"B" resp. Báb-Ber "B" resp. Beu-Bor "B" resp. Bra-Bud

BRADÁČ Bohumír

IV. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Zvolen provisorně předsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako předseda.

1, 18. VI. 1935; 15-16.

Zemřel 20. X. 1935. Schůze 7., zahajující podzimní zasedání, věnována jeho památce. Po něm nastoupil dr Josef Dufek.

7, 23. X. 1935; 2.

Proslov:

po zvolení předsedou poslanecké sněmovny.

1, 18. VI. 1935; 16.

Odpovídá:

Vyvrací výtku posl. dr Tiso a dokazuje, že člen žudové strany dr Polyák do schůzí Úsporné komise byl zván.

6, 26. VI. 1935; 61.

 

BRANŽOVSKÝ Jiří, Dr.

X. voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), soc.-pol. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1933; 13.

Prohlášení:

jez činí jménem poslanců Národní obce fašistické k exposé min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935.

12, 8. XI. 1935; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 4.

o vlastní imunitní věci (t. 311).

34, 20. III. 1936; 46.

o imunitní věci R. Gajdy (t. 359).

44, 14. V. 1936; 6.

o imunitní věci J. Janalíka (t. 402).

44, 14. V. 1936; 8.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr. Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 26.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 23.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 45.

Žádosti ve věcech imunity:

disciplinární rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání)

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 311; zprav. dr Neuman; vydán.

34, 20. III. 1936; 46.

disciplinární rada adv. komory v Praze (kárné stíhání podle zákona č. 40/1872 ř. z.)

49, 4. VI. 1936; 4.

zpr. t. 1088; zprav. J. Dvořák; nevydán.

149, 12. V. 1938; 41.

kraj. soud trest. v Praze (zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z.).

50, 5. VI. 1936; 3.

disciplinární rada adv. komory v Praze (kárné stíhání)

64, 29. X. 1936; 5.

zpr. t. 1087; zprav. J. Dvořák; nevydán.

149, 12. V. 1938; 40.

 

BRDLÍK Vladislav, Dr., inž.

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 21. I. 1936; 9.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 140

(o civilních hlídačích vojenské správy)

22, 12. XII. 1935; 41.

rozp. výb. zpr. t. 244

(zákon o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta)

23, 19. XII. 1935; 6, doslov 26.

rozp. výb. zpr. t. 250

(zákon o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi)

24, 20. XII. 1935; 24, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 247

(usnesení posl. sněmovny [t. 1332 a 2975-III], kterým se mění a doplňuj zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě)

24, 20. XII. 1935; 45.

rozp. výb. zpr. t. 541

(návrh posl. Teplanského, inž. dr Brdlíka, dr Meissnera, dr Klapky, dr Nováka, Ostrého, Tauba a Viereckla na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa)

56, 24. VI. 1936; 4.

doslov 58, 26. VI. 1936; 52.

rozp. výb. zpr. t. 1017

(zákon o branné výchově)

108, 24. VI. 1937; 17.

doslov 109, 25. VI. 1937; 15, vyjádření a resolucích 49.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, který se mění a doplňuje zákon o přímých daních, (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 11.

 

BRÓDY Andrej

XXII. voleb. kraj

AZS-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jmenován vládou ministrem pro správu Podkarpatské Rusi 11. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Zproštěn úřadu ministra pro správu Podkarpatské Rusi 26. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1335; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 7.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci, (t. 509).

53, 16. VI. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse ze 16. 10. 1936.

69, 2. XII. 1936; 17

a o skup. kult. a soc.

69, 2. XII. 1936; 90.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o autonomii Podk. Rusi.

80, 18. II. 1937; 38.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 7.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 809); reaguje též na řeč posl. Révaye v 85. schůzi.

86, 11. III. 1937; 11.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 35.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1838 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178)

126, 15. XII. 1937; 27.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 20.

Interpelace:

o protizákonné a neslýchané konfiskační praxi stát. zastupitelství v Užhorodě,

t. 924/XI. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

že notář Řehola z Rokosova zneužívá úřední moci,

t. 1188/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXXI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o pronásledování úředníka Rusína, Julia Čegila,

t. 1197/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1406/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se karpatští Rusové nepřipouštějí do vojenské akademie,

t. 1197/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/I. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. úřad v Chustu (přestupek § 3 zák. z 13. III. 1928, č. 39 Sb. z. o ochraně domácího trhu práce).

8, 5. XI. 1985; 17.

zpr. t. 173; zprav. Pekárek; nevydán.

27, 18. II. 1936; 30.

okr. soud v Užhorodě (přečin podle § 301 tr. z.).

143, 29. III. 1938; 4.

kraj. soud v Užhorodě (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

145, 5. IV. 1938; 4.

kraj. soud v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., přečin podle § 24, č. 2, 3 a přestupek podle § 27/1 zák. článku XIV/1914).

150, 2. VIII. 1938; 8.

v důsledku amnestie vlády žádost odvolána

151, 17. XI. 1938; 11.

Volán k pořádku:

86, 11. III. 1937; 14.

 

BROŽÍK Karel

XIV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NSP,

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o placených dovolených pro dělnické zaměstnance při hornictví, t. 104.

10, 6. XI. 935; 39.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 536

(zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen).

57, 25. VI. 1936; 67.

doslov 58, 26. VI. 1936; 44.

 

BRUKNER Jan

I. A voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 193; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích na Německobrodsku, postiženému živelní pohromou, t. 464.

47, 26. V. 1936; 5.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

živn. obch. výb. zpr. t. 978

(obchodní dohoda zemi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. V. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 88 Sb. z. a n.)

114, 9. XI. 1937; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr. Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 73.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 12.

 

BUDIG Max

XI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obchod.

Vzdal se posl. mandátu 25. V. 1937.

100, 3. VI. 1937; 3.

Po něm nastoupil inž. Stanislaus Králíček.

Interpelace:

že finanční úřady přikazují vyvěšovati vlajky,

t. 672/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o potrestání p. Frant. Haidy z Jihlavy, protože uspořádal dobročinnou peněžní sbírku mezi určitými osobami, a o těžkých jazykových vadách odvolacího rozhodnutí brněnského zemského úřadu,

t. 675/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XV. 86, 11. III. 1937; 4.

o nadržování českým konsumním spolkům při kontingentaci dodávek ryže,

t. 744/X. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

"B" resp. Báb-Ber "B" resp. Beu-Bor "B" resp. Bra-BudPřihlásit/registrovat se do ISP