Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Na základě dostupných informací mám značné pochybnosti o tom, jak procedurálně probíhal prodej státního podílu v České spořitelně, a proto chci navrhnout následující nový bod a jeho zařazení zdůvodnit. Navrhuji, aby tímto druhým bodem byla informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny. Tento bod zdůvodňuji následujícím - z informací, které jsou mi dostupné, vyplývá, že ministr financí postupoval v této záležitosti podle následujícího postupu. V prvním kole byli vyzváni možní investoři k předložení tzv. nezávazných nabídek. Ve druhém kroku byl vybrán jediný zájemce, ve třetím kroku mu byla udělena exkluzivita, ve čtvrtém kroku vláda rozhodla o rozsahu úvěrů, které byly vyvedeny mimo spořitelnu. V pátém kroku následovala jednání o ceně za 52 % akcií, v kroku šestém vláda rozhodla o prodeji 52 % akcií investorovi. V kroku následujícím na základě auditu v souladu s návrhem smlouvy bude nebo je korigována kupní cena. Až potud je to postup velmi zvláštní, nicméně krok osmý považuji za skandální. Tím osmým krokem má být údajně podpis smlouvy o pětileté 100% záruce českého státu na úvěry tzv. třetí a čtvrté - čtvrté a páté kategorie a provedení auditu na úvěry kategorie první a druhé, přičemž na základě tohoto auditu mohou být překvalifikovány. Znamená to, že podpisem této smlouvy se stát - přesně řečeno tato vláda na návrh ministra financí rozhodla poskytnout investorovi neomezený rozsah státní záruky, přičemž tento rozsah v budoucnu nebude moci ovlivnit a bude ovlivňován třetími osobami.

Tento postup znamená, že vláda prodává banku očištěnou od všech nevýnosných úvěrů, to znamená, schválila prodej budov, ochranné známky, podílu na trhu a všech vkladů v tomto bankovním ústavu. Rovněž to znamená, že předmět prodeje byl upraven po vybrání kupce a po stanovení kupní ceny, aniž bych jakkoliv zpochybňoval kvalitu investora - toto moje vystoupení ani tento projednávaný bod není namířen proti tomuto zahraničnímu investorovi. Považuji za nepochybné, že při normálním postupu, kdy by napřed vláda specifikovala, co vlastně prodává, pak otevřela soutěž, pak teprve vybrala nejlepší nabídku na základě ceny, by zájem o tento bankovní ústav byl mnohem větší a dosažená cena by vícenásobně přesáhla cenu, kterou takto český stát inkasuje.

Vyslovuji pochybnost, nebo vyslovuji domněnku, že tímto postupem ministr financí způsobil mnohamiliardovou škodu České republice. Pokud by někdo pochyboval o oprávněnosti zaměření tohoto bodu, dovolím si připomenout z minulosti, že omezená výše záruky kdysi poskytnutá ministrem financí témuž bankovnímu ústavu byla předmětem nejen velkého skandálu, ale i jednání Poslanecké sněmovny, ve kterém dokonce bylo zvažováno vydání příslušného ministra k trestnímu stíhání.

Domnívám se, že je na místě, aby tento neobvyklý, naprosto nestandardní, Českou republiku kompromitující postup, postup, na jehož konci je mnohamiliardová ztráta českého státu, byl předmětem jednání Poslanecké sněmovny a aby ministr financí dostal příležitost vyvrátit zde uvedené informace. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD - promiňte, pane poslanče, pan poslanec Gross má přednost, neboť nám chce sdělit, jak naplnil ustanovení § 54 odst. 6 zákona o jednacím řádu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vy mi snad čtete myšlenky, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to na vás vidět, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dámy a pánové, teď zcela vážně. Je mi vcelku líto, že musím tohoto ustanovení jednacího řádu využít po konzultaci s kolegy z klubu sociální demokracie, ale ten důvod je vcelku nasnadě, proč v tuto chvíli chceme zablokovat přijetí takovéhoto nového bodu programu schůze. My jsme totiž přesvědčeni, že pokud by šlo skutečně seriózně o to, projednat to, co pan kolega Tlustý navrhoval, tak je zapotřebí tak učinit jiným způsobem.

Po konzultaci s místopředsedou vlády Pavlem Mertlíkem i s předsedou vlády chci sdělit, že jak předseda vlády, tak místopředseda vlády Pavel Mertlík vůbec nic nenamítají proti tomu, aby se zevrubně tomuto tématu věnoval rozpočtový výbor, který může jednat i na neveřejném zasedání. Není námitek proti tomu, aby takový bod byl zařazen v řádném termínu na příští schůzi Poslanecké sněmovny, ale jelikož v tuto chvíli je to úplně nový návrh, je to návrh, který si vyžádá pro skutečně kvalitní přípravu poměrně značný čas, aby Ministerstvo financí, Fond národního majetku a celá vláda se tím zabývaly, a proto nezbývá, než v tuto chvíli takto narychlo zařazený bod - a po mém soudu je to trochu účelově zařazovaný bod - zavetovat a doporučit předkladatelům tohoto bodu, aby tento bod navrhli v řádném termínu na příští schůzi sněmovny, popřípadě na jednání rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane předsedo, neopouštějte řečnický pultík, potřebuji od vás jména, buď seznam, nebo na mikrofon vyslovená jména 21 poslanců, neboť to k vašemu vetu jako poslaneckého klubu potřebujete.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, já začnu od vlády.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, začněte od vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to pan kolega Bašta, pan kolega Dostál, pan kolega Grégr, pan kolega Grulich, pan kolega Zeman Miloš, Zeman Eduard, pan kolega Špidla, pan kolega Španbauer, paní kolegyně Volfová, pan kolega Turek, pan kolega Kučera starší, pan kolega Maňásek, pan kolega Vymětal Vojtěch, pan kolega Titz, pan kolega…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, myslím, že jednodušší by bylo říci, který sociální demokrat není proti tomuto bodu. Já myslím, že neexistuje pochybnost nad tím, že formální náležitosti jednacího řádu byly tímto naplněny. Předseda poslaneckého klubu ODS má možnost vystoupit.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi konstatovat, že respektuji toto veto, nicméně zároveň uvádím, že právě a opět sociální demokracie dokázala rozpor mezi slovy a činy. Má-li zájem na projednání tohoto tématu, nechápu, proč navrhuje projednání v rozpočtovém výboru. Je to téma, které patří na Poslaneckou sněmovnu. Nevím, jaké jiné téma by mohlo být významnější, než je postup, jakým ministr financí postupoval při privatizaci nejvýznamnější české banky. Pokud sociální demokracie přesto nechce, aby na stůl Poslanecké sněmovny byly položeny relevantní informace, aby neprobíhaly spekulace v kuloárech a spekulace v médiích, mám obavu, že tím dává najevo, že své heslo "Padni komu padni" nemyslela vážně. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další osoba s přednostním právem vystoupit - předseda poslaneckého klubu a místopředseda sněmovny Stanislav Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dovolte mi, abych zareagoval na toto politické školení mužstva.

Já bych v každém případě chtěl říci to, co jsem tady už sdělil před krátkou chvíli. Nejde o to, že bychom se nechtěli o tomto tématu bavit, jde o to, že skutečně v tuto chvíli tak, jak byl postup zvolen, je zcela jednoznačné, že jde o účelovou záležitost. A přispěchám panu kolegovi Tlustému s radou - pokud se nepletu, je předseda rozpočtového výboru. Pokud se nepletu, má možnost tento rozpočtový výbor svolat poměrně v brzkém termínu po dohodě s příslušným počtem poslanců a může se na rozpočtovém výboru tomuto tématu věnovat společně s ministrem financí a předsedou prezidia Fondu národního majetku třeba ještě tento týden. Ta možnost tady je, jde jenom o to, co je cílem - jestli cílem je nalezení určité politické pózy a deklarace, nebo věcné řešení problému, pokud v té privatizaci pan kolega Tlustý ty problémy vidí. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Tlustý. Já si dovolím poznámku, že jasné slovo buď ministra financí, nebo předsedy vlády by mohlo ukončit přestřelku k tomuto bodu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Abych prokázal, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, že jde výlučně o věc, byl-li vetován návrh na zařazení tohoto bodu tam, kam logicky patří - a já zdůrazňuji, že sněmovna zařadila naprosto analogický bod, týkající se Komerční banky a České pojišťovny právě na čtvrteční odpoledne. V tom byla logika mého návrhu. Pokud přesto toto je považováno za neakceptovatelné z časových důvodů, navrhuji, aby tento bod byl zařazen na schůzi úterní, aby časové hledisko nemohlo toto rozhodnutí ovlivnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP