Pondělí 5. března 1990

S druhou otázkou bych se dovolil obrátit na paní ministryni Burešovou. Navázal bych na to, o čem se hovoří ve veřejnosti a čeho jsme svědky: reorganizace ministerstva vnitra a rozpouštění státní bezpečnosti. Svou otázku bych formuloval takto: zda a jakým způsobem bude ministerstvo spravedlnosti posuzovat trestně právní odpovědnost těch, kteří za tyto skutečnosti nesou odpovědnost a kteří jsou fakticky odpovědni za to, že dnes budeme rehabilitovat tisíce lidí, kteří byli neprávem odsouzeni. Ptám se, zda soudci, kteří ve své působnosti nesou odpovědnost za tyto skutečností, nadále setrvávají ve svých funkcích nebo, zda byli již odvoláni. Navrhuji, aby minimálně byli okamžitě zbaveni práva rozhodovat.

Chápu, že jejich trestně právní odpovědnost je složitější, ale žádám, aby i tato otázka byla zvážen a.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Henzla a připraví se poslanec Biňovec.

Poslanec Jaroslav Henzl: vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, měl bych dotaz na ministra zdravotnictví a sociálních věcí prof. Klenera. Jak je prosím zajištěn plán dovozu léků na letošní rok? Mám na mysli především léky vitálně důležité, ale i některé jiné nezbytné léky. Pokud jde o dovozy z kapitalistických zemí, nebudou asi problémy. Ale chtěl bych se zeptat, jak to bude v rámci RVHP, budou-li zabezpečeny dodávky a za jaké ceny a jak se to projeví na našich tuzemských cenách. V případě, že státy RVHP vynechají dodávky, zda bude realizován náhradní dovoz. I když si myslím, že v tomto případě by měl být dovoz redukován a musely by být vybrány jen nejdůležitější skupiny léků. Anebo bude zavedena náhradní výroba?

To by asi bylo nejméně vhodné, protože sortiment Spofy je už nyní neúměrně vysoký.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Henzlovi. Dále vystoupí s dotazem poslanec Biňovec.

Poslanec Karel Biňovec: Pane předsedo, dámy a pánové, pouze tři věty. Z této tribuny už dvakrát dnes zaznělo, že by se měly řešit otázky důchodového zabezpečení jednak herců, jednak lékařů, kteří v důchodovém věku ještě hrají divadlo nebo ordinují. Připojuji se k tomu a dávám podnět naší vládě, aby se zabývala touto otázkou komplexně, protože nejde pouze o herce a zdravotníky, ale také např. o novináře a v tomto případě je to zvlášť důležité. Mnozí z nich na 20 let museli odejít od novin, z rozhlasu i televize a dnes se vracejí v důchodovém věku.

Tím končí můj podnět a nyní odpovím na otázku pana poslance přede mnou. Ti soudci ještě jsou ve svých úřadech. V Ostravě soudí dále JUDr. Voznica, který dvakrát poslal Jaromíra Šavrdu, básníka a spisovatele za mříže, celkem na 5 let. Připojuji se k tomu, aby naše vláda, naše ministryně spravedlnosti se na tyto záležitosti podívala.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Biňovcovi. Já jen připomínám, že to je trošičku také v rukou ČNR. Je však třeba, aby nám dal někdo podnět k odvolání těchto soudců, které jsme volili na volební období.

Má ještě někdo dotaz? (Nikdo se nehlásí.) Mohu tedy uzavřít bod III. Otázky poslanců na členy vlády s tím, že ostatní dotazy si vyřešíte přímo v předsálí se členy vlády? Souhlas z pléna.) Nebudeme se k nim zítra vracet. Kdo s tím souhlasí, abychom uzavřeli bod III.? (Hlasování - všichni souhlasí.)

Milé poslankyně, vážení poslanci, vážená česká vládo, vážení hosté, dovolte mi, abych přerušil naše jednání na dnešní noc. Zítra v 9 hodin bych prosil, abychom se sešli v této jednací místnosti. pokud máte zabezpečenou večeři, přeji vám dobrou chuť. Všem přeji dobrou noc.

Jednání přerušeno v 19,25 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP