5. - 6. března 1990

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 23. schůzi České národní rady v pondělí 5. a v úterý 6. března 1990

OBSAH:

Schválen pořad schůze

POŘAD:

5. 3. 1990

I. Zpráva vlády České republiky o stavu odvětví a území řízených vládou České republiky

Řeč předsedy vlády České republiky Petra Pitharta

Řeč posl. Josefa Vondráčka

Řeč posl. Čestmíra Adama

Hlasování o omezení řečnické lhůty

Řeč místopředsedkyně ČNR posl. Jaroslavy Moserové

Řeč posl. Karly Pochové

Řeč posl. Jiřího Karase

Řeč posl. Marie Stiborové

Řeč posl. Josefa Šedivého

Řeč posl. Václava Bedřicha

Řeč posl. Josefa Vondráčka

Řeč posl. Amálie Kadlčíkové

Řeč posl. Hany Lagové

Řeč posl. Ivany Janů

Řeč posl. Vítězslava Otruby

Řeč posl. Vladimíra Mikana

Řeč posl. Vratislava Štěpánka

Řeč posl. Martina Peciny

Řeč posl. Josefa Hrabaně

Řeč posl. Jaroslava Kolaříka

Řeč posl. Josefa Domase

Řeč posl. Čeňka Tvrdoně

Řeč posl. Petra Loma

Řeč posl. Marcela Hájka

Řeč posl. Vladimíra Škody

Řeč posl. Jiřího Krátkého

Řeč posl. Marie Sobotové

Řeč posl. Karla Kříže

Řeč posl. Bohuslava Hubálka

Řeč posl. Čestmíra Adama

Řeč posl. Rudolfa Stříteckého

Řeč posl. Pavla Krubla

Řeč posl. Josefa Meiera

Řeč posl. Josefa Lesáka

Řeč posl. Vladislava Valtra

Řeč posl. Josefa Kovalčuka

Řeč posl. Marka Bendy

III. Otázky poslanců na členy vlády

Řeč posl. Anny Röschové

Řeč posl. Rostislava Hakla

Řeč posl. Františka Antonyho

Řeč posl. Vladimíra Laštůvky

Řeč posl. Jaroslava Henzla

Řeč posl. Karla Biňovce

Jednání přerušeno

6. 3. 1990

II. odpovědi členů vlády na otázky a podněty poslanců z minulých schůzí

Řeč předsedy vlády České republiky Petra Pitharta

Řeč ministra financí, cen a mezd Jiřího Nikodýma

Řeč ministra průmyslu Petra Hojera

Řeč I. místopředsedy vlády Františka Vlasáka

Řeč ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové

Řeč ministra výstavby a stavebnictví Ludvíka Motyčky

Řeč ministryně-předsedkyně VLK Jitky Zetkové

Řeč posl. Vítězslava Juráska

Řeč posl. Vladimíra Mikana

Řeč posl. Josefa Lesáka

Řeč I. místopředsedy ČNR Miroslava Šloufa

Řeč posl. Heleny Němcové

Řeč posl. Vojtěcha Dohnala

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Milana Adama

Řeč ministra zdravotnictví a sociálních věcí Pavla Klenera

Řeč předsedy vlády České republiky Petra Pitharta

Řeč posl. Vlastislava Valtra

Řeč posl. Jana Sapáka

Řeč posl. Jana Kalvody

Řeč posl. Rostislava Hakla

Řeč posl. Ivo Palkosky

Usnesení ke zprávě vlády přijato

IV. Zpětvzetí návrhu skupiny poslanců na vydání ústavního zákona České národní rady o státním znaku, státní vlajce a státní pečeti České republiky

Usnesení schváleno

V. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na přípravu k Projednání zákonů

Usnesení schváleno

VI. Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona České národní rady o změně názvu republiky

Řeč posl. Josefa Domase

Řeč posl. Jana Kalvody

Usnesení schváleno

VII. Návrh skupiny poslanců na vydání zákona České národní rady o volbách do České národní rady

Řeč posl. Pavla Pešky

Řeč posl. Anny Röschové

Řeč posl. Hany Marvanové

Řeč posl. Tadeusze Wantuly

Řeč posl. Rostislava Vysloužila

Řeč posl. Františka Adámka

Řeč posl. Josefa Sedláčka

Řeč posl. Jana Sapáka

Řeč posl. Marka Bendy

Řeč posl. Marie Stiborové

Řeč posl. Ivany Janů

Řeč posl. Rostislava Vysloužila

Řeč posl. Pavla Pešky

Řeč posl. Marka Bendy

Řeč posl. Pavla Pešky

Řeč posl. Hany Marvanové

Usnesení schváleno

VIII. Případné odpovědi členů vlády na otázky, podněty a interpelace poslanců

Usnesení schváleno

IX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. února do 5. března 1990

Usnesení schváleno

Závěrečné slovo předsedy České národní rady Jaroslava Šafaříka


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP