"T" resp. Tad-Tau "T" resp. Tau "T" resp. Tay-Tes "T" resp. Tom "T" resp. Tom-Tou "T" resp. Trn

TAYERLE Rudolf

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. socialisač. a soc. pol.

Návrhy:

na změnu § 6 zák. z 7. I. 1920, č. 315 Sb. z. a n., kterým se upravují váleč. přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích, t. 1258.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných, t. 2135.

67, 19. V. 1921; 103. III.

na doplnění a změnu zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3154.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na změnu §§ 77 a 82 živnostenského řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi, t. 4027.

194, 6. III. 1923; 2444. VI.

na změnu a doplnění zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z a n., t. 5025.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

Resoluce:

k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměst. (zpr. t. 3309), týkající se stavebního dělnictva.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

Zpravodajem:

soc. pol. a socialisač. výb. zpr. t. 2836 (zákon o závodních radách).

85, 6. VIII. 1921; 1253. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3286 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných).

112, 19. XII. 1921; 1737. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3309 (změna a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n.).

115, 20. XII. 1921; 1836. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3458 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných).

132, 30. III. 1922; 78, 123. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3832 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec).

166, 9. XI. 1922; 372. VI.

doslov 167, 14. XI. 1922; 428. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 3945 (prodloužení a změna zákona o podpoře nezaměstnaných).

183, 18. XII. 1922; 1831, 1850. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4201 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

217, 28. VI. 1923; 571, 587. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4367 (předpisy k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských).

249, 20. III. 1924; 121, 129. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4544 (prodloužení zákona o odkladu exekučního vyklizení místností).

258, 8. IV. 1924; 396. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 103. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2276. II.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 640. V.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2323. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 950. VIII.

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy. (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 158. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1133. X.

Interpelace:

naléhavá, o výluce stavebního dělnictva,

t. 1670. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 3050. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o bezprávích v Uhrách za přechodnou vládu dělnickou,

t. 61. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 965. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

o odměnách za práci přes čas a nedodržování zákona a vládního nařízení o jmenování podúředníků,

t. 1455. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2067. 67, 19. V. 1921; 110. III.

Dotazy:

o nezaměstnanosti a otázce bytové.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o zaopatřovacích požitcích zaměstnanců vojenských podniků a úrazovém pojištění.

65, 16. III. 1921; 2840. II.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

o nedodržování 8hodinné doby pracovní a nočního klidu v pekařství.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

dodatek k odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

 

TESKA Josef

IX. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - Stál. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Stal se členem klubu K 11. I. 1922.

119, 12. I. 1922; 2012. VI.

Přestal býti členem strany K a stal se členem strany Kn

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na zveřejnění schůzí Stálého výb. podle § 54 ústav. listiny, t. 572.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na změnu a doplnění zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 4457.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

na vydání zákona, kterým se zakazuje libovolné zastavování a omezování provozu podniků a propouštění zaměstnanců, t. 4963.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na úpravu podpor nezaměstnaných, t. 4964.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na vydám zákona o placené dělnické dovolené, domech odpočinku a o dnech prázdně, t. 5111.

336, 21. III. 1925; 1480. X.

na náhradu škody ze státních prostředků způsobené krupobitím a lijavcem rolníkům a domkářům v okolí obce Soběšic v okrese sušickém, t. 5231.

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

11 pozměňov. a 9 event. návrhů k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k §§ 1-6.

202, 19. IV. 1923; 163-6. VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4671) k §§ 1 a 2 a na vsunutí nového § 3.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4672) k čl. I.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

12 pozměňov., 2 doplňov. a 4 event. návrhy k osnově zákona o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) k §§ 1, 2, 4-12.

336, 21. III. 1925; 1523-6. X.

43 pozměňov., 8 doplňov. a 6 event. návrhů k osnově zákona o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 225-232. XI.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Resoluce:

4 resol. k osnově zák. o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174), týkající se zaopatření t. zv. osob přestárlých, nejrychlejšího provedení sociálního pojištění zaměstnanců i osob samostatně hospodařících, stanovení daněprostého existenčního minima, zrušení daní a cel a odpisu daně z příjmu dělníkům.

345, 4. VI. 1925; 232-3. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 85. II.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zaměstnavatelů zákona o závodních výborech).

122, 19. I. 1922; 2211. IV.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2317. VI.

o zák. na ochranu nájemníků, mimoř. opatření bytové péče a odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 121. VII.

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 881. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 718. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 207. XI.

o nemoc. pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1574. XI.

Interpelace:

naléhavá, o událostech v prosincových komunistických bouřích,

t. 1056. 32, 14. XII. 1920; 1279. II.

naléhavá, o vyplácení podpor v nezaměstnanosti dělnictvu stavebního odvětví, které stavební podnikatelé vyloučili z práce,

t. 1668. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 3159/IX. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

naléhavá, o svévolném a nezákonném rozpuštění "Ústředního Svazu obuvníků v republice Československé,

t. 4143. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 5209/VI. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

naléhavá, o snižování a odpírání podpor v nezaměstnanosti,

t. 4198. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4251/III. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o podpoře nezaměstnaného dělnictva stavebního,

t. 4455. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4612/XIII. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

naléhavá, o zavedení t. zv. gentského systému v podporách nezaměstnaných,

t. 4456. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4612/XII. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

naléhavá, že se stále soustavně porušuje 8hodinná doba pracovní v textilním průmyslu a nebyla zodpověděna první interpelace poslaneckého klubu komunistického v této věci,

t. 4642. 269, 5. VI. 1924; 837. IX.

odpov. t. 5042/X. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

naléhavá, o snížení podpor nezaměstnaných,

t. 4780. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4844/III. 294, 30. X. 1924; 7. X.

naléhavá, o protizákonném a podvodném řádění fürstenberské kliky na Křivoklátsku a o podezřelém mlčení státních úřadů,

t. 4889. 294, 30. X. 1924; 30. X.

naléhavá, o ostravské stávce,

t. 5131. 343, 22. V. 1925; 131. XI.

naléhavá, o situaci v československém hornictví,

t. 5299. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

o hromadném zatýkání účastníků generální stávky,

t. 1102. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 2421. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o konfiskační praxi,

t. 1875. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2109. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o vypovídání občanů z obvodů pol. správ,

t. 1974. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2983. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o složení okresní správní komise v Prachaticích,

t. 3351/IV. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o konfiskační praxi v Českých Budějovicích,

t. 3740/I. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/IV. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o soustavném konfiskování časopisu "Jihočeský Dělník" v Čes. Budějovicích,

t. 3862/XVIII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 3975/XIII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o zabavení časopisu "Rudý Odborář",

t. 4226/VII. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4333/IX. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

ohledně A. Kouši a jiných osob odsouzených rak. soudy pro účast na demonstracích (r. 1905) za všeobecné právo hlasovací.

17, 5. XI. 1920; 172. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o zadržování domovského listu a odpírání podpory v nezaměstnanosti dělníku Janu Ratajov ze Záhorčic u Volyně.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o průtahu trestního řízení proti dr. Miloši Libichovi, bývalému tajemníku obce Kopist u Mostu.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. 2, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 23. září 1923 v Malackách)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4570; zprav. J. Konečný;

nevydán 271, 6. VI. 1924; 856-7. IX.

stížnost pro urážku učiněnou ve 127. schůzi J. Johanisem a Al. Křížem.

128, 27. I. 1922; 2714. IV.

Volán k pořádku:

32, 14. XII. 1920; 1300. II.

284, 11. IX. 1924; 1340. IX.

 

TOBLER János

XVI. voleb. kraj

MNL

Volba verifikována 5, 10. VI. 1920; 151. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Zrušeno ověření volby z 5. VI. 1920 nálezem voleb. soudu ze 17. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Nastoupil Daxer Jindřich.

Volba neověřena 139, 23. V. 1922; 410. V.

Nastoupil Palkovich Viktor.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 665. I. (něm. 703).

Interpelace:

naléhavá, o naléhavém vypsání obec. voleb na Slovensku,

t. 1265. 44, 20. I. 1921; 1778. II.

odpov. t. 1954. 67, 19. V. 1921; 108. III.

ve věci železničních a poštovních zaměstnanců na Slovensku,

t. 154. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 940. 31, 4. XII. 1920; 1228. II.

Dotazy:

o rdoušení tisku censurou.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Bratislavě (přečin osočování)

17, 5. XI. 1920; 135. II.

"T" resp. Tad-Tau "T" resp. Tau "T" resp. Tay-Tes "T" resp. Tom "T" resp. Tom-Tou "T" resp. TrnPřihlásit/registrovat se do ISP