Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Nyní bych měl navrhnout, aby tento nový bod byl zařazen na pátek 3. března jako první bod před již pevně zařazené body. Chci se tedy zeptat, zda proti návrhu zařadit nový bod na jednání schůze existuje námitka.

Registruji námitku pana předsedy poslaneckého klubu KSČM a myslím si, že není třeba upozorňovat na ustanovení zákona o jednacím řádu, která přesně předpisují, co je potřeba udělat.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano, pane předsedající, dámy a pánové, setrvávám na své námitce proti zařazení tohoto bodu do programu této schůze a upozorňuji, že ani ve stavu legislativní nouze nelze aplikovat § 54 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má někdo další námitku?

Předpokládám, pane předsedo (k poslanci Filipovi), že pokud vznášíte námitku, buď o tom budeme hlasovat - nebo to je pouze námitka? (Poslanec Filip: Nehlasovat.)

Chtěl bych poprosit někoho z klubu KSČM, zda by mohl upřesnit tu část zákona o jednacím řádu, na kterou se toto vystoupení odvolává, abych mohl kvalifikovaně rozhodnout. Slovo má poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych ocitoval § 54 odst. 6 jednacího řádu, který říká, že schválený pořad lze během schůze sněmovny rozšiřovat jen výjimečně. Návrh na doplnění schváleného pořadu schůze sněmovny nelze projednat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců, což se stalo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, to se stalo teprve v tuto chvíli, kdy jsem obdržel seznam 20 poslanců, jinak bych se netvářil tak nechápavě.

Ano, tímto byly splněny formální náležitosti zákona o jednacím řádu. Konstatuji, že díky tomuto zamítavému stanovisku 20 poslanců nemůže být tento bod zařazen do již schváleného programu 22. schůze Poslanecké sněmovny.

Po poradě předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů bych vám ještě rád předložil další návrhy k rozhodnutí.

Navrhuji, abychom ve středu, tj. zítra 1. března, jednali v souladu s jednacím řádem do 21. hodiny s tím, že z bloku zpráv bychom projednávali následující body: 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, přičemž bude respektována každá žádost poslaneckého klubu o odložení hlasování, popř. v tuto chvíli jakékoli, byť individuální veto z poslaneckého klubu k těmto bodům, jak jsem je přednesl. Veto k projednávání těchto bodů nevidím, platí tedy… - pardon, vidím, slovo má pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, myslím si, že by nebylo příliš důstojné projednávat např. tisk č. 505, tisk, který jedná o privatizaci zbývajících státních podílů v jednotlivých podnicích v České republice, a dávám tedy veto proti projednávání tohoto tisku ve středu ve večerních hodinách.

Zároveň upozorňuji, že podle mého soudu se stalo dobrým zvykem některých poslanců hlasovat pro projednání po 19. hodině, a pak po 19. hodině ve sněmovně nebýt. Jsem přesvědčen o tom, že takové hlasování zpochybňuje poslance jako takového. (Potlesk členů klubu KSČM.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo - jakkoli v mnoha věcech s vámi nesouhlasím, v tomto máte stoprocentní pravdu, neboť stalo se skutečně smutným zvykem, že ti, kteří hlasují pro prodloužení jednání sněmovny po 21. hodině, potom se často jednání neúčastní a skutečně tím blokují práci a volný čas těch, kteří odpovědně ve sněmovně v tu dobu sedí.

Škrtám tedy z přednesených bodů bod č. 124 v důsledku veta poslaneckého klubu KSČM. Další veto k těmto bodům nevidím.

Dále navrhuji, abychom ve čtvrtek 2. března po již stanoveném prvním bodu zařadili projednávání návrhů ve třetím čtení. Toto je také výsledek dohody parlamentního grémia, a pokud není námitka, nechal bych hlasovat jediným hlasováním o obou návrzích, tedy o bodech v pořadí tak, jak budou projednávány zítra po 19. hodině, a o tom, že ve čtvrtek jako druhý bod začneme projednávat zákony ve třetím čtení. Vidím námitku pana poslance Brožíka, prosím.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že by se mělo nejprve hlasovat o tom, zda budeme vůbec jednat po 19. hodině, a teprve poté zařadit body programu, protože pak to zase je zavádějící tím, že hlasujeme o bodech programu, které budeme projednávat po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, rozdělím tedy hlasování o tom, zda jednat po 19. hodině, a potom, jestli mohu, tak bych nechal společně hlasovat o těch bodech programu, pokud to půjde, s tím programem čtvrtečním. Rozumějí tedy všichni, o čem budeme hlasovat?

 

Nejprve tedy rozhodneme hlasováním o tom, zda Poslanecká sněmovna zítra, tj. 1. března, bude jednat po 19. hodině.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 156, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 183 pro návrh bylo 70, proti 88. Návrh nebyl přijat. Sejdeme se tedy příští týden.

 

Nyní tedy nechám hlasovat o tom, že jako druhý bod a body následující ve čtvrtečním jednání budou projednávány zákony ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 157, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 184 pro návrh 142, proti 3, návrh byl přijat.

 

Není-li dalších procedurálních návrhů… Je další procedurální návrh, hlásí se pan poslanec Tlustý, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane předsedo, chci požádat všechny poslance, všechny poslankyně, aby se ztišili. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji.

Dovolte tedy, abych navrhl zařazení nového druhého bodu právě na čtvrteční odpolední jednání, to je před právě schválená třetí čtení. Prvním bodem, který sněmovna schválila pro čtvrteční odpoledne, je totiž bod, který se jmenuje Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva vnitra k výkonu vlastnických práv v Komerční bance a v České pojišťovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP