(Schůze opět zahájena v 15.48 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba určená pro přestávku pro jednání poslaneckého klubu vypršela a v tuto chvíli přistoupíme k hlasování, jak bylo avizováno před přestávkou.

V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Doufám, že dorazili do sněmovny všichni, kteří se hodlají zúčastnit hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Filipa o vrácení návrhu zákona k novému projednání ve výboru.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 12, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 se z přítomných 187 pro vyslovilo 93, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Svobody na zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 se z přítomných 188 pro vyslovilo 95, proti 93. Tento návrh byl přijat.

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

3.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené,
o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo přednese senátor Milan Štěch, kterého mezi námi vítám, a prosím jej, aby se ujal slova.

 

Senátor Milan Štěch: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření Senátu Parlamentu České republiky vám předkládám senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená novela není snahou o novou právní úpravu nemocenských dávek. Předložená novela je spíše technickou novelou, která řeší určité nedostatky, ke kterým v poslední době došlo. Od roku 1993 byl maximální denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského stanoven ve výši 190 Kč. Od roku 1994 byla tato částka zvýšena na 270 Kč.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP