(9.40 hodin)

Poslankyně Vlasta Parkanová: Jen krátce chci připomenout, že projednávaným návrhem se sleduje vynětí Nejvyššího soudu ze správy Ministerstva spravedlnosti a svěření správy tohoto soudu přímo předsedovi Nejvyššího soudu, tak jak je tomu u obdobných vrcholných nezávislých orgánů, kupř. Ústavního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu.

Z té minulé debaty připomenu krátce vystoupení pana ministra Motejla, který zmínil myšlenku, že ji vítá, s tím, že vítá, aby se toto jednání přerušilo, protože má zájem uvést do souladu osnovy, které bude předkládat, s náměty, které vyplývají z tohoto návrhu. To je částečně doslovná citace.

Ještě bych zde chtěla připomenout jeden materiál, který vychází z dílny Ministerstva spravedlnosti, který v části "Změny legislativní a organizační povahy", které se týkají reformy soudnictví, uvádí v oblasti státní správy soudů dva body, a to jednak bod zrušit dosavadní krajské obchodní soudy, což je právě záměr, jehož naplnění jsme napomohli právě teď odhlasováním tisku č. 501. A další bod 6 tohoto materiálu Ministerstva spravedlnosti říká, že má záměr navrhnout vytvoření samostatné kapitoly státního rozpočtu pro Nejvyšší soud, a další záměr se toho už netýká. To je jen připomenutí toho, kde jsme skončili a co je deklarovaným záměrem Ministerstva spravedlnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mohu tomuto vystoupení rozumět, paní poslankyně, jako vašemu závěrečnému slovu, neboť rozprava byla ukončena? Ano. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zpravodajce.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Rovněž bych odkázala na svoji zpravodajskou zprávu při listopadovém projednávání tisku 233. Jde o tisk, který novelizuje nebo chce novelizovat zákon 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, podobně jako před chvílí projednávaný vládní návrh. Sleduje ovšem jinou myšlenku, a to odstranění podřízenosti Nejvyššího soudu ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti v oblasti výkonu státní správy, a tím i posílení nezávislosti justice. Vzhledem k tomu, že jde o dvojí novelizaci stejného zákona, jsem ráda, že se oba tisky projednávají současně, a doporučuji, aby tomu bylo podobně i ve výborech, kde navrhuji přikázání výboru ústavně právnímu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vidím přihlášku poslance Bendy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si podat procedurální návrh na znovuotevření rozpravy, protože jsem zřejmě minule nedostatečně zaregistroval, že rozprava byla uzavřena. Chtěl bych navrhnout zamítnutí tohoto návrhu zákona. Čili dávám tento procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 80. Ptám se, kdo je pro znovuotevření rozpravy k tomuto bodu. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 77, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 81. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro návrh 115, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Byl jsem před malou chvílí informován, že vozidlo pana ministra Císaře je někde v ulicích blízkých budově Poslanecké sněmovny. Pan ministr ovšem v jednacím sále není a další bod, to je bod č. 50, měl on předkládat. Nyní předložím procedurální návrh, neboť pan ministr Fencl tady také není.

Přerušuji jednání sněmovny do 9.50 hodin.

Poslanec Gross má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Martínek náhradní kartu č. 1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP