Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, budeme muset bohužel hlasovat poněkud složitěji v této záležitosti, protože na úterý 29. února t. r. jsou zařazeny napevno tři body, takže nejprve musíme hlasovat o revokaci našeho rozhodnutí, kterým jsme zařadili tyto body. Předpokládám, pane poslanče, že jste hlasoval pro zařazení těchto bodů, když se o tom hlasovalo, a tudíž můžete navrhnout revokaci tohoto rozhodnutí. Pokud bude schválena revokace tohoto rozhodnutí, budeme teprve hlasovat o celém návrhu usnesení, včetně toho, aby tyto body byly zařazeny jako body 3, 4 a 5.

Ještě než k tomu přistoupíme, vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, navrhuji, aby toto hlasování bylo provedeno v úterý ve 14.00 hodin na základě porady u předsedy sněmovny, kde bychom se shodli na programu, který by v úterý ve 14.00 hodin začal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, tento váš návrh registruji, nicméně pokud pan poslanec Radko Martínek nestáhne svůj návrh, budeme hlasovat o jeho procedurálním návrhu.

Omlouvám se, ale o procedurálním návrhu pana poslance Martínka musím dát hlasovat bez rozpravy, předsedovi poslaneckého klubu KSČM jsem musela vyhovět. Pane poslanče, trváte na svém návrhu? Pan poslanec Radko Martínek trvá na svém návrhu.

To znamená, že nejprve v hlasování pořadové číslo 150 rozhodneme, že bod č. 121, který je zařazen v úterý odpoledne jako první bod, bod č. 21, který je zařazen na úterý odpoledne jako druhý bod a bod 64, který je zařazen na úterý jako třetí bod, revokujeme své usnesení o pevném zařazení těchto bodů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 85 a 60 bylo proti.

 

Pane poslanče, ujměte se prosím slova, protože v takovémto případě nelze o nezměněné podobě vašeho dalšího usnesení hlasovat.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, v tomto případě navrhuji, aby bod programu, který byl přerušen teď, a bod, který se týká voleb do krajů, byly zařazeny jako pevný bod na úterý 29. února t. r. jako body č. 4 a 5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu pana poslance Radko Martínka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 151, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 154 vyslovilo 108 a 41 bylo proti.

 

Pan poslanec Tom Zajíček má procedurální návrh. Prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, velmi se omlouvám, ale sněmovnou bylo rozhodnuto, že se dnes odpoledne bude také projednávat bod č. 20, což je novela zákona č. 172/1991 Sb. Ptám se tedy po jeho osudu. A abych věc zjednodušil, navrhuji, aby byl zařazen na úterý 29. února t. r. bez přesnějšího časového určení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to bod č. 20 schváleného pořadu schůze. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 150 vyslovilo 134 a 5 bylo proti.

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli končím dnešní jednání. Ve schůzi Poslanecké sněmovny budeme pokračovat v úterý 29. února 2000 ve 14.00 hodin, a to bodem č. 121 schváleného pořadu schůze.

 

(Jednání ukončeno v 15.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP