"P" resp. Paj-Pat "P" resp. Pat "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Pik "P" resp. Pit-Poc "P" resp. Poh-Pše

PAJGER Josef

XVII. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelou Sychravovou Annu.

Osvědč. posl. vydáno 324, 5. III. 1925; 1232. X.

Volba verifikována 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 324, 5. III. 1925; 1232. X.

 

PALKOVICH Viktor

XVI. voleb. kraj

MNL

Nastoupil za Daxera Jindřicha, jehož volbu odepřel volební soud ověřiti.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 139, 23. V. 1922; 410. V.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášeních učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 222. VI. (maď. 263)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

172, 23. XI. 1922; 981. VI. (maď. 1020)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 127. VIII. (maď. 154)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 739. VIII. (něm. 788)

Interpelace:

o nařízení, kterým se obecním notářům zakazuje být nápomocnými obecenstvu při odvoláních ve věcech dávky z majetku,

t. 4076/VIII. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

o jazyku matričních výpisů,

t. 4076/IX. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4391/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zabavení a správě řím. kat. církevního majetku, ležícího v obvodě trnavského vikariátu,

t. 4085/II. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

o nařízení předsedy bratislavské soudní tabule, kterým porušuje práva menšin,

t. 4515/VII. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4746/XVIII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o přiznání čsl. státního občanství nestátním učitelům maďarské národnosti, o poukázání zastavených stát. příspěvků a o úpravě výchovy učitelů,

t. 4748/II. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 5090/I. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o zadržení dotací maďarského kat. kněžského semináre v Komárně,

t. 4892/XIV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/II. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o liknavém vyřizování odvolání ve věcech daňových a dávky z majetku,

t. 5066/X. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5153/XV. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o projevu ministra školství před deputací "Všeobecného spolku maďarských učitelů",

t. 5066/XII. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

o odstranění protizákonných poměrů, zavládnuvších v státní lidové škole v Šale nad Váhem,

t. 5066/XV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

odpov. t. 5302/IV. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

Dotazy:

o tom, proč bylo odepřeno schválení statutu spolku křesťanské mládeže v Senci.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o propuštění učitelky Marie Gereové.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně)důchodkový přestupek podle §§ 10, 13 a 26 zákona čís. 533/19 (nezaplacení všeobecné nápojové dávky z 56 litrů vína)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4997; zprav. J. Konečný;

347, 9. VI. 1925; 289. XI.

nevydán 348, 23. VI. 1925; 318. XI.

 

PALLAUF Franz

VI. voleb. kraj

N S D

Náhradník za zemřelého Seligera Josefa

14, 26. X. 1920; 11. II.

Vzdal se posl. mandátu 3. IX. 1920.

16, 4. XI. 1920; 45. II.

Za něho nastoupil Uhl Johann.

 

PALME Franz

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. práv. - soc. pol. a živnost.

Návrhy:

aby zemědělské smlouvy o drobném pachtu pozemků do 5 ha byly podřízeny ustanovením zákona o ochraně pachtýřů, t. 278.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

2. pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení obnosu na podporu nezaměstnaných a škrtnutí platu ministra pro zahraniční obchod.

31, 4. XII. 1920; 1229, 1230. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o přikázání výnosu některých stát. daní samosprávným svazkům (zpr. t. 2825), týkající se § 1.

84, 6. VIII. 1921; 1187. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 6.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se §§ 3 a 17.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 12.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 11.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 25.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 4.

202, 19. IV. 1923; 157. VII.

pozměňov. návrh k státnímu rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. a event. pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1 a 31.

257, 7. IV. 1924; 319, 322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 18

264, 116. IV. 1924; 682. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se § 16.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 157.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory v nezaměstnanosti u stavebních dělníků.

31, 4. XII. 1920; 1238, 1243. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284. IV.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zřízení dělnických a zaměstnaneckých komor a podání seznamu objektů, na něž byla poskytnuta státní záruka.

175, 29. XI. 1922; 1387, 1390. VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 822. II. (něm. 909)

o úpravě požitků válečných poškozenců zpr. t. 2794).

83, 5. VIII. 1921; 1133. III. (něm. 1155)

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1170. III. (něm. 1212)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1093. IV. (něm. 1133)

o upravení povinnosti vydati movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 3277).

112, 19. XII. 1921; 1726. IV. (něm. 1770)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1230. VI. (něm. 1287)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 582. VIII. (něm. 632)

o obchod. smlouvě mezi R. Č. a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska (zpr. t. 4308).

242, 13. XII. 1923; 1472. VIII. (něm. 1509)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2138. IX. (něm. 2193)

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) a o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1512. X. (něm. 1555)

Interpelace:

stran obmezování povolení k podomnímu obchodu okr. polit. správou v Přísečnici,

t. 243. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 541. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o koupi přádacích strojů,

t. 3116. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o ulehčení dovozu oděvu, prádla a bot pro pohraniční obyvatele,

t. 3816/XVIII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3940/VIII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

Dotazy:

jak se nakládá s válečným poškozencem Richardem Grögrem.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o nedovoleném podloudnictví cizozemskými krajkami a vyšíváním.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

 

PASTYŘÍK Josef

XI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - vyšetřov. - zahran. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na obmezení činnosti bank v obchodu se zbožím, t. 583.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

aby dávku z majetku a z přírůstku na majetku bylo možno platiti též IV. státní půjčkou, t. 3946.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2038. VI.

na změnu § 151 živnostenského řádu (novela z r. 1907), t. 3978.

186, 9. II. 1923; 2138. VI.

na změnu vládního nařízení o vybírání obecní dávky ze zábav, t. 4172.

215, 27. VI. 1923; 5228. VII.

pozměňov. návrh k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory úvěrní pro nákupní a výrobní družstva hospodářská).

29, 2. XII. 1920; 940. II.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se subvence ústavu pro zvelebení živností v Brně, zvýšení živnostenské podpory, zřízení fondu k úhradě úroků ze zápůjček pro živnostníky válkou poškozené.

28, 1. XII. 1920; 814, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se vybudování učednických útulen.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

k osnově zák. o stát. příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se soustavné regulace moravských řek.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení daně z válečných zisků a snížení dopravních tarifů.

175, 29. XI. 1922; 1386-87. VI.

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. XV., XXI. a XXIII. (zpr. t. 4300), týkající se zvláštního honorování státních dodávek družstvům a živnostníkům, snížení příspěvku k nemocenské pokladně a zrušení nemocniční přirážky.

236, 30. XI. 1923; 1156, 1161, 1163. VIII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 165 (zkoušky a periodické přehlídky parních kotlů).

10, 19. VI. 1920; 531. I.

rozp. výb. zpr. t. 874 (změna zák. o všeobecné dani z nápojů a zvláštní dávka z vína v lahvích).

34, 16. XII. 1920; 1405. II.

rozp. výb. zpr. t. 1306 (zřízení stát. regulační komise pro Velké Brno).

52, 8. II. 1921; 2155. II.

zahran. výb. zpr. ústní (resoluce a protesty, týkající se rozdělení Těšínska).

65, 16. III. 1921; 2788. II.

zahran. výb. zpr. t. 1639 (obchodní a celní smlouva mezi R. Č. a král. SHS.).

68, 31. V. 1921; 148. III.

zahran. výb. zpr. t. 1472 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. SHS.).

68, 31. V. 1921; 153, III.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 476. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1085. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku

(zpr. vyšetřov. výb.).

63, 11. III. 1921; 2619. II.

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 369. III.

o zrušení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 3244).

106, 9. XII. 1921; 1479. IV.

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2030. IV.

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1825. VI.

o změně a částečném uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1987. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1924; 925. VIII.

odpovídá na dotaz K. Kreibicha, vznesený naň jako na předs. vyšetřov. výb., zda-li jest ochoten svolati vyšetřovací výbor za účelem vyšetření korupční lihové aféry a k prozkoumání dvorního archivu vídeňského.

248, 18. III. 1924; 102. IX.

Interpelace:

stran nepřidělování potřebného množství benzinu pro maloživnostníky a zemědělce ku pohánění benzinových motorů,

t. 46. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 375. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran nových voleb do odhadních komisí daňových,

t. 597. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 967. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

stran osnovy nemocenského zákona,

t. 598. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 1186. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

pro stálé zvyšování poplatků poštovních a dopravních,

t. 605. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1119. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o zadání objednávky ošacovací akce pro děti nezaměstnaných,

t. 3967/V. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4097/VI. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

ohledně nevyplacení preliminovaného obnosu na účast státu na elektrických podnicích pro r. 1923,

t. 4306/VII. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

Dotazy:

stran uvolnění trhů na dobytek ve Slezsku.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

ve příčině nařízení policejního ředitelství v Praze o zavírání hostinců v 11 hod.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

o zřizování holíren v kasárnách olomouckých.

106, 9. XII. 1921; 1504. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kroměříži (podezření z přečinu podle § 4 čís. nař. z 12. X. 1914, č. 275 ř. z.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 2563; zprav. J. Mach;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 770, 771. III.

 

PATEJDL Josef, dr.

leg. posl.

ČS

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 179. III.

Byl členem výb. bran. - imunit. - kom. pro dáv. z maj. - práv. - Stál. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléh. interpelace t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 3391 (změna jednacího řádu poslanecké sněmovny).

127, 26. I. 1922; 2614. IV.

bran. výb. zpr. t. 3401 (vojenské zaopatřovací požitky).

128, 27. I. 1922; 2672. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3716 (zákon o povolení užíti dílčích dluhopisů, které vydá město Praha ve výši 1,500.000 liber šterlinků k ukládání nadačních, sirotčích a pod kapitálů).

154, 24. VI. 1922; 1338. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3714 (zákon, jímž se podřizuje Hlavní puncovní úřad v Praze ministerstvu veřej. prací).

154, 24. VI. 1922; 1339. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3935 (zmocnění vlády k provádění změny úředních obvodů v územích pohraničních).

185, 6. II. 1923; 2118, 2123. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4018 (zmocnění vlády k použití cesty nařizovací podle čl. 16 úmluvy o Společnosti národů).

196, 8. III. 1923; 2471. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4035 (zákon o telegrafech).

197, 9. III. 1923; 2479, 2488. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4118 (prodloužení zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu města Prahy a daňové výhody pro stavby v tomto obvodu).

207, 4. V. 1923; 296. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4126 (nakladatelská smlouva).

208, 8. V. 1923; 306, 310. VII.

im. výb. zpr. t. 4331 (im. Jar. Hálka).

211, 12. V. 1923; 385. VII.

im. výb. zpr. t. 4149 (im. J. Najmana)

213, 14. V. 1923; 461. VII.

im. výb. zpr. t. 4151 (im. J. Stříbrného)

213, 14. V. 1923; 462. VII.

im. výb. zpr. t. 4316 (im. J. Trnobranského)

238, 10. XII. 1923; 1264. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4363 (smlouva mezi R. Č. a S. H. S. o úpravě vzájemných práv. styků ze 17. III. 1923)

242, 13. XII. 1923; 1497. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4378 (sloučení rozhodování ve věcech nájemních)

246, 20. XII. 1923; 1696. VIII.

im. výb. zpr. t. 4386 (im. inž. Záhorského)

248, 18. III. 1924; 107. IX.

im. výb. zpr. t. 4404 (im. dr. Schollicha)

248, 18. III. 1924; 109. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4546 (zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stihání členů Nár. shrom. na běh promlčecí lhůty).

259, 9. IV. 1924; 422, 460. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4568 (změna zákona o volebním soudě).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

doslov 264, 16. IV. 1924; 690. IX.

im. výb. zpr. t. 4535 (im. dr. Lehnerta).

264, 16. IV. 1924; 707. IX.

im. výb. zpr. t. 4547 (im. J. Mayera)

264, 16. IV. 1924; 708. IX.

im. výb. zpr. t. 4575 (im. J. Hakena)

265, 27. V. 1924; 753, 758. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4641 (okres. záložny hospodářské a kontribučenské fondy peněžní v Čechách).

269, 5. VI. 1924; 820. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4656 (doplnění zákona o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých).

270, 6. VI. 1924; 848. IX.

korektury 272, 12. VI. 1924; 876. IX.

im. výb. zpr. t. 4565 (im. inž. Kalliny)

271, 6. VI. 1924; 856. IX.

im. výb. zpr. t. 4631 (im. K. Kostky)

273, 13. VI. 1924; 951. IX.

im. výb. zpr. t. 4720 (im. Ant. Němce)

297, 11. XI. 1924; 207. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4996 (prodloužení promlčecí lhůty pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček).

325, 5. III. 1925; 1262. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4973 (zákon, jímž se provádí § 105 ústav. listiny).

328, 12. III. 1925; 1299. X.

korektury 330, 16. III. 1925; 1325. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5018 (úprava promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině).

328, 12. III. 1925; 1302. X.

korektury 330, 16. III. 1925; 1325. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5069 (prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky).

330, 16. III. 1925; 1326. X.

korektury 331, 18. III. 1925; 1342. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5070 (upravení některých ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi s prozatímní platností).

331, 18. III. 1925; 1334, 1340. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5222 (prohlášení sprostředkování za živnost koncesovanou).

351, 1. VII. 1925; 368. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5225 (zákon o letectví).

351, 1. VII. 1925; 368. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5363 (zákon, jímž se provádí § 105 ústav. listiny).

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. posl. Blažka o náhradě obětem mosteckých událostí (t. 2507) a posl. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 618. III.

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1094. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 645. IV.

o úpravě péče o invalidy ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu muž. (zpr. t. 3297).

117, 21. XII. 1921; 1915. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922 (obhajoba ruských legií proti útokům obsaženým v řeči dr. Šmerala).

142, 30. V. 1922; 606. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 705. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2397. VI.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1690. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 419. X.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 73. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1916 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1044. XI.

Interpelace:

v záležitosti náležitého tlaku na zlevnění cen potravin a výrobků průmyslových,

t. 3351/III. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

že Státní pozemkový úřad vůči legionářům neprovádí nařízení vládní ze dne 19. listopadu 1920, č. 260 Sb. z. a n.,

t. 3351/X. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

pro nestoudný útok časopisu "Staatswehr" proti presidentu republiky, členům vlády a Národního shromáždění a předsedkyni Čsl. Červeného kříže,

t. 4178/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4395/IX. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

pro útoky na presidenta republiky brožurou "Běda nám a našim dětem", sepsanou a vydanou jakýmsi Frant. Vychodilem a vytisknutou Obchodním Organisátorem, Akciovou společností v Č. Budějovicích,

t. 4178/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4333/XVIII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o poměrech na Státní konservatoři hudby v Praze.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o nezákonnostech u vídeňské firmy Jakub Neurath v Praze.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o výrocích faráře Josefa Sedláčka v Deštné na Moravě.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu č. 3.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že v Kardašově Řečici u Třeboně zakázáno bylo provozovati hru "Ježíš Kristus".

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o oficielní účasti posádky košické při církevních slavnostech.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

pro výnos o "Sudetendeutschlandu"

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o omezování pasivního volebního práva vojínů v Olomouci.

294, 30. X. 1924; 4. X.

pro protizákonný postup farní správy ve Volarech na Šumavě.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o přijetí majora Luksche k četnictvu.

342, 2. V. 1925; 110. XI.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě u legionáře Kukly, naddozorce finanční stráže.

342, 22. V. 1925; 112. XI.

že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě u sedriální věznice v Berehovu.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 355, 9. VII. 1925; 441. XI.

že se neprovádí vládní nařízení ze dne 18. října 1923, kterým se upravují služební poměry pohraniční finanční stráže.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě v případě naddozorce pohraniční finanční stráže Josefa Hájka z Mor. Sv. Jánů.

346, 9. VI. 1925; 277. XI.

ve věci svěření hodnosti velitele státní policie v Užhorodě Vladimíru Klímovi.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

v záležitosti propůjčení trafiky pí. Anně Novákové v Libochovicích.

363, 22. IX. 1925; 609. XI.

ve věci Vladimíra Klímy, velitele státní policie v Užhorodě.

363, 22. IX. 1925; 609. XI.

"P" resp. Paj-Pat "P" resp. Pat "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Pik "P" resp. Pit-Poc "P" resp. Poh-PšePřihlásit/registrovat se do ISP