(pokračuje Jičínský)

Sám jsem řekl, že jsem si vědom toho, že neexistuje jediný nebo nějaký vzorový model, jak referendum udělat. O tom, jaká má být koncepce referenda, lze samozřejmě vést dlouhé spory. Ale bylo by opravdu vhodné - a myslím, že rozprava nad jednotlivými návrhy této předlohy v ústavně právním výboru by k tomu mohla vést - sjednocení názorů v této sněmovně, k tomu, jaká většinová vůle se tu dá vůbec vytvořit, aby v nějaké podobě mohl být přijat ústavní zákon o referendu, protože až dosud tomu tak nebylo.

Náš návrh byl kritizován, že je příliš široký, že tam má příliš mnoho možností referenda, tento je zase kritizován z jiného hlediska. Já proti tomu nic nemám, to je samozřejmě možné, problematika je složitá. Vhodnější fórum pro takovouto podrobnější diskusi, méně spojenou s emocemi, je plénum ústavně právního výboru.

Souhlasím s návrhem, který tu předložil poslanec Filip. K tomu, co říkal poslanec Benda, bych chtěl říci jednu věc. Samozřejmě toto je politické shromáždění, politická diskuse, ale přece jen bychom měli reagovat na argumenty. Já jsem schválně citoval Edmunda Stoibera, významného konzervativního představitele, předsedu CSU, předsedu strany, k níž svého času KDS měla dost blízké kontakty. Myslím, že by bylo vhodné, kdyby se někteří poslanci zamysleli nad zkušenostmi, které jsou v SRN a zejména v Bavorsku, ke kterému svého času vzhlíželi jako ke svému vzoru.

Je třeba si položit otázku, proč v Bavorsku považují za možné - a realizovali to - dělat referendum o ústavních otázkách. Uvedl jsem tu dva případy, kdy referendem rozhodli dvě významné ústavní otázky - zrušili senát a prodloužili volební obdobní sněmu. To není málo a je to rozhodnutí. Ne záměr - rozhodnutí. Ledaže by pan poslanec Benda chtěl říci, že CSU tím uvolňuje cestu k nějakým populistickým trendům. Já mám vůči CSU své výhrady, není to strana, ke které bych vzhlížel s nějakým zvláštním obdivem, ale nepochybně je to strana demokratická, která se těší v Bavorsku značné podpoře, a jestliže její předseda považuje za nezbytné říci "parlamentní reprezentativní demokracie ztratila na důvěryhodnosti, potřebujeme lidové rozhodování v určitých otázkách", pak podle mého soudu právě proto, že to říká ten, kdo byl proti referendu v SRN, je to moment, který stojí za uvážení.

K tomu, že náš návrh omezuje práva menšiny nebo nezajišťuje práva menšiny. Byl bych rád, kdyby mi pan poslanec Benda mohl uvést nějaký ústavní případ referenda, který práva menšiny zajišťuje více než tento návrh. Bylo by vhodné přece jen argumentovat méně demagogicky a více se znalostí ústavně právní problematiky.

Opakuji svůj návrh, který tu už předložil poslanec Filip. Já jsem ho uvedl jako závěr menšinové zprávy. Opakuji tedy v rámci obecné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Jičínskému, který byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. V tuto chvíli neregistruji další přihlášky, končím obecnou rozpravu. Po proběhnuvší obecné rozpravě budeme hlasovat o dvou návrzích, které padly, a to v tomto pořadí: nejdříve o návrhu pana poslance Filipa na vrácení návrhu zákona ústavně právnímu výboru k novému projednání, pakliže nebude přijat tento návrh, budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

V tuto chvíli vás na žádost pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Ještě předtím, než se vysloví, chci říci, že se chystám dát hlasovat o tomto návrhu asi za dvě minuty, aby nehrozily zlámané nohy poslanců a poslankyň.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že zřejmě můj návrh způsobí, že hlasování bude později, ale požádal bych před tímto hlasováním o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nezbývá mi nic jiného než vyhovět panu předsedovi Grossovi. Hlasovat budeme v 15.48 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP