlasování 204 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 191 pro 49, proti 12.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP