"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-Kut

KÖHLER Bruno

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., stál. (náhr.), ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. V. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby neprodleně bylo pomoženo pracujícímu lidu v německém území Československé republiky, t. 70.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona proti únosu, t. 333.

31, 5. III. 1936; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 24.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády

6, 26. VI. 1935; 3.

o vlastní imunitní věci (t. 103)

12, 8. XI. 1935; 29.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 84.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315); mluví též o sudetoněmecké straně.

147, 26. IV. 1938; 28.

Věcná poznámka:

jménem klubu komunistických poslanců ke kapitole "Vůdcové sudetoněmecké strany jako političtí dobrodruzi a provokatéři" a k událostem v Teplicích-Šanově

112, 29. X. 1937; 14.

Interpelace:

že českolipský okresní hejtman zakázal veřejnou schůzi s programem: "Zpráva dělnického delegáta o jeho dojmech v Sovětském svazu",

t. 286/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XVIII. 47, 26. V. 1936; 5.

že byl v Rumburku zakázán nápis Slavnost na počest Lenina, Liebknechta a Luxemburgové,

t. 291/V. 27, 18. XI. 1936; 6.

odpov. t. 470/XIV. 49, 4. VI. 1936; 4.

o zabavení brožury "1000 čeká ještě na amnestii"

t. 552/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 630/XVI. 62, 15. X. 1936; 4.

že pražské zemské finanční ředitelství proti zákonu svévolně odmítá německé dopisy,

t. 771/VI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 842/I. 88, 31. III. 1937; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost klubu poslanců Sudetské něm. strany, aby proti posl. B. Köhlerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, kterého použil proti členům tohoto klubu.

6, 26. VI. 1935; 66.

zpr. t. 103; zprav. dr. Hula;

udělena veřejná důtka. 12, 8. XI. 1935; 30.

okr. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a § 18, č. 2 zák. na ochranu republiky)

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

32, 17. III. 1936; 5.

Volán k pořádku:

61, 8. X. 1936; 26.

 

KÖHLER Ernst

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., soc. pol., ústav.-práv., rozp., zásob. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby se provedla pomocná opatření pro chmelaře v žateckém území, poškozené těžkými bouřemi, t. 621.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím: Košťany, Mstišov, Dubí, Drahůnky, Běhánky, Cukmantl, Přítkov, Vrchoslav a Krupka, všem v pol. okr. teplicko-šanovském, které byly poškozeny bouří dne 12. V. 1937, t. 919.

100, 3. VI. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 9.

Interpelace:

že na schůzích sudetskoněmecké strany v Kadani byl proti zákonu přítomen tajný policista,

t. 352/VI. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 530/VI. 56, 24. VI. 1936; 67.

o nezákonitém vyšetřování četnictva ve falknovském okrese,

t. 446/XIV. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 626/XIII. 61, 8. X. 1936; 34.

o trýznivém chování zástupce chabarovického policejního komisařství na shromáždění sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein,

t. 586/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/V. 68, 1. XII. 1936; 94

že se na budovách patřících obci Malému Újezdu v okrese teplickém vztyčuje rudý prapor světové revoluce,

t. 658/XI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

že bílinský okresní úřad nedbá jazykových práv,

t. 667/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/VII. 86, 11. III. 1937; 4.

o opětném vyvěšování praporu světové revoluce na budově obecního úřadu v Hostomicích nad Bílinou,

t. 737/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XXII. 98, 20. V. 1937; 4.

o jednojazyčném českém označení hlavního města státu na agitačním prospektu Čedoku,

t. 960/XX. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/IV. 115, 15. XI. 1937; 3.

že okres. zprostředkovatelna práce v Lovosicích poškozuje nezaměstnané stát. občany německé národnosti,

t. 996/X. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1109/IX. 116, 27. XI. 1937; 5.

o omezení svobody pohybu při cestě Konráda Henleina volebním krajem VI.,

t. 1069/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

že se vojíni dopouštějí přehmatů na občanských osobách,

t. 1222/XVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1350/XXII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. policejní úřad v Bílině provádí výslechy proti zákonu,

t. 1324/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/XXIV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o protizák. jednání stát. policej. úřadu v Duchcově při domovní prohlídce, provedené u Jos. Köhlera v Hrdlovce,

t. 1339/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

že četnický strážmistr Ladislav Zámečník ztýral děti,

t. 1361/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizák. úředním jednání úředníka Hlaváče a aktuára Kaliny od stát. policejního úřadu v Bílině,

t. 1361/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soudu v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

29, 27. II. 1936; 4.

okr. soud v Dubé (přestupek podle §§ 2 a 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 812; zprav. J. Dvořák; nevydán.

96, 27. IV. 1937; 24.

okr. soud v Chomutově (přestupky podle §§ 2 a 3 zákona o ochraně cti)

27, 18. II. 1936; 7.

zpr. t. 813; zprav. V. Košek; nevydán

91, 9. IV. 1937; 11.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

94, 22. IV. 1937; 4.

discip. komise pro učitelstvo národních škol při něm. odboru zem. škol. rady v Praze (disciplinární stíhání)

65, 27. XI. 1936; 6.

zpr. t. 822; zprav. dr Neuman; nevydán.

97, 13. V. 1937; 8.

kraj. soud v Olomouci (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

150, 2. VIII. 1938; 7.

 

KÖLLNER Fritz, Dr.

VIII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., im. a soc.-pol.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o poučení o stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu, t. 594.

60, 7. X. 1936; 8.

na vydání zákona o národnostní příslušnosti stát. občanů a o národnostních katastrech, t. 893.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrh resoluční:

k t. 400. 41, 30. IV. 1936; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 48.

Interpelace:

naléhavá o případech, které se dne 2. a 3. května 1935 staly v Touškově,

t. 81. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 110. 11, 7. XI. 1935; 41.

naléhavá že ministerstvo spravedlnosti zmařilo výnosem účinky amnestie,

t. 890. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 907. 97, 13. V. 1937; 4.

Interpelace:

že činnost některých odborových organisací odporuje zákonu a stanovám,

t. 63/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

o protizákonné činnosti vojínů,

t. 80/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/II. 27, 18. II. 1936; 6.

o předstižných projevech trestních soudců,

t. 577/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

o právním postavení vojenských znalců v trestních sporech,

t. 577/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/II. 76, 21. I. 1937; 7.

o nezákonném postupu policejních agentů chebské státní policie proti nevinnému fotografovi,

t. 603/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/XVIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o přehmatech vrchního strážmistra Pedelika v Oldřichově,

t. 667/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 775/XXXI. 80, 18. II. 1937; 4.

že úřady nedbají rozhodování nejvyššího správního soudu,

t. 675/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 767/XVII. 78, 11. II. 1937; 6.

o neodůvodněném četnickém šetření a o neodůvodněném trestním stíhání pro vyvěšování ručně psaných vyhlášek,

t. 694/I. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/V. 96, 27. IV. 1937; 25.

o protiústavním požadavku českých hraničářů u ministerstva vnitra,

t. 694/XXI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XVII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o šikanách na schůzích podle § 2 shromažďovacího zákona,

t. 738/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 848/XXVII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva národní obrany,

t. 744/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o neustálých služebních poklescích vrch. strážmistra Čaka z hlavnické četnické stanice,

t. 790/XXIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/XI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že dělostřelecký pluk č. 7 nevyrozuměl příslušníky záložníka, který na cvičení ve zbrani onemocněl,

t. 847/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o nevážnosti k německým jazykovým právům v Praze,

t. 924/V. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1109/VI. 116, 27. XI. 1937; 5.

že železniční průvodčí porušil jazykový zákon,

t. 982/XI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/V. 115, 15. XI. 1937; 3.

že ředitelství stát. reál. gymnasia v Plané bez důvodu zakázalo žákům účastniti se cvičení tělocvičného spolku,

t. 982/XVIII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že čsl. stát. dráhy odstrkují němčinu v propagačních spisech,

t. 1039/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

že orgány stát. policejního úřadu v Jáchymově proti zákonu provedly domovní prohlídku a proti zákonu zabavily rozmnožovací přístroj v okres. úřadovně sudetoněmecké strany, předseda Konrád Henlein v Jáchymově,

t. 1062/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/IV. 136, 8. III. 1938; 3.

o protizákonném chování politického úředníka a četníků při projevu sudetskoněmecké strany, který se konal dne 5. VI. 1937 ve Všerubech,

t. 1115/XII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1267/III. 142, 18. III. 1938; 33.

že se proti zákonu užívá četnických orgánů k šetření soukromoprávní povahy,

t. 1265/XI. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XVIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštovní úřad v Hirschenstandu, okr. Nejdek, učinil poznámku o nedoručitelnosti jazykově tak, že to odporuje předpisům,

t. 1354/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Mariánských Lázních (přestupek proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z.)

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 419; zprav. dr Neuman; vydán.

75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud v Mar. Lázních (podezření účasti na zločinu podle § 78 tr. z.)

66, 28. XI. 1936; 4.

žádost odvolána 90, 8. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle §§ 11 č. 2 a 14 č. 1 zákona na ochranu republiky)

112, 29. X. 1937; 11.

Žádost odvolána 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (zločin veřejného násilí po dle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

112, 29. X. 1937; 11.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

130, 22. II. 1933; 5.

Žádost odvolána 150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

14, 15. XI. 1935; 11.

82, 25. II. 1937; 44.

 

KOPASZ Jozef

XX. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a zdrav.

Stal se hosp. klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na pomoc postiženým požárem v Modre, okres Humenné a v Ladomirově, okres Snina, t. 1033.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936. (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 37.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o válečných poškozencích.

141, 17. III. 1938; 28.

Interpelace:

v záležitosti neudržitelných poměrů na východním Slovensku,

t. 1165/VII. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1296/VIII. 145, 5. IV. 1938; 4.

 

KOPECKÝ Václav

I. B voleb. kraj

K

Slib vykonal 27, 18. II. 1936; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

podle § 22 odst. 2 jedn. řádu posl. sněmovny NSRČ na zřízení 24členného vyšetřovacího výboru pro německé oblasti, t. 1353.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 27.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290); mluví též o amnestii komunistických poslanců.

28, 20. II. 1936; 7.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475) a o prohlášení ministra financí, učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.; mluví též o tragedii na řece Dyji.

48, 27. V. 1936; 15.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsané v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n., (t. 449); mluví též o poměrech ve Francii.

52, 10. VI. 1936; 5.

o vlastní imunitní věci (t. 647).

63, 16. X. 1936; 6.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o německé propagandě.

80, 18. II. 1937; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 28.

o opiovém zákoně (t. 1195); mluví též o novoročním projevu posl. Berana v Praze v Lucerně.

129, 27. I. 1938; 18.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 11.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 794, v níž jménem klubu komunistických poslanců prohlašuje, že budou hlasovati pro osnovu o zvýšení počtu branců.

82, 25. II. 1937; 18.

Interpelace:

o manipulacích s obecními penězi a stravovacími lístky v Kosmonosích,

t. 603/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci španělských emigrantů,

t. 924/III. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/XIX. 114, 9. XI. 1937; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Sidora a dr Wolfa, aby proti posl. Kopeckému zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky, jichž proti posl. Sidorovi použil v 56. schůzi posl. sněmovny a proti posl. dr Wolfovi ve schůzi zahraničního výboru dne 17. VI. 1936.

57, 25. VI. 1936; 83.

zpr. t. 647 a 648; zprav. J. Lichner;

udělena veřejná důtka 63, 16. X. 1936; 10.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 314 tr. z.).

130, 22. II. 1938; 5.

Volán k pořádku:

41, 30. IV. 1936; 17.

 

KOPŘIVA Ladislav

X. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., parl. úspor. kom. (náhr.), zásob. a živn. obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou vydatnou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích: Veselý Žďár, Zbořice, Lučice, Okrouhlice, Chlístov, Perknov, Olešnice, Knyk a částečně v obci Vodín, pol. okr. Něm. Brod, t. 441.

44, 14. V. 1936; 4.

na zjištění a potrestání skutečných vinníků rakvické tragedie a nahražení škod obětem této tragedie, t. 529.

55, 22. VI. 1936; 4.

na vydání zákona o zrušení dávek ze sportovních podniků, konaných amatérskými sportovními a tělovýchovnými organisacemi, t. 686.

65, 27. XI. 1936; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 46.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 53.

k t. 1173, 1174, 1175. 127, 16. XII. 1937; 53-56.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 64, 70.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

27, 18. II. 1936; 17.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 26.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 44.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320); mluví též o zahraničních událostech.

146, 7. IV. 1938; 20.

Interpelace:

o zdražení uzenin a masa,

t. 8/VIII. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/X. 8, 5. XI. 1935; 16

o svévolném postupu jihlavské policie,

t. 44/XVI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/VII. 8, 5. XI. 1935; 16

o adaptaci bytu okresního hejtmana v Třebíči,

t. 210/XII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 298/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

o protizákonném postupu pracovního soudu v Uherském Ostrohu,

t. 330/I. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 425/VI. 44, 14. V. 1936; 4.

o vystěhování více než 300 hornických rodin ze závodních bytů v Lomu,

t. 330/II. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 530/IV. 56, 24. VI. 1936; 67.

o konfiskaci v časopis "Včela" č. 2 ze dne 14. II. 1936,

t. 341/XVI. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 396/XI. 39, 28. IV. 1936; 72.

o zákazu veřejné schůze v Přerově, odůvodněném tvrzením, že by metody lidové fronty ve Francii a ve Španělsku ohrozily "veřejný klid a pořádek",

t. 352/X. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 547/III. 58, 26. VI. 1936; 5.

o persekuci družstevního hnutí v Košicích,

t. 386/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/V. 60, 7. X. 1936; 8.

o zákazech protidrahotních schůzí okresním úřadem v Německém Brodě,

t. 386/X. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

o neudržitelných poměrech dárců krve,

t. 390/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 461/XXVIII. 47, 26. V. 1936; 5.

o svévolném zatčení a věznění inž. Zory Wannerové, Marie Kovářové a dr Adély Bohuninské,

t. 446/VI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/II. 60, 7. X. 1936; 8.

o zákazu veřejné schůze v Chotěboři o poměrech ve SSSR,

t. 446/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/III. 60, 7. X. 1936; 8.

o konfiskační praxi státního zastupitelství v Praze,

t. 521/V. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 589/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

o konfiskační praxi krajského jako tiskového soudu v Uherském Hradišti,

t. 577/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 636/VIII. 62, 15. X. 1936; 4.

o neslýchané konfiskační praxi okresního úřadu v Hodoníně a stát. zastupitelství v Uherském Hradišti,

t. 678/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XIV. 86, 11. III. 1937; 4.

o jednání okresního úřadu v Nov. Městě na Moravě, jenž neuznává ústavní listinou zaručená práva občanů,

t. 683/II. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XXII. 88, 31. III. 1937; 4.

o zabavení letáku "Výzva", vydaného okresním vedením komunistické strany Československa v Holešově,

t. 683/IV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že posádkové velitelství v Jindř. Hradci zakázalo vojínům účast na zábavě, pořádané komunistickou stranou,

t. 771/XIII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 903/XV. 98, 20. V. 1937; 4.

o neudržitelných poměrech u krajského soudu v Berehově,

t. 790/III. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 863/XV. 96, 27. IV. 1937; 25.

"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-KutPřihlásit/registrovat se do ISP