"B" resp. Báb-Ber "B" resp. Beu-Bor "B" resp. Bra-Bud

BEUER Gustav

V. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ink. a rozp.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na zavedení péče obcí o nezaměstnané, t. 69.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby německé okresy, ve kterých jest bída, byly prohlášeny za nouzové území, t. 106.

11, 7. XI. 1935; 41.

na provedení mimořádných pomocných opatření pro severočeský nouzový okres šluknovský, t. 379.

35, 26. III. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 8.

o imunitní věci F. Hollube (t. 101).

14, 15. XI. 1935; 9, 12.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 14.

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) mluví o sudetskoněmecké straně.

144, 31. III. 1938; 7.

Věcné poznámky:

(za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935), v níž odpovídá na vývody posl. dr. Peterse o vyzvědačství a práci "Gestapo".

12, 8. XI. 1935; 26.

(za předběžné rozpravy o zákonu o soudní příslušnosti, civil. řádu soud. a uvozov. zákona k těmto zákonům t. 850), v níž upozorňuje, že soudní praxe chová mnoho nespravedlností vůči německému obyvatelstvu.

95, 23. IV. 1937; 10.

Interpelace:

že českolipské okresní hejtmanství neprávem škrtlo vyživovací lístky,

t. 185/I. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 387/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

že v politickém okrese jabloneckém byli odsouzeni nezaměstnaní, poněvadž "neprávem brali vyživovací lístky", t. 185/IX.

22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 387/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

o nezákonném rozpuštění schůze v Liberci,

t. 258/III. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/IV. 42, 7. V. 1936; 4.

že byla na členy dětřichovické obecní rady (ok. frýdlantský v Čechách) uvalena odpovědnost za to že vydali vyživovací lístky osobám, dostávajícím státní starobní podporu,

t. 330/V. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XIV. 55, 22. VI. 1936; 4.

že českokameničtí četníci ztýrali mladistvého dělníka Hünigena,

t. 388/X. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 555/II. 59, 27. VI. 1936; 25.

o zabavení časopisu "Rote Sportfront",

t. 390/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 470/XVIII. 49, 4. VI. 1936; 4.

o zákazu přednášeti Heinovu báseň "Tkalci",

t. 424/VIII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

o chování správce podmokelské policie dr. Horny,

t. 586/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/VII. 70, 3. XII. 1936; 106.

o událostech v Mariánských Lázních-Kynžvartě,

t. 613/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XI. 80, 18. I. 1937; 4.

o protizákonném zakazování libereckého policejního ředitelství,

t. 619/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

že bývalý španělský král zamýšlí vrátiti se do Československa,

t. 619/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XI. 80, 18. II. 1937; 4.

o znovu ohlašovaném návratu býv. španělského krále do Československa,

t. 902/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

o pletichách sudetskoněmecké strany, směřující k občanské válce,

t. 1011/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1243/III. 133, 25. II. 1938; 19.

Žádosti ve věcech imunity:

3 žádosti klubu poslanců Sudetské něm. strany, aby proti posl. Beuerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky proti členům tohoto klubu.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádosti odvolány. 75, 17. XII. 1936; 7.

2 žádosti posl. Hollube, aby proti posl. Beuerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádosti odvolány. 75, 17. XII. 1936; 722.

kraj. soud ve Znojmě (přečiny podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n.).

65, 27. XI. 1936; 6.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

100, 3. VI. 1937; 5.

Volán k pořádku:

14, 15. XI. 1935; 12.

61, 8. X. 1936; 26, 27.

143, 29. III. 1938; 22.

 

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., ink. (I. náhr.) a stál. (náhr.).

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 42.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 35.

Interpelace:

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. II. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána. 74, 15. XII. 1936; 4.

 

BIRKE Hubert H.

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., ink. (II. náhr.), rozp., techn.-doprav., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců sudetskoněmecké a karpatoněmecké strany o událostech v Teplicích-Šanově dne 17. X. 1937.

112, 29. X. 1937; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úpravě užívání někt. pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních o obdobích 1930-1932 (t. 267).

26, 23. I. 1936; 26.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 79.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542); mluví též o zabavení řeči K. Henleina na sjezdu v Chebu.

55, 22. VI. 1936; 28.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557).

58, 26. VI. 1936; 59.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 33.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 18.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 9.

Věcná poznámka:

k vlastní řeči o obraně státu (t. 400); konstatuje, že svými vývody nechtěl se dotknouti kolegyň ve sněmovně.

40, 29. IV. 1936; 102.

Interpelace:

o chování trutnovského okresního úřadu k poslancům a senátorům sudetskoněmecké strany, kteří se účastnili trutnovské slavnosti spolku "Kulturverband",

t. 521/VIII. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/X. 62, 15. X. 1936; 4.

o nedostatečné způsobilosti hlasatele pražského německého vysílání,

t. 586/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/III. 68, 1. XII. 1936; 94.

o obmezeních a censuře výstavy sudetskoněmecké strany v Trutnově,

t. 607/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XIII. 82, 25. II. 1937; 3.

ze okresní úřad v Trutnově zakázal krkonošskou píseň,

t. 607/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XIV. 82, 25. II. 1937; 3.

o nepřístojném protahování úředních úkonů,

t. 607/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

že podřízené orgány policie a četnictva bez důvodu zabavily druhé vydání sudetskoněmeckého deníku "Die Zeit", které stát. zastupitelství uvolnilo,

t. 639/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XVIII. 80, 18. II. 1937; 4.

pro nedostatečný výkon shromažďovací policie na schůzi pořádané českými národními socialisty na vrchu Zvičíně,

t. 667/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

že se nedbá jazykového zákona při přednáškách o protiletecké ochraně k čsl. státním občanům německé národnosti,

t. 673/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/III. 84, 4. III. 1937; 4.

ze se trýznivě provádí kontrola důvěrných schůzí,

t. 678/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXI. 88, 31. III. 1937; 4.

o tajných informacích o sudetskoněmecké straně poskytnutých zahraničním žurnalistům,

t. 691/VI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 863/III. 96, 27. IV. 1937; 25.

o trestném stíhání Alfreda Stepana z Broumova-Olivětína, protože sklonil státní prapor při poctě padlým ve světové válce,

t. 738/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/IV. 98, 20. V. 1937; 4.

že trutnovský okres. soud porušuje jazykové právo,

t. 847/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

že četnická stanice v Poříčí postupuje při šetření stranicky,

t. 861/VI. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1075/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

že vrch. strážmistr Donát v místě Peci v Krkonoších, kam přijíždí mnoho cizinců, hrubě ztýral stát. občany německé národnosti,

t. 888/XV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o protidemokratických výnosech okres. a stát. policejních úřadů v Mar. Lázních, Plané, Duchcově, Rumburku a Broumově,

t. 888/XXXIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o chování dr. Bešťáka, správce stát. policie v Hostinném, a jeho tlumočníka na schůzi sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, v Hostinném, na které byla sta stát. občanů německé národnosti,

t. 1062/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

o zprávách Čsl. tiskové kanceláře stranickopoliticky zabarvených,

t. 1115/XIV. 115, 15. XI. 1937; 17.

že se v trutnovském policejním obvodě provozuje v přihlašovacích věcech praxe neodůvodněná zákonem,

t. 1324/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

že se na nástupišti ve Svobodě nad Úpou vybírá na "Národní jednotu severočeskou",

t. 1327/II. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se proti zákonu omezuje vyvěšování stručných, ručně psaných výzev,

t. 1339/V. 148, 10. V. 1938; 6.

aby konečně byla nově uspořádána péče o nezaměstnané,

t. 1354/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. policejní úřad v Trutnově pokračuje v jednostranném provádění censury proti německým periodickým tiskopisům,

t. 1354/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci (přečiny podle § 14, č. 1, § 14, č. 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

65, 27. XI. 1936; 6.

žádost odvolána. 107, 22. VI. 1937; 5.

 

BISTŘICKÝ Otomar

IX. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), in. a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Jindř. Hradci

(urážka na cti podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z.).

76, 21. I. 1937; 7.

zpr. t. 867; zprav. dr. Neuman; nevydán.

97, 13. V. 1937; 8.

 

BÖHM Georg

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., soc.-pol., rozp., zásob. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se mění a doplňují ustanovení § 112 zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., ve znění zák. ze dne 13. VII. 1934, č. 143 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří t. 1204.

129, 27. I. 1938; 8.

na zavedení léčebné péče pro zaměstnance, kteří pro nedostatek práce byli z výrobního procesu vyloučeni a podléhali povinnému pojištění, t. 1205.

129, 27. I. 1938; 8.

na změnu zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), t. 1207.

129, 27. I. 1938; l.

na doplnění zákona o pracovní době, t. 1248.

132, 24. II. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z umělých jedlých tuků, t. 490.

49, 4. VI. 1936; 39.

o zákonu o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných (t. 1189), o zákonu, kterým se prodlužuje platnost hromadných kolektivních smluv (t. 1191) a o zákonu o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (t. 1186).

128, 17. XII. 1937; 25.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z., o odškodnění nemocí z povolání (t. 1268).

139, 15. III. 1938; 26.

Interpelace:

aby ve všeobecné veřejné okres. nemocnici v Kraslicích byl co nejdříve odstraněn nedostatek místa,

t. 210/I. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 358/IV. 35, 26. III. 1936; 5.

o nešvarech na trati Falknov n. Ohří-Klingenthal,

t. 263/X. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/IX. 39, 28. IV. 1936; 72.

o úřadování vrchního strážmistra Šoupala v Českém Jiřetíně,

t. 586/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/V. 70, 3. XII. 1936; 106.

že státní úředníci a zaměstnanci nedokonale ovládají německý jazyk,

t. 603/XXIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/II. 78, 11. II. 1937; 6.

o zabavení členských knížek sudetskoněmecké strany v správním obvodu politického okresu jáchymovského,

t. 603/XXX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/IV. 82, 25. II. 1937; 3.

že se provádějí domovní prohlídky bez soudcovského rozkazu,

t. 664/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

že nižší úřady pokračuj v trýznivé omezovací praxi proti kočovné výstavě sudetskoněmecké strany,

t. 673/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

aby novostavba kraslické poštovní budovy byla zadána domácí stavební firmě,

t. 744/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 903/VIII. 98, 20. V. 1937; 4.

aby se při zřízení expositury státní policie v Lokti dbalo zásady národnostní rovnosti,

t. 790/XX. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1041/XX. 112, 29. X. 1937; 10.

že nejdecká státní policie nestejně zachází s nejdeckými spolky,

t. 847/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány stát. policie v Kraslicích, četnického pátracího oddělení v Chebu a četnických stanic v Rotavě a Jindřichovicích proti zákonu provádějí domovní prohlídky,

t. 982/VI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XV. 114, 9. XI. 1937; 5.

o nezákonném postup obecních a četnických orgánů v Krásné Lípě,

t. 1069/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o služebních přehmatech orgánů finančního oddílu v Jáchymově a celního úřadu v Božím Daru,

t. 1069/V. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/IX. 130, 22. II. 1938; 4.

o velkém poškození německých horských sedláků z kraslického okresu při nákupu bramborů pro stát. bramborovou akci 1937/38,

t. 1089/XII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1185/XIX. 129, 27. I. 1938; 8.

o libovolném vypočítávání dávek z úředních činností při vydávání cestovních pasů,

t. 1115/IX. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1243/VI. 133, 25. II. 1938; 19.

že se protahuje vyřízení dozorčí stížnosti proti úřadování starosty v Nejdku,

t. 1199/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1373/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o odpírání cestovních pasů a pohraničních průkazů,

t. 1292/XI. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštovní úřad v Perninku odmítá vydávati dvoujazyčné daňové složenky,

t. 1338/X. 148, 10. V. 1938; 6.

že bez důvodu bylo v Nejdku zakázáno uspořádati odpolední schůzku a že připojený překlad tohoto výměru je nesrozumitelný,

t. 1354/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

44, 14. V. 1936; 4.

zpr. t. 550; zprav. dr. Dufek; nevydán.

77, 22. I. 1937; 9.

kraj. soud v Olomouci (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

48, 27. V. 1936; 6.

žádost odvolána. 112, 29. X. 1937; 13.

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 23, č. 2 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 23.

 

BÖHM Rudolf

V. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., ink., rozp., ústav.-práv. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí mimořádné pomoci obcím v okrese dubském a šluknovském, těžce postiženým živelní pohromou, t. 524.

55, 22. VI. 1936; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Třebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen a krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná výpomoc pěstitelům ovoce, těžce postiženým mrazem, ve všech německých oblastech státu, t. 1365.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrh resoluční:

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Prohlášení:

jménem Svazu zemědělců o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 14.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 27.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za někter. zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vlád. nar. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 9.

Interpelace:

o 40 % slevě dopravného pro dovoz krmiv,

t. 210/III. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 392/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

 

BORKAŇUK Olexa

XXII. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo posl. Ivana Lokoty, jehož mandát volební soud odepřel ověřiti.

Slib vykonal 8, 5. XI. 1935; 3.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

aby se ihned poskytla pomoc obyvatelstvu Podkarpatské Rusi, postiženému katastrofálním suchem, t. 1068.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. X. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 34.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 97.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 3.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 48.

Interpelace:

o nezákonném postupu četnictva ve vesnici Lukovo,

t. 147/XI. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/XX. 32, 17. III. 1936; 5.

o zabavovací praxi užhorodské censury,

t. 424/II. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 547/I. 58, 26. VI. 1936; 5.

o odsouzení Ivana Hafince,

t. 446/VIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

o jednání četnictva a exekutorů v Trnovu,

t. 603/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o stížnosti rolníků z obcí Dovhé, Suchá Broňka, Kušnice, Lisičovo do provádění parcelace na majetku Maltézských rytířů,

t. 619/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/I. 78, 11. II. 1937; 6.

že se od rolníků na Podk. Rusi vybírají daně z jedlých olejů,

t. 691/I. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/VII. 9, 15. IV. 1937; 3.

o zastavení exekucí a vyrovnání daňových nedoplatků u pracujícího obyvatelstva na Podk. Rusi,

t. 691/II. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XXV. 88, 31. III. 1937; 4.

o otevření "ruské" školy v obci Berecká Rostoka na Podk. Rusi,

t. 691/III. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XXIV. 88, 31. III. 1937; 4.

že akc. společnost "Latorice" nezaplatila obcím dávku z přírůstku hodnoty majetku,

t. 858/I. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/II. 112, 29. X. 1937; 11.

že četnictvo ve velkoberezňanském okrese brutálně zachází se sedláky,

t. 858/V. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o neslýchané a protizákonné konfiskační praxi státního zastupitelství v Užhorodě,

t. 1062/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/II. 129, 27. I. 1938; 8.

o hrubém a protizákonném postupu referenta a exekutora berního úřadu v Mukačevě při vybírání daní od sedláků v obci Červeňovu,

t. 1208/IV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1406/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Užhorodě (přečin urážky na cti a pomluvy tiskem podle § 1 a § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

96, 27. IV. 1937; 26.

kraj. soud v Užhorodě (přečin pomluvy tiskem podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

98, 20. V. 1937; 4.

"B" resp. Báb-Ber "B" resp. Beu-Bor "B" resp. Bra-BudPřihlásit/registrovat se do ISP