Pátek 18. září 1908

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Václav Pavlíček, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Pavlíčka za poslance venkovských obcí soudních okresů Mělnického a Roudnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Pavlíček als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Melnik und Raudnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Kolínského Kouřimského a Uhlířsko-Janovického, konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 5572 voličů 4119, z nichž hlasovalo pro pana dr. Ludvika Pazderku 2924 hlasů, pro pana Josefa Havránka 496 hlasů, pro pana Václ. Čápa 387 hlasů, pro pana A. P. Kryfa 7 hlasů, pro pana J. V. Klofáče 202 a pro různé pp. kandidáty 39 hlasů; za neplatné prohlášeno bylo 64 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2028.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan dr. Ludvík Pazderka, statkář v Lošanech, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra. Ludvíka Pazderky, statkáře v Lošanech, za poslance venkovských obcí soudních okresů Kolínského, Kouřímského a Uhlířsko-Janovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu král. Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Ludwig Pazderka, Gutsbesitzers in Großloschan als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kolin, Kouřím und Kohljanowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme ! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Ledečského a Dolno-Kralovického konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4520 voličů 3149, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Práška 1922 hlasů, pro pana Václava Myslivce 785 hlasů, pro pana dr. Františka Soukupa 288 hlasů, pro pana Františka Johna 73 hlasů, pro pana Ant. Librcaita 46 hlasů; roztříštěno bylo 6, neplatnými prohlášeno 29 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1561.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Prášek, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Práška, statkáře ve Vlastějovicích, za poslance venkovských obcí soudních okresů Ledečského a Dolno-Kralovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu král. Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Prášek, Landwirtes in Hammerstadt als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Ledeč und Unter-Kralowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Votického a Sedlčanského, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se z 4275 voličů 2778, z nichž hlasovalo pro pana Vojtěcha Práška, ředitele v Sedlčanech, 1463 hlasů, pana Jiřího Pichla 782 hlasů, pana Vincence Ciganka 507 hlasů, pana Václava Krofta 11 hlasů.

Roztříštěny byly 4 hlasy. Neplatnými prohlášeno 10 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1385.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Vojtěch Prášek, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Vojtěcha Práška, ředitele v Sedlčanech, za poslance venkovských obcí okresů soudních Votického a Sedlčanského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Adalbert Prášek, Direktors in Seltčan als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Wotitz und Seltčan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší zemský maršálek: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Slaný-Velvary-Libochovice, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se z 8101 voličů 5038, z nichž hlasovalo pro pana Anton. Slavíka, správce školy v Lkáni, 3326 hlasů, pana Frant. Biňovce, říšského poslance v Mikovicích, 1237 hlasů, pana Václava Myslivce, redaktora v Praze, 220 hlasů, pana Aloise Frolíka, koláře na Kladně, 133 hlasů.

Roztříštěno bylo 51 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 2519.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Antonín Slavík, správce školy ve Lkáni, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Antonína Slavíka, správce školy ve Lkáni, za poslance venkovských obcí soudních okresů Slaný-Velvary-Libochovice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Slavík, Schulleiters in Lkáň als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schlan, Welwarn und Libochowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

An genommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Vysokomýtského, Skutečského a Hlineckého, konané dne 20. února 1908, dostavilo se z 6480 voličů 5085, z nichž hlasovalo pro pana Jana Krejzu 1663 hlasů, pana Josefa Sochora 2178 hlasů, pana Jos. Lichtenberga 465 hlasů, pana Vojtěcha Gelzera 212 hlasů, pana Aloise Hajna 374, pana Františka Nováka 141 hlasů.

Roztříštěno bylo 7 hlasů, za neplatné prohlášeno 45 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2521.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 25. února 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 5126 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Sochora 2958, pana Jana Krejzu 1726, pana Josefa Lichtenberga 373, pana Vojtěcha Gelzera

17, pana Aloise Hajna 12, pana Františka Nováka 7.

Roztříštěny 2 hlasy. Neplatnými prohlášeno 31 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 2548.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Sochor, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Sochora, rolníka a hostinského ve Štěnci, za poslance venkovských obcí okresů soudních Vysokomýtského, Skutečského a Hlineckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Sochor, Landwirtes und Gastwirtes in Stěnitz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hohenmauth, Skutsch und Hlinsko als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru posl. dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudního okresu Hořovického a Zbirovského, konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4476 voličů 3588, z nichž hlasovalo pro pana Fr. Sojku 1966, p. Ludv. Pika 970, p. Em. Humla 447.

162 hlasy byly roztříštěny, 36 hlasů prohlášeno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1776.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan František Sojka, který tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Sojky za poslance venkovských obcí soudních okresů Hořovického a Zbirovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Sojka als Abgeordneten für; die Land gemeinden der Gerichtsbezirke Hořowitz und Zbirow als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Konigreiches Böhmen zulassen.

Neivyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Novobydžovského a Chlumeckého odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4750 voličů 2369, z nichž hlasovalo pro pana Václava Strunu, obecního a okresního starostu ve Velkých Kosicích 2295, pro pana Jachyma Havlenu, tajemníka sociálně demokratické organisace v Praze 197, pro pana Františka Šafránka, rolníka v Dolním Městě 92. Ostatní hlasy počtem 20 byly roztříštěny; 35 hlasů prohlášeno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1302.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Václav Struna, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Struny za poslance venkovských obcí soudních okresů Novobydžovského a Chlumeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr.: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Struna als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neubydžow und Chlumetz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru pod. dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Německobrodského, Humpoleckého, Polenského, Přibyslavského a Štockého, konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 6355 voličů 4003. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Fr. Šmirous, rolník v Bukové 2023, Fr. Šunka 1602, Fr. Zvolánek 235. 52 hlasy byly roztříštěny a 91 hlas za neplatný prohlášen.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1956.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel p. František Šmirous, který tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Františka Šmirouse, rolníka v Bukové, za poslance venkovských obcí soudních okresů Německobrodského, Humpoleckého, Polenského, Přibyslavského a Štockého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Šmirous, Ökonomen in Bukowa als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Deutsch-Brod, Humpoletz, Polna, Přibyslau und Stecken als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Žamberk a Ústí nad Orlicí odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se ze 4143 voličů 2980, z nichž hlasovalo pro pana dra. Šternberků, advokáta v Rychnově n. Kněžnou 1066, pro pana Ericha Firbasa 1103, pro pana dra. Josefa Myslivce 738, pro pana dra. Kloudu 25. Roztříštěno bylo 35, za neplatné prohlášeno 15 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1483.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 25. února 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 3102 voličů, z nichž hlasovalo pro pana dra. Šternberků 1173, pro pana Ericha Firbasa 1285, pro pana dra. Josefa Myslivce 628. Roztříštěno bylo 5, za neplatné prohlášeno 11 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1546.

Poněvadž opětně nikdo neobdržel této nadpoloviční většiny, konána dne 2. března 1908 užší volba mezi panem drem. Jindřichem Štemberkou a panem Erichem Firbasem.

K této volbě dostavilo se 3154 voličů, z nichž hlasovalo pro pana dra. Jindřicha Šternberků 1647 a pro pana Ericha Firbase 1480. Neplatných bylo odevzdáno 27 lístků.

Nadpoloviční většina platně odevzdaných hlasů činí 1563.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan dr. Jindřich Štemberka, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Jindřicha Štemberky, advokáta v Rychnově n, Kn., za poslance venkovských obcí okresů soudních Žamberk a Ústí nad Orlicí za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustili.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag, wolle die Wahl, l des Herrn JUDr. Heinrich Štemberka, Advokaten in Reichenau a. d. Kn. als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Senstenberg und Wildenschwert als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen:

Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Jílové a Říčany konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3185 voličů 2340. Z odevzdaných hlasů obdržel p. Antonín Švehla, rolník v Hostivaři 1830, Jenšovský 202, Vojtěch Zavadil 200, Eduard Šeplavý 75. Roztříštěno bylo 5, za neplatné prohlášeno 28.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1157. Tato nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Antonín Švehla, který tudíž za poslance zvolen.

Jelikož, proti této volbě není žádné závady předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Antonína Švehly, rolníka v Hostivaři, za posl. venkovských obcí soudních okresů Jílové a Říčany za platnou uznati a zvoleného k sněmu král. Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Waht des Herrn Anton Švehla, Landwirtes in Hostivař als Abgeordneten für Landgemeinden der Gerichtsbezirke Eule und Řičan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských soudních okresů Rychnov nad Kněžnou a Kostelec n. Orlicí odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se ze 3771 voličů 3088 z nichž hlasovalo pro pana Františka Trojana, řiditele měšť. školy v Týništi n. Orl. 1953, pro p. P. Dra. Rudolfa Horského, faráře v Šárce 1027, pana Jáchyma Havlenu tajemníka v Praze 85, p. Josefa Němce rolníka v Řibinách 1 a pro J. Horského, řiditele školy v Týništi 1, 21 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1534. Tuto nadpoloviční - většinu hlasů obdržel pan František Trojan, riditel měšťanské školy v Týništi n. Orl., který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Trojana řiditele měšťanské školy v Týništi n. Orl. za poslance venkovských obcí soudních okresů Rychnov n. Kněžnou a Kostelec n. Orlicí za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Trojan, Direktors der Bürgerschule in Tinischt als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Reichenau an der Kněžna und Adlerkosteletz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Pelhřimov, Pacov, Kamenice n. L., Počátky, odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se ze 7536 voličů 6087, z nichž hlasovalo pro panu P. Milo Zárubu, faráře v Jiřicích 2989, pro p. P. Jana E. Vacka, faráře v Božejově 2888; 20 lístků bylo prázdných, 146 hlasů bylo roztříštěno. Za neplatné prohlášeny 44 hlasy.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 3022, bez těchto 3002.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 28. února 1908 volba druhá. K této volbě dostavilo se 6684 voliči, z nichž hlasovalo pro pana P. Milo Zárubu, faráře v Jiřicích 3073, pro p. P. Jana Ev. Vacka, faráře v Božejově 3578; 32 hlasy prohlášeny za neplatné, 1 hlas byl roztříštěn.

Nadpoloviční většina hlasů činí 3326.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v tomto případě p. P. Jan Ev. Vacek, farář v Božejově, jenž tudíž za poslance byl zvolen.

Proti volbě první odbývané dne 20 února 1908 podal p. P. Milo Záruba, farář v Jiřících námitky, v nichž uvádí, že mu k zákonitému zvolení scházelo 33 hlasů, že většina hlasů, za neplatné prohlášených padala na jeho vrub, že lístky tyto z nepatrných příčin, jako pro chyby pravopisné, nebo že lístky obsahující slovo »falář« na místě »farář« prohlášeny za neplatné, tak že, kdyby tyto lístky byly jemu připočítány, že by nebylo bývalo třeba volby druhé.

Při prozkoumání volebního aktu shledáno, že skutečně jsou lístky se slovem »falář« na místo »farář«, že lístky ty zněly jak na jméno: P. Milo Záruba tak i na na jméno P. Jan Ev. Vacek, než že žádný lístek z tohoto důvodu nebyl prohlášen za neplatný.

20 lístků napočítáno bylo prázdných. Lístků, které volební komise prohlásila za neplatné, ačkoliv zněly na určitá jména třeba i nejasná, bylo 44, z nichž 22 napočítáno v neprospěch P. Milo Záruby.

Bylo-li nyní odevzdáno při první volbě celkem 6087 hlasů, čítajíc v to lístky za neplatné prohlášené, obnášela by nadpoloviční většina 3044 bez lístků prázdných (6087-20 = 6067) 3034, obdržel by P. Milo Záruba, i kdyby se mu všech 22 hlasů v jeho neprospěch za neplatné prohlášených připočetlo, hlasů pouze 2989 + 22 = 3011, tedy v žádném případě většinu absolutní.

Bylo proto vším právem nutno předsevzíti volbu druhou.

Vzhledem k tomu předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu P. Jana Vacka, faráře v Božejově, za poslance venkovských obcí okresů soudních Pelhřimov, Pacov, Kamenice n. L., Počátky za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn P. Johann Ed. Vacek, Pfarrers in Božejov als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilgram, Patzau, Kamenic a. L. und Počátek als giltig anererkennen und zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Jičínského, Lomnického, Soboteckého a Libánského, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se ze 7124 voličů 4575, z nichž hlasovalo pro pana Františka Vaňka 3750, pana Jana Cermanna ml. 472, pana Jana Procházku 250. Roztříštěných hlasů bylo 44. Za neplatné prohlášeno 59 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2258.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan František Vaněk, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Vaňka, rolníka ze Slatin za poslance venkovských obcí soudních okresů Jičínského, Lomnického, Soboteckého a Libáňského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Vaněk, Landwirtes aus Slatina, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Jičín, Lomnitz, Sobotka und Liban als giltig anerkennen und zum Landtage des Königreiches Böhmen gulassen".

Nejyyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj, náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: K volbě posl. pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Královéhradeckého a Nechanického odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4968 voličů 3556, z nichž hlasovalo pro pana Vincence Vinaře, rolníka v Sedlici, 2463, MUDra Arnošta Pekaře, obvodního lékaře v Černilově 504, Josefa Malého, úředníka v Chrudimi 335, Josefa Netolického v Chlumci n. C. 175, a pro různé kandidáty 56.

Neplatnými prohlášeno 23 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1767.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Vincenc Vinař, rolník v Sedlici, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, predkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje.

Slavný sněme, račiž volbu pana Vincence Vinaře, rolníka v Sedlici, za poslance venkovských obcí soudních okresů Královéhradeckého a Nechanického za platnou uznati a zvoleného k sněmu král. Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Vincenz Vinař, Landwirtes in Sedlitz, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Königsrätz und Nechanitz als giltig anerkennen und zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Tábor, Ml. Vožice, Soběslav, Veselí, odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se ze 7748 voličů 5322, z nich hlasovalo pro pana Dr. Karla Viškovského, tajemníka zemědělské rady pro království České v Praze 3250, 1667 pro p. P. Prokopa Holého, faráře v Janovicích 323 pro p. Františka Lanče, kontrolora ve Vysočanech, 25 pro p. Dra Hynka Langa, advokáta v Táboře. 9 hlasů bylo roztříštěno.

Neplatnými prohlášeno 48 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 2637.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Dr. Karef Viškovský, tajemník zemědělské rady pro království České v Praze, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. Karla Viškovského, tajemníka zemědělské rady pro království České v Praze, za poslance venkovských obcí soudních okresů Tábor, Ml. Vožice, Soběslav, Veselí za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Karl Viškovský, Sekretär des Landeskulturrates für das Königreich Böhmen in Prag als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tabor, Jung-VožitzSoběslau Veseli als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen:

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru dr. Pinkas: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Turnovského a Českodubského odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3797 voličů 2517, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Žďárského, rolníka v Příšovicích 1080, pana Jindřicha Krčinu 273, pana Karla Lamače 171, pana Adolfa Poselta 41, pana Františka Šafránka 17. Roztříštěno 9. Neplatnými prohlášeno 26 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1246.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Žďárský, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Žďárského, rolníka v Příšovicích, za poslance venkovských obcí soudních okresů Turnovského a Českodubského za platnou uznati a zvoleného k sněmu král. Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šfařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Žďárský Landwirtes in Příschowitz, als Abgeordneten für Landgemeinden der Gerichtsbezirke Turnau und Böhm. -Aicha als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru dr. Pinkas: K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Karlínského, Brandýsského, Král. Vinohradského a Žižkovského odbývané dne 30. června 1908 dostavilo se z 26. 060 voličů 9210, z nichž hlasovalo pro pana Václava Choce 4022, pro JUDra. Jana Vejvaru 3830, pro Rudolfa Jaroše 1257, 18 hlasů bylo roztříštěno, 83 hlasy byly neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 4564.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 6. července 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 9508 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Václava Choce 4878, pro JUDra. Jana Vejvaru 4532, pro Rudolfa Jaroše 27, 20 hlasů bylo roztříštěno, 51 hlasů bylo neplatných.

Nadpoloviční většina hlasů činí 4728.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Václav Choc, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václ. Choce za poslance venkovských obcí soudních okresů Karlínského, Brandýsského n. L., Král. Vinohradského a Žižkovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel, Choc als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Karolinental, Brandeis a. d. E., Königl. Weinberge und Žižkow als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Klatovského a Plánického, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se z 4309 voličů 3191, z nichž hlasovalo pro pana Karla Babku, rolníka v Mochtíně, 1329, pro pana Václava Prunara v Klatovech 982, pro pana Vojtěcha Čiperu, domkáře v Kyšicích 378, pro pana Ant. Šachla, rolníka v Hůrkách 449.

Roztříštěno bylo 32 hlasů. Neplatnými prohlášeno 21 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1586.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 25. února 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 3138 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Karla Babku 1479, pana Václava Prunara 1345, pana Vojtěcha Čiperu 36, pana Ant. Šachla 243. 17 hlasů bylo roztříštěno, 18 hlasů bylo neplatných.

Nadpoloviční většinu hlasů činí 1561.

Poněvadž opětně nikdo neobdržel tuto nadpoloviční většinu, konána byla dne 2. března 1908 užší volba mezi panem Karlem Babkou a panem Václavem Prunarem.

K této volbě dostavilo se 3603 voličů, z nichž hlasovalo: pro pana Václava Prunara 1792, pro pana Karla Babku 1772.

Neplatných bylo odevzdáno 39 lístků, nadpoloviční většina platně odevzdaných hlasů činí 1783.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Václav Prunar, který tudíž byl za poslance zvolen.

Proti volbě této podal sub. praes. 13. března 1908, č. 32. 427, u výboru zemského protest Dr. Karel Holý v Štěpanicích z toho důvodu, že pan Václav Prunar nemá ani aktivního ani passivního práva volebního do sněmu království Českého, a následkem toho že volba jeho jest neplatnou.

C. k. místodržitelství, které zvolenému volební certifikát vydalo, předložilo protokol sepsaný u c. k. okres. hejtmanství v Klatovech ze dne 25. února 1908 s Václavem Prunarem, dle něhož poslednější své volební právo o to opírá, že jest voličem III. sboru v Praze II, a že platil v roce 1907 osobní daň z příjmu 1680 K v obnosu 13 K 60 h a že v jiné obci království Českého práva volebního nemá, pan Václav Prunar přiznává.

Dle sdělení c. k. berní správy v Praze II ze dne 25. dubna 1908, č. 17. 400, nebyla sice panu Václavu Prunarovi na r. 1906 a 1907 uložena žádná osobní daň z příjmu, avšak na rok 1908 byla mu vyměřena osobní daň z příjmu obnosem 13 K 60 h; dle téhož sdělení má pan Václav Prunar řádné bydliště v Praze č. p. 1886-II.

Poněvadž takto volební právo Václava Prunara vzhledem k článku XXIII. zem. vol. řádu je nepochybným, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Prunara za poslance venkovských obcí okresů


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP