"B" resp. Báb-Ber "B" resp. Beu-Bor "B" resp. Bra-Bud

BÁBEK Alois

XII. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., kult., ústav.-práv. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci občanům postiženým požárem v obci Malé Hradisko (okres Prostějov), t. 36.

6, 26. VI. 1935; 66.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 87.

 

BÁTKOVÁ-ŽÁČKOVÁ Jaromíra

XI. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. rozp., soc.-pol. a zásob.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zřízení systemisovaných míst pro dozorčí orgány cenové služby u zemských a krajinských úřadů a na prozatímní úpravu smluvního poměru těchto zaměstnanců podle nyní platných zákonitých ustanovení a podle důležitosti služby, t. 335.

31, 5. III. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 6.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178)

126, 15. XII. 1937; 41.

Interpelace:

o zřízení betonového mostu v okolí Nových Mlýnů na řece Dyji,

t. 552/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VIII. 68, 1. XII. 1936; 94.

o reorganisaci protilichevní služby,

t. 552/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/IX. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci odvolání zákazu konání učebního kursu pro zaměstnance kontrolní cenové služby,

t. 552/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/II. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci opomíjení potřeb Stát. ústavu pro zkoumání potravin v Brně,

t. 996/IV. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1060/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z a n.)

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 169; zprav. dr S. Hula; nevydána.

27, 18. II. 1936; 29.

 

BAYER František

XIV. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc občanům v okrese vsetínském v obcích Valašská Polanka, Zděchov, Hovězí a Lužná postižených katastrofálním krupobitím, t. 502.

51, 9. VI. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o obraně státu.

141, 17. III. 1938; 73.

Interpelace:

o bezdůvodné konfiskaci časopisu "Naše Slezsko" čís. 3, roč. XXVII. ze dne 18. I. 1936,

t. 296/II. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 392/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

 

BEČKO Ján

XVIII. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.), soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se hospitantem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1933; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 306 (im. Š. Suroviaka).

34, 20. III. 1936; 45.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 59.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 34.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 41.

Interpelace:

ve věci zajištění zaměstnání dělníkům státních bání a hutí po ukončení vojenské presenční služby,

t. 44/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Bratislavě (přečin podle § 1 a § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

36, 21. V. 1936; 5.

zpr. t. 414; zprav. J. Lichner; nevydán.

50, 5. VI. 1936; 20.

 

BECHYNĚ Rudolf

XII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem železnic 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 6. VI. 1935;

1, 18. VI. 1935; 19.

Zvolen opětně náměstkem předsedy vlády 12. XI. 1935.

13, 14. XI. 1935; 3.

Jmenován opětně ministrem železnic 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Zvolen opětně náměstkem předsedy vlády 19. XII. 1935.

25, 21. I. 1936; 6.

Jmenován opětně ministrem železnic 21. VII. 1937 a zvolen opětně náměstkem předsedy vlády 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra železnic a náměstka předsedy vlády 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

 

BENDA Ferdinand

XVII. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se hospitantem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Návrhy iniciativní:

na zařazení města Trenčína do skupiny B činovného, t. 743.

76, 21. I. 1937; 7.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

112, 29. X. 1937; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 95.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. VI. 1935, se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VI. 1935, č. 137 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 449.

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n.)

51, 9. VI. 1936; 11.

doslov 52, 10. VI. 1936; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 659

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. VI. 1935, podepsaná v Praze dne 15. VI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. VI. 1936, č. 162 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 58.

živn.-obch. výb. zpr. t. 680.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. IX. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. X. 1936, č. 266 Sb. z. a.).

78, 11. II. 1937; 11.

živn.-obch. výb. zpr. t. 881

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. V. 1933, podepsaná v Praze dne 2. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IV. 1937, č. 54 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 4, doslov 12.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1274

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze)

a zpr. t. 1275

(úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze).

143, 29. III. 1938; 9.

doslov 144, 31. III. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr. Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 34.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

73, 11. XII. 1936; 9.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

140, 16. III. 1938; 27.

 

BENEŠ Alois J.

I. A voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na rychlou pomoc krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami, t. 783.

80, 18. II. 1937; 4.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1118

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. VI. 1927 č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 179 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 6.

Interpelace:

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 8.

zpr. t. 963; zprav. V. Kosek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 13.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 3 zákona č. 178/1924 Sb. z. a n. o úplatkářství).

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

94, 22. IV. 1937; 4.

 

BENEŠ Edvard, Dr.

I. A voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Zvolen presidentem republiky 18. XII. 1935 a vzdal se téhož dne posl. mandátu.

24, 20. XII. 1935; 5.

Po něm převzala posl. mandát Milena Šmejcová.

 

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. stál. a parl. úsp. kom. Předsedou parl. úsp. kom. zvolen 8. 5. 1934.

Jmenován předsedou vlády 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 2.

Vzdal se funkce předsedy a členství v parl. úsp. kom. 2. XII. 1938 v důsledku jmenování předsedou vlády.

158, 15. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 13. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na změnu ustanovení § 4 vlád. nařízení ze dne 22. III. 1935, č. 48 Sb. z. a n., t. 194.

18, 7. XII. 1935; 31, 42

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na pomoc krajanům postiženým živelními pohromami v r. 1936, t. 458.

47, 26. V. 1936; 5.

na pomoc postiženým povodní na soudním okrese třeboňském, lomnickém a veselském v zemi České, t. 522.

53, 16. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelními pohromami na okresích: Hluboká, Trhové Sviny, Králové Hradec, Bydžov, Hořice, Rychnov. n. Kn., Nové Město n. Met., Náchod, Chrudim, Znojmo, Tišnov, Brno-Venkov, Nové Město na Moravě, t. 580.

60, 7. X. 1936; 8.

na reorganisaci hospodářsko-technické služby u politických úřadů, t. 668.

65, 27. XI. 1936; 6.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese horažďovickém, t. 784.

80, 18. II. 1937; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřicho-hradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na vydání zákona o provádění soustavné telefonisace venkova, t. 1358.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 25.

 

BERGMANN Hugo

I. B. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp., soc. pol. a parl. úsp. kom.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9, 10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 113.

12, 8. XI. 1935; 31.

na úpravu služebních poměrů samosprávných zaměstnanců, t. 301.

29, 27. II. 1936; 4.

na změnu § 29 zákona ze dne 23. VII. 1919, č. 443 a ze dne 23. VII. 1919, č. 444 Sb. z. a n., za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících, t. 302.

29, 27. II. 1936; 4.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někt. služebních poměrů stát. zaměstnanců (Platový zákon), t. 371.

35, 26. III. 1936; 5.

na zrušení §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. I. 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru stát. úředníků a stát. sluhů (služební pragmatika), t. 372.

35, 26. III. 1936; 5.

na poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému obyvatelstvu na Německobrodsku, zejména v Okrouhlici, t. 439.

44, 14. V. 1936; 4.

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestařů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Návrhy resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 241

(návrh posl. Berana, Hampla, Zeminové, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta [tisk 225] na vydání zákona, č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1936)

23, 19. XII. 1935; 8, doslov 27.

rozp. výb. zpr. t. 242

(zákon, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost)

24, 20. XII. 1935; 6, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 249

(zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové)

24, 20. XII. 1935; 6, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 265

(další poskytování poplatkových úlev při splynutí [fusi] nebo při přeměně právního útvaru některých podniků)

25, 21. I. 1936; 10, doslov 23.

rozp. výb. zpr. t. 417

(návrh posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staska a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů)

42, 7. V. 1936; 15.

doslov 43, 8. V. 1936; 12, 15.

rozp. výb. zpr. t. 511

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich)

53, 16. VI. 1936; 5, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 567

(zákon, kterým se mění finanční zákon na rok 1936).

59, 27. VI. 1936; 11, doslov 22.

rozp. výb. zpr. t. 1018

(návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění)

108, 24. VI. 1937; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1019.

návrh posl. Berana, dr. Meissnera, dr. Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr. Luschky na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění)

108, 24. VI. 1937; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1024.

za omluveného dr. Stránského (zákon o úsporných opatřeních personálních)

109, 25. VI. 1937; 19, doslov 29.

rozp. výb. zpr. t. 1029

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských)

110, 26. VI. 1937; 4,

doslov 11, vyjádření o resoluci 12.

rozp. výb. zpr. t. 1158

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. XII. 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové)

125, 14. XII. 1937; 5.

doslov 127, 16. XII. 1937; 56.

rozp. výb. zpr. t. 1169

(zákon o úsporných opatřeních personálních)

125, 14. XII. 1937; 5.

doslov 117, 16. XII. 1937; 56.

rozp. výb. zpr. t. 1264.

(zákon o poplatkovém ekvivalentu)

145, 5. IV. 1938; 4, doslov 27.

rozp. výb. zpr. t. 1320

(zákon o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách)

146, 7. IV. 1938; 18, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 1352

(zákon o soustavě drobných peněz)

149, 12. V. 1938; 5, doslov 8.

rozp. výb. zpr. t. 1442 (za omluv. dr. inž. Brdlíka)

(zákon o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru).

158, 15. XII. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 26.

o stá ním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 27.

o zákonu o výměně dluhopisů vnitrního státního dluhu (t. 438).

45, 14. V. 1936; 3.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 13.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 36.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 15.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o sudetskoněmecké straně.

141, 17. III. 1938; 35.

Interpelace:

ve věci provokačního odřeknutí hudebního festivalu v Karl. Varech,

t. 88/XII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XII. 29, 27. II. 1936; 4

o nedostatcích vlád. nař. z 15. VI. 1934, č. 133 Sb. z. a n., o služebním oděvu státních zřízenců,

t. 88/XIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

o slevě na drahách pro státní zaměstnance,

t. 119/II. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/XI. 27, 18. II. 1936; 6.

o nedodržování osmihodinové doby pracovní školníků,

t. 119/III. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/V. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci provádění zákona č. 279/1934 Sb. z. a n.,

t. 119/VI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/VIII. 29, 27. II. 1936; 4.

o systemisaci služebních míst úředníků III. služební třídy a zemských a okresních úřadů,

t. 119/VII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XX. 29. 27. II. 936; 4.

ve věci odvolání výnosu ze dne 18. I. 1935, č. j. 43.545/1934 o přiznávání domovského práva pomocným kancel. úředníkům státním,

t. 19/IX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 284/II. 27, 18. II. 1936; 6.

o složení okresních školních výborů,

t. 119/X. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XXIV. 29, 27. II. 1936; 4.

o dovolené státních zaměstnanců,

t. 119/XI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 315/I. 31, 5. III. 1936; 5.

ve věci zhodnocení vojenské služby,

t. 469/XX. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/V. 62, 15. X. 1936; 4.

ve věci zhodnocení prémiových reserv převedených do státní pokladny zaměstnancům státním,

t. 469/XXI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/II. 62, 15. X. 1936; 4.

o poměrech v obecním zastupitelstvu města Staré Boleslavi a činnosti okresního úřadu v Brandýse nad Labem,

t. 586/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VI. 68, 1. XII. 1936; 94.

o poměrech v obecním zastupitelstvu města Staré Boleslavě,

t. 607/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VI. 68, 1. XII. 1936; 94.

ve věci vydání služebního řádu pro civilní smluvní zaměstnance vyšších služeb vojenské správy podle § 210 platového zákona,

t. 694/X. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 828/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci systemisace služebních míst pragmatikálních zaměstnanců státních lesů a statků,

t. 785/IV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 946/IV. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci opomíjení vojenské služby při povyšování státních zaměstnanců,

t. 785/V. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/IX. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci započtení určité doby pro postup o vyšších požitků poštovním úředníkům.

t. 785/VI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 983/II. 110, 26. VI. 1937; 3.

ve věci provedení zákona ze dne 26. III. 1936, č. 66 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče,

t. 785/VII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1050/V. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci přeřadění spojených obcí Dubí, Újezd a Dřín v pol. okr. Kladno do skupiny B činovného,

t. 902/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/X. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci úpravy služebních a platových poměrů finanční stráže jako ozbrojeného sboru a složky stráže obrany státu,

t. 1135/IV. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1267/VI. 142, 18. III. 1938; 33.

o dopravních nedostatcích v Brandýse n. Lab.,

t. 1258/IX. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1382/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Brandýse n. L. (pro přestupek podle §u 2 zákona ze dne 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z. a n.)

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 111; zprav. Lichner; nevydán.

14, 15. XI. 1935; 13.

"B" resp. Báb-Ber "B" resp. Beu-Bor "B" resp. Bra-BudPřihlásit/registrovat se do ISP