"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-Kut

KŘEMEN Adolf

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink., rozp., zásob. a živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zemřel 19. III. 1939.

Návrh iniciativní:

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 157

(o iniciativních návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

22, 12. XII. 1935; 49.

rozp. výb. zpr. t. 355

(zákon o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém).

32, 17. III. 1936; 8.

rozp. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavebním ruchu).

33, 19. III. 1936; 22.

doslov 34, 20. III. 1936; 39, 42.

rozp. výb. zpr. t. 1163.

(zákon o úpravě tax za připuštění ke stát. zkouškám lesnickým a mysliveckým).

129, 27. I. 1938; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1305

zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, čís. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. V. 1936, čís. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

147, 26. IV. 1938; 31.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol, přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 27.

o státním závěrečném účtu republiky Československé a rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 17.

 

KUČERA Felix

XIV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích Valašská Polanka, Zděchov, Leskovec a Lužná, okr. Vsetín, t. 532.

55, 22. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou v obci Košátce, okr. Nový Jičín, t. 838.

87, 12. III. 1937; 4.

Interpelace:

ve věci nemocenského, invalidního a starobního pojištění samostatně hospodařících,

t. 185/VIII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 298/XXIII.

 

KUČERA Jaroslav

XII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postižených katastrofálním požárem v obci Malé Hradisko, okres Prostějov, t. 52.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. V. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XI. 1936; 40.

 

KÜNZEL Franz, inž.

XIV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. soc.-pol. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 14.

o vlastní imunitní věci (t. 720).

85, 5. III. 1937; 42.

Interpelace:

o nezákonitém rozepisování dodávek,

t. 147/IV. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/XI. 32, 17. III. 1936; 5.

že okresní soud v Moravském Krumlově nezachovává ustanovení jazykového zákona,

t. 282/XIV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 392/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

že se proti sudetskoněmecké straně předseda Konrád Henlein, užívá zákona o shromážděních a jiných předpisů,

t. 523/VIII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/XIII. 62, 15. X. 1936; 4.

že nebylo zavedeno vyšetřování podle zákona na ochranu republiky proti Karlu Karpelesovi z Brna, Josefská ul. 2/I,

t. 658/XIV.

odpov. t. 715/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

že úřady I. stolice neustále bez důvodu a proti zákonu rozpouštějí schůze, je omezují, a že často porušují jazykový zákon,

t. 667/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

že úřednice šumperského poštovního úřadu odepřela telefonní spojení s Hodonínem,

t. 694/XXII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/I. 96, 27. IV. 1937; 25.

o přehmatu velitele štramberské četnické stanice Vlasáka,

t. 888/XXI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XIX. 112, 29. IX. 1937; 11.

že orgán frývaldovské stát. policie Frant. Huňka ztýral Rudolfa Erglera, dělníka ze Sandhýblu,

t. 888/XXXII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se Národní jednota vměšuje do státní správy,

t. 902/VIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních poklescích dr Prochasky, správce expositury stát. policie v Javorníku,

t. 960/XIV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že tři zástupci expositury stát. policie ve Vízmberku proti zákonu rozpustili nenucený večírek na rozloučenou, pořádaný při t. zv."Dovolené matek" dne 17. VII. 1937 o 9. hod. večerní v ozdravovně v Koutech,

t. 1039/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XVI. 129, 27. I. 1938; 8.

o nedostatku nestrannosti při vyšetřování nešvarů uvedených v interpelacích,

t. 1208/II. 130, 22. II. 1938; 4.

o útocích opavského stát. zastupitelství proti sudetskoněmecké straně, předseda Konrád Henlein,

t. 1258/VI. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1331/XIV. 148, 10. V. 1938; 6.

o nepřístojném chování státního policisty,

t. 1354/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. policie v Mor. Ostravě obtěžovala a špatně nakládala se státním občanem,

t. 1361/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že president krajského soudu v Opavě dr Reinelt proti zákonu ovlivňuje právo svobodného projevu mínění,

t. 1366/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Zierhuta, aby proti posl. inž. Künzlovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil v 5. schůzi posl. sněmovny.

5, 25. VI. 1935; 75.

zpr. t. 100; zprav. dr Neumam;

udělena veřejná důtka 12, 8. XI. 1935; 29.

kraj. soud v Opavě (přečiny podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)

47, 26. V. 1936; 5.

zpr. t. 720; zpráv. dr Neuman;

vydán 85, 5. III. 1937; 44.

kraj. soud v Opavě (přečin podle § 14, č. 5 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána 102, 8. VI. 1937; 5.

 

KÜRBEL Josef

IX. voleb. kraj

SdP

Nastoupil na místo Lud. Wagnera, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 150, 2. VIII. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

 

KUGEL Chaim, Dr.

XXII. voleb. kraj

hosp. ČSD (Žid. str.)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 676.

(zákon, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské).

76, 21. I. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 46.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 66.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

105, 15. VI. 1937; 23.

 

KUNDT, Ernst

VII. voleb. kraj

SdP, DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., in., kult., rozp., stál. (náhr. a člen), ústav.-práv. a zahr.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně zákona ze dne 9. III. 1920, č. 162 Sb. z. a n., o ústavním soudě, t. 895.

97, 13. V. 1937; 4.

na vydání zákona na ochranu národnostních práv zřízením veřejnoprávních svazů (zákon na ochranu národností), t. 897.

97, 13. V. 1937; 4.

na zřízení sněmovního vyšetřovacího výboru podle § 22, odst. 2 jedn. řádu posl. sněmovny, aby parlamentně prozkoumal stížnosti proti soudnictví a správě a podal vládě přiměřené návrhy, t. 1014.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 38.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců Sudetskoněmecké strany k státnímu rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a k prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 31.

za rozpravy o t. 779, v němž činí námitky proti projevu min. předsedy dr Hodži k zástupci časopisu "Morningpost" v Anglii.

97, 13. V. 1937; 5.

za rozpravy o t. 961, v němž protestuje proti praksi čsl. tiskové censury (telegram min. předsedovi dr Hodžovi).

107, 22. VI. 1937; 6.

za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) vyslovuje uspokojení nad přičleněním strany něm. zemědělců a něm. křest. soc. strany dělnické ke straně sudetoněmecké.

143, 29. III. 1938; 14.

za rozpravy o vlád. návrhu zákona (t. 1320), v němž oznamuje, že klub poslanců sudetsko-německé strany se nezúčastní hlasování výše uvedeného vlád. návrhu.

146, 7. IV. 1938; 31.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 4.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 46.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 27.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 16.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 54.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o pojišťovně Fénix.

69, 2. XII. 1936; 19.

o obchodní dohodě mezi republ. Československou a republ. Guatemalskou, sjednanou výměnou not ze 16. a 20. IX. 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze 6. X. 1936, č. 266 Sb. z. a n.; mluví též o čsl. státní propagandě, brožurce J. Chmelaře.

78, 11. II. 1937; 11.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 37.

o obchodní smlouvě mezi republ. Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. VIII. 1936 a uvedená v prozat. platnost vlád. vyhláš. ze dne 13. XI. 1936, č. 334 Sb. z. a n. (t. 780); podává též dotaz na min. zahr. věcí stran jeho řeči v zahr. výb.

87, 12. III. 1937; 7.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

105, 15. VI. 1937; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

122, 4. XII. 1937; 3.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 31.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků o (t. 1348); mluví též o poměrech v pohraničí.

149, 12. V. 1938; 28.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938.

157, 14. XII. 1938; 27.

Interpelace:

naléhavá, že ministerstvo národní obrany, zadávajíc vojenské dodávky, vydává výnosy a o provádí úřední úkony odporující ústavě a smlouvě o ochraně menšin,

t. 288. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 339. 31, 5. III. 1936; 5.

naléhavá, že hrozí zneužití veřejných peněz o ke stranicko-politickým účelům,

t. 712. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 755. 76, 21. I. 1937; 27.

naléhavá o řízení při poskytování pasů osobám z hledajícím práci v cizině,

t. 1021. 109, 25. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1085. 112, 29. X. 1937; 11.

že se ke stranicko-politické agitaci zneužívá názvosloví zákona o obraně státu,

t. 521/X. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 638/V. 64, 29. X. 1936; 5.

že vláda těžce poškodila svazy péče o mládež,

t. 521/XI. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 679/II. 68, 1. XII. 1936; 94.

o okresní tělocvičné slavnosti na Zvičině,

t. 607/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XIII. 80, 18. II. 1937; 4.

aby vláda opatřila dobrozdání o právním obsahu odpovědi t. 356 na interpelaci od právní rady předsedy vlády,

t. 607/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 983/VII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že se na olympijskou pochodeň při běhu Prahou házelo kamením a jak se četní diváci při tom chovali,

t. 619/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

o přátelském, sousedském poměru k Německu,

t. 658/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/VI. 82, 25. II. 1937; 3.

o neoprávněném zabavení částí čísla 55 časopisu "Sudetendeutsche Pressebriefe",

t. 888/XVII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 992/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

o sběrací akci výboru k podpoře demokratického Španělska,

t. 1039/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/I. 129, 27. I. 1938; 8.

o svévolném a tudíž nezákonném postupu orgánů veřejné bezpečnosti, obstarávajících censuru tiskopisů,

t. 1039/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

že "Národní jednota" překračuje činnost podle stanov jí vymezenou,

t. 1039/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XVIII. 129, 27. I. 1938; 8.

o přehmatech orgánů stát. policie v Teplicích-Šanově dne 17. X. 1937 proti členům čsl. Národního shromáždění a o úředních zprávách a censurní praxi týkajících se těchto přehmatů,

t. 1094/X. 115, 15. XI. 1937; 3.

o poškozování Německého tělocvičného svazu při propagaci sportu v Československé republice,

t. 1197/X. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/VII. 148, 10. V. 1938; 6.

ze na obrázkových korespondenčních lístcích, které vydala post. správa, jsou i německá místa tam vyobrazená označena jen jednojazyčně česky,

t. 1222/XVI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zřizování policejních expositur a o jejich obsazení Němci,

t. 1324/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.

že bezpečnostní úřady provádějí censuru jednostranně,

t. 1338/VII. 148, 10. V. 1938; 6.

že censurní úřady tak provádějí censuru Němcům nepřátelského emigrantského tisku v Praze, že to ohrožuje stát,

t. 1344/V. 149, 12. V. 1938; 41.

že policejní ředitelství v Karl. Varech provádí censuru nepromyšleně,

t. 1368/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že vojenské osoby a učitelé rozšiřují provokační štváčské písně,

t. 1386/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

Volán k pořádku:

85, 5. III. 1937; 38.

 

KUNZ Lothar

XII. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl člen m výb. rozp., soc.-pol., ústav. práv., zásob. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned provedena nouzová opatření a aby byly severomoravské a slezské okresy zařazeny do nouzového území, poněvadž byly katastrofálně poškozeny všechny ozimy a krmiva., t. 900.

97, 13. V. 1937; 4.

aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita, zvláště na severní Moravě a ve Slezsku, t. 991.

106, 17. VI. 1937; 3.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 2. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Návrhy resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 81.

Interpelace:

o zamýšlených zákonitých opatřeních vlády k zajištění nároků pojištěnců vídeňské životní pojišťovací společnosti Fénix, ředitelství pro Československou republiku v Praze, a k zajištění existence zaměstnanců této pojišťovny,

t. 711/IX. 74, 15. XII. 1936; 3.

že stát. policie v Bruntále porušila listovní tajemství,

t. 1361/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Olomouci (přestupek podle § 2 zákona na ochranu cti)

105, 15. VI. 1937; 3.

 

KUT Karel

I. B voleb. kraj

NSj, mk, Lig., NJ

Nastoupil na místo posl. J. Stříbrného, který se vzdal 18. VI. 1935 mandátu.

Slib vykonal 4, 24. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. in., ink., soc.-pol. a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců Národního sjednocení 4. VI. 1937.

101, 4. VI. 1937; 26.

Stal se členem klubu posl. Lig. a RNS.

115, 15. XI. 1937; 17.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na změnu někt. ustanovení Ústavní listiny o volbě a o úřadu presidenta republiky a jeho náměstka a na změnu zák. ze dne 9. III. 1920, č. 161 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky,

t. 235. 25, 21. I. 1936; 9.

Návrh resoluční:

k t. 942. 103, 10. VI. 1937; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 15.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 16.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557).

59, 27. VI. 1936; 7.

o zákonu, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. VII. 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. XII. 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. VI. 1934, č. 113 Sb. z. a n. (t. 558) a o zákonu, kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (t. 567).

59, 27. VI. 1936; 15.

o návrhu sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgereinera na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů posl. sněmovny a senátu (t. 834).

86, 11. III. 1937; 5.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 40.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu. (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 25.

Interpelace:

o zrušení německých úřadoven a jmenování nových správních orgánů Všeobecného pensijního ústavu v Praze,

t. 523/X. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XIII. 61, 8. X. 1936; 34.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj soud v Jičíně (přečin podle § 18, č. 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n., případně přestupek urážky vlády podle §§ 2 a 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky

26, 23. I. 1936; 4.

aby proti posl. Vallo zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok.

42, 7. V. 1936; 4.

zpr. t. 463; zprav. J. Lichner; posl. Vallo

udělena veřejná důtka 47, 26. V. 1936; 30.

kraj. soud trest. v Brně (přečin podle §§ 242 a 266 tr. z.)

97, 13. V. 1937; 4.

žádost odvolána 112, 29. X. 1937; 13.

Dotazy podle § 70 j. ř.:

předsedovi posl. sněmovny o usnesení koaličního subkomitétu rozpočt. výb., které prý je v rozporu s projevem předsedy vlády z 5. XII. 1935 a které nemá opodstatnění v platném jedn. řádu a není sdíleno posl. sněmovnou.

129, 27. I. 1938; 5, odpov. předsedy 5.

předsedovi posl. sněmovny o vstupu A. Schluscheho do klubu poslanců sedetskoněmecké strany, který odporuje ustanovení 1. odst. § 22 úst. listiny.

150, 2. VIII. 1938; 9, odpov. předsedy 9.

"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-KutPřihlásit/registrovat se do ISP