Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přeji dobrý den a svým pozdravením a přáním zahajuji pátý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, resp. sdělení, komu byla náhradní karta vydána a její číslo. V této souvislosti sděluji, že poslanec Ivan Langer má náhradní kartu č. 12.

Zároveň sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Josef Jalůvka - zdravotní důvody, pan poslanec Karas Jiří - rodinné důvody. Ze členů vlády pan ministr zahraničních věcí Jan Kavan na 29. 2. a 1. 3. - služební cesta do Velké Británie, pan ministr Antonín Peltrám - dnes zhruba jednu hodinu po 14. hodině z důvodu setkání s prezidentem regionální vlády Furlanska-Julského Benátska a jeho delegací. Další omluvenky v tuto chvíli nemám.

Nejprve bych vás chtěl informovat, že z návrhů zákonů, se kterými jsme vyslovili souhlas na 21. schůzi, vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 316/2.

V souladu s ustanovením § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu navrhuji tento vrácený návrh zákona projednat ve středu 1. března jako druhý bod za již pevně stanoveným sněmovním tiskem 493. Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním bez rozpravy.

 

Vzhledem k tomu, že hlasovací zařízení sděluje přítomnost 82 poslankyň a poslanců, nic nebrání v tom, abychom o tomto návrhu rozhodli hlasováním s pořadovým číslem 153, které jsem v této chvíli zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 119 kolegyň a kolegů hlasovalo pro návrh 109, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Po projednání těchto dvou bodů bychom se bez dalšího omezení mohli věnovat projednávání návrhu státního rozpočtu ve druhém čtení - toto platí k zítřejšímu pořadu schůze.

Rád bych vám také oznámil, že předsedkyně Senátu požádala svým dopisem předsedu Poslanecké sněmovny o umožnění vystoupení senátora Jana Zapletala v Poslanecké sněmovně, aby mohl odůvodnit stanovisko Senátu k tomuto vrácenému návrhu zákona. Stanovisko vám bylo rozdáno do vaší pošty.

 

Já nechám nyní hlasovat o vašem souhlasu s vystoupením jmenovaného senátora.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 154 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 141 bylo 121 pro, proti 2, návrh byl také přijat.

 

Nyní mi, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovolte další informaci. Ve čtvrtek 24. února t.r. obdržel předseda Poslanecké sněmovny od předsedy vlády Miloše Zemana dopis, kterým ho informoval, že vláda schválila vládní návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Vláda při té příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a navrhla, aby předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil k projednávání tohoto vládního návrhu zákona stav legislativní nouze. Zároveň byl předseda Poslanecké sněmovny vládou požádán, aby rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 564, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze, ve zkráceném jednání.

Svým rozhodnutím č. 51 předseda Poslanecké sněmovny dne 24. února vyhlásil stav legislativní nouze, a to od 24. února do 3. března t. r. Dále předseda Poslanecké sněmovny rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání, přikázal jej zahraničnímu výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu k předložení jeho usnesení do 29. února 2000 do 24.00 hodin.

Podle § 99 odst. 4 našeho jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Táži se tedy nejprve, zda jsou námitky proti trvání stavu legislativní nouze, který vyhlásil předseda poslanecké sněmovny pan prof. Václav Klaus.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu KSČM pan Vojtěch Filip, dávám mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Vznáším jménem klubu KSČM a jménem 24 poslanců námitku proti zařazení tohoto bodu. Písemné vyhotovení této námitky předám předsedajícímu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Chtěl bych požádat o klid v jednacím sále. Chci si ujasnit s panem předsedou poslaneckého klubu KSČM, že jeho námitka zněla směrem k zařazení tohoto bodu na pořad této schůze, že to nebyla námitka proti vyhlášení stavu legislativní nouze. Ano, je to tak ujasněno, jak jsem říkal.

Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Rozpravu tedy končím a přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr - sněmovní tisk 564. Předpokládám, že všichni vědí, o čem hlasují.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 155 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 167 hlasovalo pro návrh 120, proti 26. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP