"K" resp. Kah-Kin "K" resp. Klo-Koub "K" resp. Kouk-Kří

KAHLER Josef

II. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zvolen provisorně pořadatelem.

1, 12. XII. 1929; 13.

Zvolen definitivně zapisovatelem.

9, 24. I. 1930; 31.

Zvolen místopředsedou senátu.

136, 24. II. 1932; 40.

Vzdal se funkce místopředsedy senátu (26. IV. 1933).

213, 27. IV. 1933; 23.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib.

271, 2. VII. 1934; 23.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. a stál. (členem a náhr.).

Návrhy:

na poskytnutí podpory osobám, jež postiženy byly živelní pohromou dne 27. a 28. X. 1930 (t. 320).

61, 20. XI. 1930; 3.

na výjimečné a časově omezené rozšíření zákona ze dne 5. VI. 1930, č. 74 Sb. z. a vlád. nař. ze dne 20. VI. 1930, čís. 79 Sb. z. (t. 337).

65, 27. XI. 1930; 83.

na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, postiženým živelní pohromou dne 24. června 1931 v okresu Rokytnice v Orlických Horách (t. 525).

105, 8. VII. 1931; 4.

na poskytnutí co nejrychlejší a vydatné podpory osobám, postiženým živelními škodami v okresech broumovském a trutnovském (t. 527).

105, 8. VII. 1931; 4.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a malodomkářům v obcích Zdonově a Libné v politickém okresu broumovském, kteří těžce byli poškozeni krupobitím (t. 874).

165, 20. X. 1932; 3.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a malodomkářům v obcích Otovicích a Šonově u Broumova, kteří těžce byli poškozeni krupobitím (t. 875).

165, 20. X. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

26, 1. IV. 1930; 75, něm. 145.

o vládním programovém prohlášení.

171, 10. XI. 1932; 20, něm. 37.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Lanškrouně (přestupek pomluvy podle §u 2 zákona z 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z., o ochraně cti) (č. 12.226).

277, 6. XI. 1934; 5.

 

KAPRAS Jan, dr.

I. voleb. kraj

ND

Povolán jako náhradník místo zemřelého Viktora Dyka.

Volba verifikována 103, 2. VII. 1931; 3.

Slib vykonal 98, 26. V. 1931; 6.

Byl členem výb. ink. - kult. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. v. o zřízení pomníku dr. Al. Rašínovi a dr. M. R. Štefánikovi (zpr. t. 988).

192, 15. II. 1933; 3.

Řeč v rozpravě.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 36.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 17.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 87.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

241, 19. XII. 1933; 75.

 

KARAS Josef, dr.

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zvolen provisorně zapisovatelem.

1, 12. XII. 1929; 13.

Zvolen definitivně zapisovatelem.

9, 24. I. 1930; 31.

Byl členem výb. rozp. - stál. (náhr.) úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí finanční podpory níže uvedeným obcím okresu táborského na úhrady škod, způsobených krupobitím dne 18. června 1931 (t. 511).

105, 8. VII. 1931; 3.

Zpravodajem:

rozp. v. k předloze o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední ukony ve věcech správních (zpr. t. 27).

7, 20. XII. 1929; 6, doslov 8.

vyjádření k resolucím 9.

rozp. v. o opatření Stál. výb. o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 43).

9, 24. I. 1930; 15.

rozp. v. o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta RČS T. G. Masaryka (zpr. t. 112).

16, 21. II. 1930; 5.

rozp. v. o vlád. nař. z 28. XII. 1929, č. 185 Sb. z., kterým se provádí zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních z 20. XII. 1929, č. 180 Sb. z.

25, 31. III. 1930; 7.

zahr. v. o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209).

41, 27. V. 1930; 4.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236).

48, 13. VI. 1930; 52, doslov 70.

vyjádření k pozměňov. návrhům 71.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 333).

64, 26. XI. 1930; 73.

rozp. v. o nabytí místní dráhy Liberec - Jablonec - Tanvald státem (zpr. t. 379).

84, 10. III. 1931; 27.

rozp. v. o nabytí místní dráhy Litovel - Senice státem (zpr. t. 424).

92, 24. IV. 1931; 4.

rozp. v. o řízení nesporném (zpr. t. 437).

93, 29. IV. 1931; 10.

rozp. v. o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445).

94, 5. V. 1931; 10,

doslov 95, 6. V. 1931; 27.

úst. práv. v. o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů (zpr. t. 466).

102, 10. VI. 1931; 30.

tiskové opravy 103, 2. VII. 1931; 18.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona, jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní.úřady (zpr. t. 467).

103, 2. VII. 1931; 7.

rozp. v. o soudních poplatcích (zpr. t. 553).

111, 16. VII. 1931; 74, doslov 78.

tisková oprava 80.

úst. práv. v. o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 3, doslov 75.

rozp. v. o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765).

149, 18. V. 1932; 21,

doslov 150, 19. V. 1932; 33.

úst. práv. v. o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (zpr. t. 821).

157, 14. VI. 1932; 4, doslov 39.

rozp. v. o novelisaci zákona č. 7/1924 o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 853).

164, 15. VII. 1932; 41.

oprava tiskových změn 49.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 949).

179, 15. XII. 1932; 16, doslov 19.

rozp. v. o změně zákona č. 56/1932 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 957).

183, 20. XII. 1932; 4, doslov 16.

úst. práv. v. o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967).

187, 27. XII. 1932; 17.

úst. práv. v. o doplňku zákona na ochranu republiky (zpr. t. 1086).

229, 28. VI. 1933; 20.

úst. práv. v. o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100).

231, 12. VII. 1933; 28, doslov 50.

úst. práv. v. o placení některých závazků stát. a jiných veřej. zaměstnanců a pozůstalých po nich (zpr. t. 1129).

235, 7. XI. 1933; 5, doslov 9.

úst. práv. v. o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 1161).

240, 18. XII. 1933; 12.

rozp. v. o náhradě členům volebního soudu (zpr. t. 1153).

247, 23. I. 1934; 8.

úst. práv. v. o novelisaci obecného horního zákona (zpr. t. 1203).

248, 24. I. 1934; 3, doslov 24.

oprava tiskových chyb 27.

rozp. v. o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207) a o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208).

251, 17. II. 1934; 3, doslov 26.

rozp. v. o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel (zpr. t. 1275).

263, 5. VI. 1934; 10.

rozp. v. o prodloužení a novelisaci zákona o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 1291).

265, 12. VI. 1934; 4.

úst. práv. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1320).

268, 21. VI. 1934; 5.

úst. práv. v. o umořování listin (zpr. t. 1325).

269, 26. VI. 1934; 3.

tekstové změny 4.

rozp. v. o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 1348).

270, 27. VI. 1934; 9.

úst. práv. v. o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1357).

273, 4. VII. 1934; 3.

rozp. v. o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech (zpr. t. 1414).

285, 19. XII. 1934; 27.

úst. práv. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1423).

288, 20. XII. 1934; 5.

úst. práv. v. o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe (zpr. t. 1493).

299, 9. IV. 1935; 11.

rozp. v. o dodavatelských pokladničních poukázkách (zpr. t. 1510).

299, 9. IV. 1935; 19.

rozp. v. o novém určení výše státních záruk za vývozní úvěry (zpr. t. 1473).

299, 9. IV. 1935; 24.

úst. práv. v. o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (zpr. t. 1514).

300, 11. IV. 1935; 14, doslov 22.

úst. práv. v. o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1515).

301, 11. IV. 1935; 29.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

13, 6. II. 1930; 2.

o petici Svazu horníků a hutníků v Příbrami týkající se drahotních přídavků provisionistům a vdovám ze stát. báňských a hutních podniků (čís. 3096/31 předs.).

86, 23. III. 1931; 12.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473).

101, 9. VI. 1931; 29.

o finančních opatřeních z oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 37.

 

KARPÍŠKOVÁ Betty

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 5.

Byla členkou výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329).

64, 26. XI. 1930; 3, doslov 61.

soc. pol. v. o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627).

119, 12. XI. 1931; 4, doslov 63.

soc. pol. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091).

210, 30. III. 1933; 3, doslov 30.

soc. pol. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1178).

244, 22. XII. 1933; 23, doslov 25.

soc. pol. v. o novelisaci zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 1318).

268, 21. VI. 1934; 29, doslov 52.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 59.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236).

48, 13. VI. 1930; 56.

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (zpr. t. 223).

51, 2. X. 1930; 15.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 92.

o prodloužení lhůty k postátnění odborných škol pro ženská povolání (zpr. t. 1371).

275, 11. VII. 1934; 19.

o branném příspěvku (zpr. t. 1413).

286, 19. XII. 1934; 19.

Interpelace:

stran inserování a dovozu preparátů z ciziny k léčení pohlavních chorob (t. 843/3).

161, 8. VII. 1932; 4.

odpov. t. 883/10.

165, 20. X. 1932; 3.

ve věci bezplatného očkování dětí proti záškrtu (t. 1420/2).

286, 19. XII. 1934; 48.

odpov. t. 1470/2.

293, 19. III. 1935; 3.

 

KAVAN Eduard

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí mimořádné výpomoci drobným zemědělcům v Dolní Bečvě, politický okres Valaš. Meziříčí na Moravě, postiženým krupobitím (t. 536).

106, 10. VII. 1931; 3.

Interpelace:

ve věci vylepování plakátů a rozšiřování letáků obsahujících trestné činy podle zákona na ochranu republiky (t. 905/2).

169, 3. XI. 1932; 3.

odpov. t. 997/4.

202, 14. III. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Novém Jičíně (přečin urážky na cti tiskem) (čís. 8363/1933).

202, 14. III. 1933; 4.

zpr. t. 1313; zprav. F. Šabata.

267, 19. VI. 1934; 4.

nevydán 271, 2. VII. 1934; 23.

 

KELLO Ján

IX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy:

2 pozměňov. návrhy k t. 1079.

227, 26. VI. 1933; 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 78.

o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 1079).

227, 26. VI. 1933; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úř. v Žilině (přestupek proti nařízení býv. uh. ministerstva vnitra čís. 7430/1913 B M E) (č. 1353).

38, 20. V. 1930; 4.

zpr. t. 229; zprav. dr. A. Milota.

45, 11. VI. 1930; 3.

nevydán (zprav. A. Šelmec).

49, 23. VI. 1930; 16.

okres. úř. v Lipt. Mikuláši (přestupek shromažďovacího zákona) (č. 5887/32).

137, 30. III. 1932; 8.

zpr. t. 761; zprav. A. Berkovec.

147, 11. V. 1932; 43.

nevydán 153, 3. VI. 1932; 53.

okres. úř. v Lipt. sv. Mikuláši (přestupek shromažďovacího zákona) (č. 5888/32).

137, 30. III. 1932; 8.

zpr. t. 759; zprav. A. Berkovec.

147, 11. V. 1932; 43.

nevydán 153, 3. VI. 1932; 52.

okres. úř. v Lipt. sv. Mikuláši (přestupek shromažďovacího zákona) (č. 5889/32).

137, 30. III. 1932; 9.

zpr. t. 760; zprav. A. Berkovec.

147, 11. V. 1932; 43.

nevydán 153, 3. VI. 1932; 52.

Volán k pořádku:

79, 5. II. 1931; 16.

 

KERESZTURY Josef

XI. voleb. kraj

DCHS hospitant (OKS)

Povolán jako náhradník na místo resignovavšího dra Gézy Grosschmida.

Volba verifikována 235, 7. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 189, 8. II. 1933; 5.

Byl členem výb. kult. a úst. práv.

Návrhy:

aby vládní návrhy vydávány byly také v úředním maďarském překladu (t. 1025).

211, 25. IV. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 45, maď. 104.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359).

274, 10. VII. 1934, 30, maď. 62.

Interpelace:

ve věci opozdívajícího se schvalování synodálních zákonů generální církvi reformované, o křivdění reformovaným duchovním ve věci kongruy a státního občanství a započítání jejich služebních let (t. 1027/3).

211, 25. IV. 1933; 5.

odpov. t. 1114/6.

232, 17. X. 1933; 5.

o definitivní úpravě pensijních požitků župních zaměstnanců (t. 1272/2).

262, 15. V. 1934; 4,

odpov. t. 1386/7.

277, 6. XI. 1934; 3.

 

KIANIČKA Bohuš

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. im. - rozp. a soc. pol.

Návrhy:

aby bylo nařízeno vládou, že by města s veřejnými porážkami zřizovala současně s porážkou, masnou tržnici, chladírnou, mrazírnou, střevárnou, dršťkárnou atd. též povinné kožní skladiště na konservování a aukční zpracování koží, pocházejících z místních a okolních zvěrolékařsky prohlédnutých porážek (t. 97).

14, 19. II. 1930; 4.

v příčině zrušení daňových břemen stavu řeznicko-uzenářského (t. 98).

14, 19. II. 1930; 4.

pozměňov. návrh k t. 1079.

227, 26. VI. 1933; 8.

pozměňov. návrh k t. 1366.

275, 11. VII. 1934; 40.

Resoluce:

3 resol. k t. 237.

48, 13. VI. 1930; 48.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 648 (im. J. Slámy).

125, 14. XII. 1931; 6.

im. v. zpr. t. 922 (im. H. Tichyho).

189, 8. II. 1933; 14.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28).

7, 20. XII. 1929; 22.

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

13, 6. II. 1930; 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 77.

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237).

48, 13. VI. 1930; 38.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

126, 15. XII. 1931; 87.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724).

144, 28. IV. 1932; 57.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

195, 21. II. 1933; 77.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

241, 19. XII. 1933; 37.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 13. XII. 1934; 44.

Prohlášení:

jímž se připojuje k protestu proti teritoriálním ústupkům na úkor Slovenska.

133, 25. I. 1932; 15.

Interpelace:

ve věci vybírání druhé daně z masa na potravní čáře (t. 604/4).

114, 20. X. 1931; 3.

odpov. t. 688/4.

133, 25. I. 1932; 5.

v záležitosti Jána Pavelce, řezníka a uzenáře z Hranic (t. 783/1).

151, 31. V. 1932; 3.

odpov. t. 883/9.

165, 20. X. 1932; 3.

 

KINDL Bohuslav

V. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. im. - in. - nár. hosp. - soc. pol. - techn. doprav a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všem státním a veřejným zaměstnancům a zaměstnancům státních veřejných podniků (t. 181).

33, 29. IV. 1930; 3.

pozměňov. návrh k t. 112.

16, 21. II. 1930; 8.

7 pozměňov. a 2 event. návrhy k t. 280.

54, 14. X. 1930; 29-31.

3 pozměňov. návrhy k t. 350.

74, 18. XII. 1930; 98.

pozměňov. návrh k t. 535.

108, 14. VII. 1931; 28.

2 pozměňov. návrhy k t. 966.

188, 28. XII. 1932; 76.

2 doplňov. návrhy k t. 1203.

248, 24. I. 1934; 23-24.

pozměňov. návrh k t. 1214.

253, 21. II. 1934; 29.

pozměňov. návrh k t. 1305.

267, 19. VI. 1934; 13-14.

pozměňov. návrh k t. 1374.

275, 11. VII. 1934; 13.

pozměňov. návrh k t. 1372.

275, 11. VII. 1934; 31-34.

10 pozměňov. návrhů k t. 1389.

286, 19. XII. 1934; 44-45.

Resoluce:

k č. 3096/31 předs.

86, 23. III. 1931; 13.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. o konečné úpravě, čsl. měny (zpr. t. 43).

9, 24. I. 1930; 22.

o dohodě o úpravě obchodních styků s Egyptem (zpr. t. 169) (mluví o persekuci komunistů).

33, 29. IV. 1930; 10.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184).

35, 7. V. 1930; 7.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280).

53, 10. X. 1930; 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

74, 18. XII. 1930; 19.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

85, 11. III. 1931; 44.

o petici Svazu horníků a hutníků v Příbrami týkající se drahotních přídavků provisionistům a vdovám ze stát. báňských a hutních podniků (č. 3096/31 předs.).

86, 23. III. 1931; 8.

o vlastní im. věci (zpr. t. 484).

105, 8. VII. 1931; 11.

o vlastní im. věci (zpr. t. 485).

106, 10. VII. 1931; 16.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535).

108, 14. VII. 1931; 8.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552).

111, 16. VII. 1931; 58.

o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 643) a o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644).

122, 28. XI. 1931; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 66.

.o úmluvě a sjednocení některých pravidel o mezinár. letecké dopravě (zpr. t. 686); mluví o stávce kamenodělníků v lomech na Skutečsku.

136, 24. II. 1932; 38.

o odškodnění nemocí z povolání (zpr. t. 749 a 748).

147, 11. V. 1932; 39.

o vlastní im. věci (zpr. ústní).

151, 31. V. 1932; 12.

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k t. 928).

176, 29. XI. 1932; 11.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966).

188, 28. XII. 1932; 45.

o III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 977); mluví o postupování proti demonstrujícím dělníkům.

191, 14. II. 1933; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

198, 24. II. 1933; 46.

o prodloužení a doplnění zákonů týkají cích se bytové péče (zpr. t. 1091).

210, 30. III. 1933; 19.

o prodloužení lhůty stanovené v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce (zpr. t. 1052). o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 28.

o placení některých závazků stát. a jiných veřej.zaměstnanců a pozůstalých po nich (zpr. t. 1129).

235, 7. XI. 1933; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

243, 21. XII. 1933; 48.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215).

253, 21. II. 1934; 21.

o novelisaci předpisů o soudnictví úrazového pojištění dělnického (zpr. t. 1305).

267, 19. VI. 1934; 10.

o novelisaci zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 1318).

268, 21. VI. 1934; 42.

o zákonu o soukromých zaměstnancích (zpr. t. 1372).

275, 11. VII. 1934; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 58.

o jízdě motorovými vozidly (zpráva t. 1389).

286, 19. XII. 1934; 33.

o pobytu cizinců (zpr. t. 1472).

295, 26. III. 1935; 12.

o novelisaci řádu volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí (zpr. t. 1516).

301, 11. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o nepřiznání důchodu předků otci po zabitém vojínu Josefu Kotrousovi (t. 479/1).

101, 9. VI. 1931; 3.

odpov. t. 592/3.

112, 14. X. 1931; 5.

o trestných činech spáchaných radou po litické správy v Třeboni dr. Josefem Marunou (t. 998/3).

202, 14. III. 1933; 3.

odpov. t. 1118/1.

232, 17. X. 1933; 5.

Žádost ve věcech imunity:

sen. Kříže za provedení řízení podle § 51 jedn. ř. (č. 3106).

78, 3. II. 1931; 4.

okres. s. v Čes. Krumlově (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 487 tr. z.) (č. 3859).

93, 29. IV. 1931; 3.

zpr. t. 485; zprav. A. Berkovec.

102, 10. VI. 1931; 36.

vydán 106, 10. VII. 1931; 17.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin po dle §u 15, č. 2 zák. na ochranu republiky) (č. 3959/31).

96, 20. V. 1931; 6.

zpr. t. 484; zprav. A. Berkovec.

102, 10. VI. 1931; 36.

vydán 105, 8. VII. 1931; 14.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 4321).

103, 2. VII. 1931; 5.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §u 1, odst. 1, zák. na ochranu republiky) (č. 4629/31).

112, 14. X. 1931; 7.

zpr. t. 635; zprav. A. Berkovec.

119, 12. XI. 1931; 4.

nevydán 120, 27. XI. 1931; 18.

sen. Klofáče za zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. pro výrok učiněný ve 150. schůzi senátu dne 19. V. 1932 (č. 6402/1932 předs.)

151, 31. V. 1932; 3.

zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10,

doslov 19.

důtka udělena 20.

Volán k pořádku:

9, 24. I. 1930; 25.

33, 29. IV. 1930; 11.

35, 7. V. 1930; 11, 14.

74, 18. XII. 1930; 47.

80, 10. II. 1931; 24.

82, 5. III. 1931; 19.

84, 10. III. 1931; 19, 26.

100, 27. V. 1931; 31.

103, 2. VII. 1931; 10.

105, 8. VII. 1931; 11.

106, 10. VII. 1931; 17.

120, 27. XI. 1931; 7, 8.

136, 24. II. 1932; 18, 40.

151, 31. V. 1932; 13, 14, 15, 16, 17.

234, 25. X. 1933; 29.

Vyloučen z jednání senátu:

na 5 schůzí 2, 13. XII. 1929; 4.

"K" resp. Kah-Kin "K" resp. Klo-Koub "K" resp. Kouk-KříPřihlásit/registrovat se do ISP