"T" resp. Tad-Tau "T" resp. Tau "T" resp. Tay-Tes "T" resp. Tom "T" resp. Tom-Tou "T" resp. Trn

TOMÁŠEK František

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Zvolen provisorním předsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako předseda

1, 26. V. 1920; 8. I.

Zvolen definitivním předsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Zvolen předsedou Stálého výboru

4, 8. VI. 1920; 78. I.

Proslov:

uvítací k presidentu republiky v den volby presidenta republiky

1. společ. schůze posl. sněm a senátu

27. V. 1920; 5. I.

blahopřejný k presidentu republiky po jeho zvolení

1. společ. schůze posl. sněm. a senátu

27. V. 1920; 6. I.

blahopřejný k 75. narozeninám presidenta republiky T. G. Masaryka

325, III. 1925; 1263. X.

po zvolení předsedou posl. sněmovny

1, 26. V. 1920; 8. I.

po definitivním zvolení předsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

při ukončení II. zasedání posl. sněmovny

65, 16. III. 1921; 2841. II.

při ukončení III. zasedání

85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

při ukončení předvánočního úseku podzimního (VI.) zasedání

184, 19. a 20. XII. 1922; 2040. VI.

při ukončení VI. zasedání

197, 9. III. 1923; 2495. VI.

při ukončení VII. zasedání

218, 28. VI. 1923; 647. VII.

při ukončení VIII. zasedání

246, 20. XII. 1923; 1780. VIII.

na uvítání nově zvolených poslanců z Podkarpatské Rusi

285, 8. IV. 1924; 339. IX.

při ukončení IX. zasedání

293, 25. IX. 1924; 2190. IX.

při ukončení letního úseku XI. zasedání

360, 15. VII. 1925;

při ukončení XI. zasedání v poslední schůzi I. volebního období

379, 16. X. 1925; 1609. XI.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Josefu Seligerovi

14, 26. X. 1920; 2. II.

prof. Arnoštu Denisovi

40, 11. I. 1921; 1569. II.

posl. Josefu Pšeničkovi a Milo Zárubovi

159, 24. X. 1922; 4. VI.

posl. Františce Skaunicové.

185, 6. II. 1923; 2101. VI.

ministru financí dr. Aloisi Rašínovi

190, 20. II. 1923; 2184. VI.

presidentu Spoj. Států Amer. Woodrowu Wilsonovi

247, 6. III. 1924; 4. IX.

vyslanci a býv. min. předs. Vlastimilu Tusarovi

250, 26. III. 1924; 149. IX.

posl. Karlu Čermakovi

296, 31. X. 1924; 95. X.

posl. Arnoldu Bobkovi a Frant. Röttelovi

297, 11. XI. 1924; 179. X.

posl. Arnoštu Hirschovi

322, 11. II. 1925; 1093. X.

posl. Anně Sychravové

324, 5. III. 1925; 1231. X.

posl. Františku Ježkovi

348, 23. VI. 1925; 294. XI.

Projev:

o odzbrojovací konferenci ve Washingtoně.

91, 16. XI. 1921; 249. IV.

jímž děkuje za vyslovení důvěry parlamentní většiny tlumočený posl. dr. Lukavským při projednávání imunity dr. Baerana (pumový útok na předsednictvo posl. sněmovny).

129, 27. I. 1922; 2748. IV.

o velikonočním občanském míru Čsl. Červeného kříže, o pomocné akci hladovícímu Rusku a o úspěchu naší půjčky v Anglii.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

jímž odsuzuje teror politických atentátů a tlumočí přání posl. sněmovny, aby min. dr. Rašín vyvázl z nebezpečí následků útoku naň podniknutého a aby min. předseda A. Švehla z choroby své se záhy zotavil.

185, 6. II. 1923; 2101. VI.

o velikonočním Božím míru Čsl. Červeného kříže.

198, 23. III. 1923; 11. VII.

soustrastný nad úmrtím choti presidenta republiky T. G. Masaryka.

212, 14. V. 1923; 404. VII.

soustrastný obětem výbuchu na dole "Gabriela" v Karvinné.

261, 14. IV. 1924; 507. IX.

o velikonočním občanském míru Čsl. Červeného kříže.

264, 16. IV. 1924; 710. IX.

o velikonočním míru Čsl. Červeného kříže

341, 2. IV. 1925; 98. XI.

Prohlášení:

k poznámce posl. Fr. Křepka k jedn. řádu (ohledně volání dr. Lodgmana k pořádku).

3, 2. VI. 1920; 33. I.

jímž odmítá neparlamentní výraz, použitý při výkřiku za řeči dr. Körmendy-Ékese.

3, 2. VI. 1920; 57. I.

k věcné poznámce dr. Lodgmana, který označil hlasování o osnově zákona o zkouškách a periodických prohlídkách parních kotlů za pochybné.

11, 8. VII. 1920; 608. I.

o událostech v 18. schůzi posl. sněmovny.

19, 10. XI. 1920; 265. II.

o nenáležitém výroku inž. Junga.

26, 25. XI. 1920; 543. II.

o zamítnutí návrhu dr. Lodgmana na snětí zprávy doprav. výb. (převzetí soukromých železnic do správy státní, zpr. t. 890) s denního pořadu a o událostech v důsledku toho vzniklých.

35, 17. XII. 1920; 1474. II.

jímž odsuzuje události sběhnuvší se po schůzi rozp. výb. dne 15. VII. 1921 (kontroverse dr. Baerana s J. Sajdlem).

73, 15. VII. 1921; 532. III.

o způsobu zneužívání mandátu V. Lehnertem při řeči pronesené v 66. schůzi plenární ve vlastní imunitní záležitosti.

67, 19. V. 1921; 59 a 60. III.

o způsobu hlasování o druhém odstavci 71. schůze (změna zák. o solním monopolu, zpr. t. 2022), které zavinilo nepokoj a přerušení schůze.

71, 12. VII. 1921; 363. III.

o volání posl. dr. Jabloniczkého k pořádku.

93, 18. XI. 1921; 526. IV.

o vyloučení posl. Koutného, Hakena a Skaláka ze sněmovního jednání na 5 schůzí a o pumovém útoku dr. Baerana na předsednictvo.

128, 27. I. 1922; 2674. IV.

jímž odmítá výtku nesprávného postupu při hlasování o prohlášení min. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci, pronesenou jménem něm. parlament. svazu posl. Knirschem.

142, 30. V. 1922; 627. V.

k námitce posl. Knirsche proti projednávání vlád. návrhu na sestátnění ústecko-teplické dráhy ve schůzi 153.

152, 22. VI. 1922; 1255. V.

v němž vyslovuje politování nad událostmi při vyloučení inž. Junga pro maření sněmovního jednání (při projednávání zprávy o výkupu ústecko-teplické dráhy, zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1282. V.

jménem předsednictva posl. sněm., jímž odpovídá na stížnosti některých poslanců co do chování se parlamentní stráže při vyklizení zasedací síně při 153. schůzi (obstrukce něm. posl. při projednávání předlohy o výkupu ústecko-teplické dráhy).

154, 24. VI. 1922; 1339. V.

k návrhu dra Czecha na zřízení 24členného výboru národnostního (výklad § 9 lit. a jedn. ř.)

166, 9. XI. 1922; 387. VI.

jímž odmítá zneužití poslanecké tribuny posl. Blažkem za řeči o úpravě požitků stát. zaměstnanců, zpr. t. 3944.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1701. VI.

jímž vysvětluje nedorozumění při hlasování o pozměn. návrhu E. Hausmanna k zák. o stavebním ruchu (t. 3949) a zároveň odmítá nedůstojné chování se některých poslanců při této příležitosti.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2030, VI.

jímž odmítá nešetrný způsob, kterým posl. O. Hillebrand za své řeči, odůvodňující nutnost projednávání svého návrhu na zrušení trestu smrti, dotýká se presidenta republiky.

204, 26. IV. 1923; 254. VII.

jímž vysvětluje praxi při hlasování o nal. interpelaci, o níž rozprava má býti spojena s rozpravou o vlád. prohlášení k této interpelaci (prohlášení min. předs. A. Švehly k nal. interp. t. 4437 o odnětí tiskových uzávěrek porotám)

247, 6. III. 1924; 30. IX.

jímž odsuzuje jednání posl. Hakena, který potupil čsl. státní vlajku.

247, 6. III. 1924; 70. IX.

o hlasování o doplňovacím návrhu koaličních stran k 1. odst. § 93 zák. o sociálním pojištění ve smyslu § 57 jedn. ř. (zpr. t. 4795)

289, 19. IX. 1924; 1829. IX.

o nedostatečné presenci, kterou znemožňuje se hlasování o projednávaných předlohách.

312, 12. XII. 1924; 852-853. X.

o nepřípustnosti resolučních návrhů v rozpravě o vládním prohlášení ve smyslu výkladu § 65 jedn. ř. ústavním výborem, přijatého subkomitétem předsednictev obou sněmoven pro otázky jedn. ř. (týkalo se 9 resol. návrhů A. Malé podaných u příležitosti vládního prohlášení min. J. Stříbrného o drahotě k nal. interp. t. 5041 a 5043)

323, 12. II. 1925; 1215-1216. X.

Odpověď na dotazy:

dr. Raddy stran vyloučení několika míst z jeho interpelace, t. 3740/XX.

169, 17. XI. 1922; 625. VI.

inž. Kalliny o porušení jeho poslanecké imunity okres. soudem v Karlových Varech

169, 17. XI. 1922; 626. VI.

K. Kreibicha o opatřeních, jež hodlá učiniti, aby vyšetřovací výbor zahájil činnost s prozkoumáním vídeňského dvorního archivu a s vyšetřením lihové aféry.

248, 18. III. 1924; 101, 102. IX.

J. Skaláka o nezodpovídání nal. interpelací komunist. poslanců vládou ve stanovené lhůtě.

269, 5. VI. 1924; 819. IX.

K. Kreibicha stran způsobu odpovědi na protest egyptské poslanecké sněmovny.

311, 10. XII. 1924; 826. X.

dra Hajna ve věci zahran. výboru.

336, 21. III. 1925; 1549. X.

E. Buriana ve věci komunistických. interpelací.

352, 2. VII. 1925; XI.

F. Zemínové a J. Slavíčka stran neustavení se výboru inkompatibilitního.

362, 18. XI. 1925; 605. XI.

Poznámka:

o pronášení výkřiků při rozpravách.

89, 21. X. 1921; 207. IV.

kterou opravuje své napomenutí místopředs. dra Hrubana k zachování ticha ve 162. schůzi v ten smysl, že požádání o zachování klidu patřilo vlastně posl. V. Sedláčkovi.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

Sdělení:

[Sdělení o změnách vlády nejsou uvedena, jelikož příslušná data obsažena jsou jak v rejstříku vlád, tak u jmen členů vlády v rejstříku poslanců.]

o blahopřání zaslaném předsednictvu francouzské sněmovny (u příležitosti šťastného vyváznutí z nebezpečí presid. P. Deschanela) a o odpovědi na toto blahopřání.

4, 8. VI. 1920; 78. I.

přípisu min. předs. o svolání N. S. k 2. zasedání na den 26. X. 1920.

14, 26. X. 1920; 2. II.

děkovného telegramu předsedy francouzské posl. sněmovny R. Pereta za depeši N. S. k oslavě 50. výročí Francouzské republiky.

19, 10. XI. 1920; 265, II.

přípisu min. předsedy J. Černého o ukončení 2. zasedání dnem 23. III. 1921 a o svolání N. S. k 3. zasedání presidentem republiky na den 31. III. 1921 a přípisu presidenta rep., jímž prohlašuje 3. zasedání za skončené dnem 6. X. 1921 a svolává N. S. k podzimnímu zasedání na 18. X. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

o ukončení 4. zasedání dnem 21. III. 1922 o svolání posl. sněmovny k 5. zasedání na 28. III. 1922.

130, 28. III. 1922; 3. V.

o ukončení 5. zasedání N. S. dnem 14. X. 1922 a svolání posl. sněmovny k 6. zasedání na 24. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

že podle usnesení ze schůze 185. osobně projevil nemocnému min. fin. dru Rašínovi a min. předsedovi A. Švehlovi živou účast sněmovny a přání brzského uzdravení.

186, 9. II. 1923; 2135. VI.

o blahopřejném telegramu Litevského sněmu k 5. výročí prohlášení republiky a o děkovném telegramu ruských profesorů a studentů v Praze za pomoc čsl. národa ruskému studentstvu.

219, 30. X. 1923; 2. VIII.

o ukončení 8. zasedání N. S. dnem 27. II. 1924 a svolání posl. sněm. k 9. zasedání na 6. III. 1924.

247, 6. III. 1924; 3 a 4. IX.

o resignaci předsedy senátu K. Práška a volbě V. Donáta předsedou senátu.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

rozhodnutí předsednictva, jímž činí se trestní oznámení na posl. J. Hakena za potupení čsl. státní vlajky, jehož se dopustil v 247. schůzi.

248, 18. III. 1924; 112. IX.

o ukončení 9. zasedání N. S. dnem 17. X. 1924 a svolání posl. sněm. k 10. zasedání na den 30. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

protestu Národního shromáždění Řeků proti vypuzení cařihradského patriarchy tureckými úřady.

322, 11. II. 1925; 1093. X.

projevu soustrasti k úmrtí min. předsedy Švédska Hjalmara Brantinga a říšského presidenta Německa Fried. Eberta.

324, 5. III. 1925; 1232, 1233. X.

o ukončení 10. zasedání N. S. dnem 27. III. 1925 a svolání posl. sněm. k 11. zasedání na den 31. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3. XI.

Návrhy:

na zřízení zvláštního 24člen. výboru pro prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Zpravodajem:

Stál. výb. o činnosti tohoto výboru za dobu od 10. VII. do 26. X. 1920 (zpr. t. 560).

14, 26. X. 1920; 16. II.

 

TOMIK Michal

XV. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. vyšetřov. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu stát. pozemkového úřadu na r. 1922. (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1583. IV.

Žádost ve věcech imunity:

župana nitranské župy (neohlášení politické schůze)

16, 4. XI. 1920; 45. II.

zpr. t. 1099; zprav. dr. Labaj;

nevydán 40, 11. I. 1921; 1581. II.

sedrie jako trest. s. v Bratislavě (přečin utrhání a urážky na cti)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin utrhání na cti podle § 1 a přečin urážky na cti podle §§ 2 a 3, bod. zák. čl. XLI z r. 1914)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

žád. obnovena

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3838; zprav. J. Koudelka;

nevydán 167, 14. XI. 1922; 431. VI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (zločin podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z. a § 19 zák. čl. LXIII ai 1912).

87, 19. X. 1921; 40. IV.

žád. obnovena

141, 29. V. 1922; 512. V.

zpr. t. 4558; zprav. J. Konečný;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 835. IX.

stát. zastupit. v Nitře (urážku N. S. podle §§ 2, 3, odst. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 3840; zprav. J. Koudelka;

nevydán 167, 14. XI. 1922; 432. VI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Americko-slovenská banka v Uherské Skalici)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zpr. t. 4513; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 289. IX.

sedrie v Bratislavě (1.) zločin násilí proti vrchnosti podle § 2, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914, 2.) přečin podle § 15, č. 2, 3.) přečin podle § 14, č. 3, 4.) přečin podle § 14, č. 5, 5.) přečin podle § 15, č. 1, 6.) přečin podle § 11., č. 1 a 3 zák. na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., 7.) přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, 8.) přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vlad. Kořínek, 9.) přečin utrhání na cti podle § 1, č. 8, § 2, č. 6 a § 3, č. 1 a 2 téhož zákona proti řediteli Jos. Zvědělíkovi, jichž se dopustil výroky dne 20. září. 1923 v Uher. Skalici)

261, 14. IV. 1924; 510. IX.

zpr. t. 4845; zprav. K. Moudrý;

vydán: pro delikty uvedené pod bodem 2.), 3.), 4.) a 8.)

315, 16. XII. 1924; 922, 923. X.

 

TOUŽIL František

I. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - k prozkoum. čin. Stál. výb. a vyšetřov.

Návrhy:

na socialisaci zlatodolu v Roudné, t. 123.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zabírání bytů obcemi, t. 1134.

40, 11. I. 1921; 1576. II.

na vydání zákona o povinné setbě, t. 1415.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na zavedení stavební povinnosti velkých podniků,

t. 4011. 192, 27. II. 1923; 2218. VI.

na okamžité zahájení investičních staveb, projektovaných ve státním rozpočtu na rok 1923, t. 4014.

192, 37. II. 1923; 2218. VI.

na ochranu nájemníků, t. 4068.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na okamžité zahájení a rychlé provedení staveb, projektovaných ve státním rozpočtu na rok 1925, t. 4962.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na zavedení stavební povinnosti velkých podniků, t. 4965.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 5232.

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

pozměňov. návrh (event.) k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se změny v § 5.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3309), týkající se § 2.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků (t. 3316) k § 1.

117, 21. XII. 1921; 1933. IV.

13 pozměňov., 1 event. pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 354-7. V.

14 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického o mimořádném opatření bytové péče (zpr. t. 3675) k §§ 1-9.

147, 16. VI. 1922; 930. V.

27 pozměňov., 5 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1-4, 7-13, 15-17, 20, 21, 28, 32 a 33.

202, 19. IV. 1923; 153-162. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201) k čl. I.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1, 2, 4, 7-13, 15-17, 20, 21, 31 a 33.

257, 7. IV. 1924; 314-317. IX.

8 event. návrhů doplňov. a pozměňov. k témuž předmětu.

257, 7. IV. 1924; 318, 320-322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4544) k § 1.

258, 8. IV. 1924; 397. IX.

21 pozměňov., 5 doplňov. a 8 event. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 2, 4, 7-9, 12-16, 20, 31 a 33.

334, 20. III. 1925; 1447-1453. X.

5 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zák. o odkladu exekučního vyklízení místností (zpr. t. 5117) k §§ 1-4 a 6.

336, 21. III. 1925; 1543-4. X.

podle § 46 jedn. ř., aby se do schůze posl. sněm. dostavil předseda vlády nebo jeho zástupce a podal zprávu o tom co hodlá vláda učiniti ve věci podpory stavebního ruchu.

368, 1. X. 1925; 942. XI.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

k osnově zák. o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměst. (zpr. t. 3286), týkající se stavebního dělnictva.

112, 19. XII. 1921; 1738. IV.

k osnově zák. o doplnění zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3309), týkající se staveb. dělnictva.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. I. 1921; 2292. II.

o naléh. interp. posl. Blažka (t. 2507) a posl. Skaláka (t. 2495).

73, 15. VII. 1921; 537. III.

o změně a doplnění zákona z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309).

115, 20. XII. 1921; 1838. IV.

o změně zákona o zemsk. správ. výb. pro Čechy (zpr. ústní o t. 2897).

120, 13. I. 1922; 2078. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 82. V.

o zákonu na ochranu nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 309. V.

o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče (zpr. t. 3675).

147, 16. VI. 1922; 927. V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

166, 9. XI. 1922; 382. VI.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201); připojuje jménem klubu komunistických poslanců protest proti censurování tisku strany komunistické a proti konfiskaci částí interpelací podaných komunistickými poslanci; rovněž protestuje proti opožděnému rozdávání naléhavých tisků strany komunistické.

217, 28. VI. 1923; 580, 583. VII.

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1285. VIII.

o zákonu na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

257, 7. IV. 1924; 307. IX.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

333, 19. III. 1925; 1402. X.

Prohlášení:

jménem klubu K protestuje proti rozpuštění ústředního svazu obuvnického dělnictva v Československu (u příležitosti rozpravy o zpr. t. 4129).

209, 11. V. 1923; 324. VII.

Interpelace:

o konfiskaci spisku "K třetí internacionále!",

t. 1687. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2031. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o konfiskační praxi,

t. 1816. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2112. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o neuvěřitelném způsobu aprovisačního hospodářství vršovického ve válečných letech,

t. 2219. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 3159/III. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o provádění zákona o prozatímní ochraně lesů,

t. 3190/XIV. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

v záležitosti poštovního zřízence a legionáře Václ. Hořejšího z Krasného Března,

t. 3200/I. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o konfiskační praxi

t. 3230/VIII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o konfiskační praxi v Praze,

t. 3230/XVI. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o konfiskační praxi v Praze,

t. 3351/XXII. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo",

t. 3410/XV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

v záležitosti konfiskace časopisu "Odboj",

t. 3442/I. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3778/IX. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o konfiskaci knihy s názvem "A světlo svítí do temnoty",

t. 3690/XVII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1518. V.

odpov. t. 3801/IX. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 3954/V. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4007/IV. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4017/XX. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4082/V. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

ohledně neustálých konfiskací deníku "Rudé Právo" v Praze,

t. 4076/XI. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4173/VIII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskaci úvodníku "Rudého Práva" ze dne 23. února 1923,

t. 4076/XIII. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4179/VIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o opětných konfiskacích "Rudého Práva",

t. 4174/IV. 219, 30. X. 1923; 11. VII.

odpov. t. 4243/XIX.

o neustálých konfiskacích deníku "Rudé Právo" v Praze,

t. 4174/VIII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4266/XII. 229, 22. XI. 1923; 435. VII.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4174/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XXVI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o protizákonném stavu správy obce Ďáblic v okresu karlínském,

t. 4178/I. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4458/XII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o opětovné konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4256/IV. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4333/XXI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

jak korupce a zlodějství velkého slohu chráněny jsou konfiskační praxí českoslov. censorů,

t. 4525/II. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4607/II. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o konfiskaci brožury "Pryč s válkou" vydané v Praze r. 1924,

t. 4824/II. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 4904/X. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o nových zbytečných konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 5154/III. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/I. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o konfiskaci sbírky básní "Komunistické Večery", vydané Proletkultem Komunistické strany v Československu,

t. 5211/XIV. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

o konfiskaci divadelní hry Jana Robyna "Svatouškové", vydané nakladatelstvím "Večernice", Vortel v Žižkově,

t. 5219/I. 351, 1. VII. 1925; 359. XI.

Dotazy:

v záležitosti vyplácení podpor v nezaměstnání.

132, 30. III. 1922; 77. V.

o propůjčení školní tělocvičny vinohradské reálky na "Smetance".

133, 31. III. 1922; 178. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o protizákonném postupu důchodkové kontroly proti prodejně novin v Ribarpoli na Slovensku.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na táboru lidu v Přerově dne 27. července 1924)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4969; zprav. J. Valášek;

nevydán 350, 25. XI. 1925; 345-6. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

308, 3. XII. 1924; 785. X.

zpr. t. 5024; zprav. J. Mach;

nevydán 359, 13. VII. 1925; 527-8. XI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 1. prosince 1924 ve Strakonicích)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5146; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1525-6. XI.

Volán k pořádku:

110, 16. a 17. XII. 1921; 163. IV.

151, 22. VI. 1922; 1234, 1235. V.

166, 9. XI. 1922; 384. VI.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

217, 28. VI. 1923; 582, 583. VII.

236, 30. XI. 1923; 1114. VIII.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

362, 18. IX. 1925; 598. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí.

194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.

"T" resp. Tad-Tau "T" resp. Tau "T" resp. Tay-Tes "T" resp. Tom "T" resp. Tom-Tou "T" resp. TrnPřihlásit/registrovat se do ISP