Úterý 15. září 1908

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Špirhanzla za poslance města Písku za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Spirhanzl als Abgeordneten der Stadt Pisek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Přísedící zemského výboru poslanec Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Německý Brod, Polná a Humpolec, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 1835 voličů 1227. Z odevzdaných hlasů obdržel: pan MUDr. Edvard Šubrt, lékař v Německém Brodě, 1142, pan Alois Hajn, redaktor v Pardubicích, 51, pan František Zvolánek, úředník v Něm. Brodě, 21, slečna Božena Zelinková, učitelka, 4, pan František Šupka, redaktor, 2 a pan Otakar Jenčík, učitel, 1. Kromě toho odevzdáno bylo 6 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 614, bez těchto 611.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan MUDr. Edvard Šubrt, lékař v Německém Brodě, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana MUDra Edvarda Šubrta za poslance měst Německý Brod, Polná a Humpolec za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn MUDr. Eduard Šubrt als Abgeordneten der Städte Deutschbrod, Polna und Humpolec als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Rychnov, Žamberk, Kostelec n. Orl. a Dobruška, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1612 voličů 1177. Z odevzdaných hlasů obdržel pan dr. Karel Šviha, c. k. soudní adjunkt v Žamberku 368 hlasů, pan Leopold Weigner, inspektor technologického musea v Praze 290 hlasů, pan Jindřich Formánek, pilnikář v Kostelci n. Orl., 258, pan Martin Typlt, kovář v Týnici n. Orl., 223, pan Jáchym Havlena, tajemník v Praze, 35 hlasů.

Roztříštěny byly 3 hlasy. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 3.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 591, bez těchto 580.

Této nadpoloviční většiny hlasů neobdržel nikdo. Bylo proto přikročeno dne 3. března 1908 k druhé volbě.

K ní dostavilo se z 1612 voličů 1286.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan dr. Karel Šviha 430 hlasů, p. Leopold Weigner 365, pan Jindřich Formánek 286, p. Martin Typlt 204. Roztříštěn 1 hlas.

Mimo to odevzdáno bylo 7 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 647, bez těchto 644.

Této většiny neobdržel   nikdo, takže přikročeno 6. března 1908   k užší volbě mezi drem Karlem Švihou    a Leopoldem Weignerem.

K této užší volbě dostavilo se z 1612 voličů 1244.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan dr. Karel Šviha 671 hl., pan Leopold Weigner 612 hlasů.

Mimo to odevzdáno 6 lístků prázdných a 1 lístek neplatný.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 626, bez těchto 623.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v obou případech pan dr. Karel Šviha, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra Karla Švihy, c. k. soudního adjunkta v Žamberku, za poslance měst Rychnov, Žamberk, Kostelec n. Orl. a Dobruška za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. k. k. Gerichtsadjunkten Karl Šviha als Abgeordneten der Städte Reichenau, Senstenberg, Adlerkosteletz und Dobruska als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Vysoké Mýto, Skuteč a Hlinsko, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 1683 voličů 1205.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Antonín Tůma, starosta města ve Vysokém Mýtě, 726 hlasů, slečna Marie Tůmova, učitelka v Žižkově, 199 hlasů, pan František Horák, živnostník na Smíchově, 221 hlasů, pan František Novák, účetní nemoc. pokladny ve Vys. Mýtě, 49 hlasů.

Roztříštěny byly 3 hlasy.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 603, bez těchto 599.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou, případech pan Antonín Tůma, starosta města ve Vys. Mýtě, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje;

Slavný sněme, račiž volbu pana Antonína Tůmy, starosty města ve Vys. Mýtě, za poslance měst Vys. Mýto, Skuteč a Hlinsko za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Tüma, Bürgermeisters in Hohenmauth, Skutsch und Hlinsko als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Hradec Králové, Jaroměř a Josefov, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 2079 voličů 1459.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. František Ulrich, advokát v Králové Hradci, 1134 hlasů, Jan Felix, c. k. soudní adjunkt v Úpici, 272 hl., Josef Kudrnáč, učitel v Rokytníku, 43 hl., roztříštěných hlasů 7. Úhrnem 1456 hlasů.

Kromě toho odevzdány byly 3 lístky prázdné.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 730, bez těchto 728.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. František Ulrich, advokát v Králové Hradci, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Františka Ulricha za poslance měst Hradec Králové, Jaroměř a Josefov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. gratis Ulrich als Abgeordneten der Städte Königgrätz, Jaroměř und Josefstadt als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových města Českých Budějovic, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 5401 voličů 4806. Z odevzdauých hlasů obdržel: pan JUDr. August Zátka, advokát v Čes. Budějovicích, 2567, pan Frant. Vollgruber, ředitel měšťanské školy 2148 a pan Frant. Modráček, redaktor v Praze, 78. Ostatních 13 hlasů bylo roztříštěno. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. August Zátka, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Augusta Zátky, advokáta v Čes. Budějovicích, za poslance města Českých Budějovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. August Zátka, Advokaten in Budweis, als Abgeordneten der Stadt Budweis als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru: Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Čáslav, Ghotěboř a Golčův Jeníkov, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 1511 voličů 1097 z odevzdaných hlasů obdržel: pan JUDr. Jan Zimmer, advokát v Čáslavi, 935, p. JUDr. Antonín Morstadt 41 a p. Jan Jelínek 26 hlasů.

Kromě toho prohlášeno bylo 10 lístků za neplatné. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Jan Zimmer, advokát v Čáslavi, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Jana Zimmra za poslance měst Čáslav, Chotěboř a Golčův Jeníkov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Johann Zimmer als Abgeordneten der Städte Čáslau, Chotěboř und Golč-Jenikau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Strakonice, Sušice a Vodňany, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1702 voličů 1103.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Václav Klofáč, říšský poslanec v Praze 502 hlasů, pan Václav Karta, mydlář v Strakonicích 410 hlasů, pan Josef Stelzl, obchodník v Sušici 108 hlasů a Blažej Schättinger, pasíř v Čes. Budějovicích 77 hlasů. Roztříštěny 2 hlasy.

Kromě toho odevzdány 2 lístky prázdné.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 552, bez těchto 551.

Této nadpoloviční většiny hlasů neobdržel nikdo, tak že musilo býti přikročeno k druhě volbě dne 3. března 1908.

K této volbě se dostavilo z 1702 voličů 1271.

Z odevzdaných platných hlasů obdržel pan Václav Klofáč, říšský poslanec v Praze 731 hlasů, pan Václav Karta, mydlář ve Strakonicích, 530 hlasů. Roztříštěny byly 2 hlasy.

Kromě toho prázdných hlasů bylo odevzdáno 7.

Napoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 636, bez těchto 633.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů v obou případech obdržel pan Václav Klofáč, říšský poslanec v Praze, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Klofáče, říšského poslance měst Strakonice,

Sušice a Vodňany za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Klofáč, Reichsratsabgeordneten in Prag, als Abgeordneten der Städte Strakonitz, Schüttenhofen und Wodňan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Náměstek nejvyššího maršálka zemského dr. Urban: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslanců do sněmu pro volební okres PrahaStaré město, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 3154 voličů 2398.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Jan Podlipný, advokát v Praze 1104 hlasů, Václav Němec, zlatník v Praze 1086 hlasů, Ph. dr. Tomáš Masaryk, universitní professor v Praze 582 hlasů, Ph. dr. Antonín Frank, gymnas. řiditel v Praze 372 hlasy, JUDr. Josef Růžička, advokát v Praze 372 hlasy, Vilém Wertheimer, ředitel v Praze 361 hlasů, JUDr. Václav Bouček, advokát v Praze 322 hlasů. Roztříštěno 542 hlasů.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 7.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 1200, bez těchto 1196.

Tuto nadpoloviční většinu neobdržel žádný z volených. Následkem toho bylo předsevzíti novou volbu (§ 25. zák. ze dne 9. ledna 1873 č. 1. z. z. ) Při této druhé volbě, která se konala dne 3. března 1908, dostavilo se 2107 voličů k volbě.

Z odevzdaných hlasů obdrželi pan JUDr. Jan Podlipný, advokát v Praze 1277 hlasů, Václav Němec, zlatník v Praze 1264 hlasů, Ph. dr. Tomáš Masaryk, universitní professor v Praze 720 hlasů, JUDr. Václav Bouček, advokát v Praze 607 hlasů, JUDr. Josef Růžička, advokát v Praze 186 hlasů, Heřman Vopálka, velkoobchodník v Praze 104 hlasy, roztříštěno 9 hlasů.

Kromě toho odevzdány 4 hlasovací lístky prázdné.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 1054, bez těchto 1052. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi v obou případech JUDr. Jan Podlipný, advokát v Praze, a Václav Němec, zlatník v Praze, kteří byli tudíž zvoleni za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra. Jana Podlipného, advokáta v Praze a Václava Němce, zlatníka v Praze za poslance města Prahy-Staré Město za platnou uznati a oba zvolené k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Johann Podlipný, Advokat in Prag, und Wenzel Němec, Juwelier in Prag, als Abgeordnete der Stadt Prag-Altstadt als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Náměstek nejv. zem. maršálka Dr. Urban: Přijato.

Angenommen.

Přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových: Praha »Nové Město«, konané dne 28. února 1908, dostavilo se ze 7563 voličů 5510.

Z odevzdaných hlasů obdrželi: p. JUDr. Vladimír Srb, advokát v Praze 2428, p. JUDr. Karel Groš, advokát v Praze 1756, p. Karel Stanislav Sokol, redaktor 1479, p. František Hašourek, tajemník 1191, p. Dr. Cyrill Horáček, univ. profesor 1168, p. Dr. Emil Pfersche 1050, p. Otto Forchheimer, obchodník 1047, p. Václav Johanis, říšský poslanec 232, p. Jan Havránek, obchodvedoucí 212, p. Emanuel Šmucler, obchodník 96. Roztříštěno bylo 48 hlasů.

Kromě toho odevzdáno lístků 17 prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 2756, bez těchto 2747.

Tuto nadpoloviční většinu neobdržel v obou případech nikdo z uvedených.

Následkem toho konána byla dne 4. března 1908 nová volba, k níž dostavilo se ze 7563 voličů 4343.

Z odevzdaných hlasů obdrželi: p. JUDr. Vladimír Srb, advokát v Praze 2667, p. JUDr. Karel Groš, advokát v Praze 1834, p. Karel Stanislav Sokol, redaktor 1585, p. Dr. Gyrill Horáček, univ. professor 1106, p. František Hašourek, tajemník 1049. Roztříštěno bylo 37 hlasů.

Mimo to odevzdáno bylo 11 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 2172, bez těchto 2167.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech toliko p. JUDr. Vladimír Srb, advokát v Praze, který tudíž byl zvolen za poslance

Byla tudíž nutna užší volba mezi pp. JUDrem Karlem Grošem, advokátem v Praze a Karlem Stanislavem Sokolem, redaktorem v Praze.

K této užší volbě, která konána byla dne 11. března 1908, dostavilo se ze 7563 voličů 5013.

Z odevzdaných hlasů obdrželi: p. JUDr. Karel Groš, advokát a starosta král. města Prahy 2787, p. Karel Stanislav Sokol, redaktor v Praze 2187.

Kromě toho odevzdáno bylo 39 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 2507, bez těchto 2488.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v obou případech p. JUDr. Karel Groš, advokát a starosta král. hlav. města Prahy, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pánů JUDra Vladimíra Srba a JUDra Karla Groše za poslance měst Praha-Nové Město za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Vladimír Srb und JUDr. Karl Groš als Abgeordnete der Städte Prag-Neustadt als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Náměstek nejvyššího zem. maršálka Dr. Urban: Přijato.

Angenommen.

Přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových: 4. volební okres královského hlavního města Prahy: Hradčany, Král. Vyšehrad, HolešoviceBubny, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 3147 voličů 2522.

Z odevzdaných hlasů obdržel p. dr. Jan Kaftan, inženýr v Praze 1218 hlasů, pan Ferdinand Schiller, inženýr v Praze, 1131 hlasů, pan dr. František Soukup, redaktor v Praze 539 hlasů, slečna Karla Machová, redaktorka v Praze, 493 hlasy, pan August Jakubička, bankovní úředník, 493 hlasy, pan František Hanzlíček, úředník, 495 hlasů, pan Em. Šmucler, živnostník, 156 hlasů, pan Vil. Bittner, soukr. úředník, 140 hlasů, pan Josef Krause 143 hlasy, pan A. Stieber ze Stürzenfeldu 142 hlasů.

Roztříštěných hlasů bylo 20. Za neplatné prohlášeno 15 hlasů. Nadpoloviční většina činí 1254.

Tuto nadpoloviční většinu neobdržel žádný z kandidátů, následkem čehož vykonána byla dne 3. března 1908 volba druhá.

K volbě této dostavilo se ze 3147 voličů 2038.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan dr. Jan Kaftan, inženýr v Praze, 1423 hlasů, pan Ferdinand Schiller, inženýr v Praze, 1387 hlasů, pan dr. Frant. Soukup, říšský poslanec v Praze, 535 hlasů, sl. Máchová, redaktorka v Praze, 490 hlasů, pan Aug. Jakubička, bankovní úředník v Praze, 64 hlasů, pan František Hanzlíček, úředník v Praze, 64 hlasů.

Roztříštěných hlasů bylo 36. Neplatnými prohlášeno bylo 19 hlasů.

Nadpoloviční většina z 2019 platných hlasů činí 1010.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi páni: dr. Jan Kaftan, inženýr v Praze I. a Ferd. Schiller, inženýr v Praze VIL, kteří byli tudíž zvoleni za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra Jana Kaftana, inženýra v Praze, a pana Ferdinanda Schillera, inženýra v Praze, za poslance měst: 4. volební okres královského hlavního města Prahy: Hradčany, Král. Vyšehrad, Holešovice - Bubny za platnou uznati a zvolené k sněmu království Českého připustiti.

Landtagäsekretär Dr. Haasz liest: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Johann Kaftan, Ingenieurs in Prag, und des Herrn Ferdinand Schiller, Ingenieurs in Prag als Abgeordnete der Städte: 4. Wahlbezirk der kgl. Hauptstadt Prag: Hradschin, Wyschehrad, Holleschowitz, Bubna, als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Náměstek nejvyššího zemského maršálka dr. Urban: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme ! K volbě poslanců do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Josefov a Stará Libeň konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 1524 voličů 1358.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan František Filip, hostinský v Praze 727 hlasů, pan Josef Macháček, řiditel továrny v Praze 717, pan JUDr. Alfred Meissner, advokát v Praze 593, pan Antonín Němec, říšský poslanec v Praze 573, pan Dr. Antonín Frank, řiditel gymnasia v Praze 43, pan Vilém Wertheimer, řiditel obchodní školy 44. Roztříštěno 7 hlasů.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 2. Tři hlasy byly prohlášeny za neplatné. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 678, bez těchto 677.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdrželi pánové František Filip a Josef Macháček, kteří byli tudíž za poslance zvoleni.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pánů Františka Filipa, hostinského v Praze a Josefa Macháčka, ředitele továrny v Praze za poslance měst Josefov a Stará Libeň za platnou uznati a zvolené k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Franz Filip und Josef Macháček als Abgeordnete der Städte Prag-Josefstadt und Altlieben als giltig anerkennen und dieselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Der Herr Abg. Dr. Urban wird referieren über eine weitere Anzahl von Wahlen.

Pan poslanec Dr. Urban bude referovati o dalších volbách.

Abg. Dr. Karl Urban: Hoher Landtag! Zu der, am 20. Februar 1908 vorgenomme-nen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Braunau, Politz, Weckelsdorf sind von 3755 Wählern 1791 erschienen und es haben hievon für den Herrn August Ansorge, Landwirt in Hermsdorf 1352, für Herrn Josef Tschiedel, Kaufmann in Georgswalde 112, für Herrn Daniel Kaulfuß, Privatbeamter in Trautenau 65, für Herrn Dr. Josef Čížek, Bürgermeister in Nachod 140, für Herrn Adalbert Grasen Sternberg in Wien 92 gestimmt, 14 Stimmen waren zertplittert, 16 wurden für ungiltig erklärt. Die absolute Majorität beträgt 888. Diese absolute Majorität erhielt Herr August Ansorge, Landtvirt in Hermsdorf, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand obliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn August Ansorge, Landwirt in Hermsdorf als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Braunau, Politz, Weckelsdorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz čte: Slavný sněme, račiž volbu pana Augustina Ansorga, rolníka v Heřmánkovicích za poslance venkovských obcí okresů soudních Broumov, Police, Teplice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

Abg. Dr. Karl Urban: Hoher Landtag! Zu der am 20. Feber 1908 vorgenommenen Saht des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Reichenberg, Gablonz und Tannwald sind von 10. 034 Wählern 4601 erschienen und es haben hievon 3538 für den Herrn Franz. Besemüller, Kaufmann und Bezirksobmann in Ratschendorf, 1015 für Herrn Raimund Trübewecker, Kaufmann in Untermaxdorf und 16 für verschiedene Kandidaten gestimmt. Für ungiltig wurden 32 Stimmzettel erklärt.

Die absolute Majorität der giltig abgegebenen Stimmen beträgt 2285.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Franz Besemüller, Kaufmann und Bezirksobmann in Ratschendorf, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand obliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Besemüller, Kaufmann und Bezirksobmann in Ratschendorf als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Reichenberg, Gablonz und Tannwald als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář dr. Haasz (čte: ) Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Besemüllera, obchodníka a okresního starosty v Ratschendorfu za poslance venkovských obcí okresů soudních Libereckého, Jabloneckého a Tannwaldského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

Landesausschußbeisitzer Dr. Kart Urban: Zu der am 20. Feber 1908 vorgenommenen

Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Falkenau-Königswart sind von 4108 Wählern 1596 erschienen und es haben hievon 863 für Herrn JUDr. Karl Frenzl, Rechtsanwalt in Falkenau, 451 für Herrn Josef Heinz, Landwirt in Stelzengrün, 243 für Herrn Simon Stark Reichsratsabgeordneten in Falkenau gestimmt.

19 Stimmen waren zersplittert, 20 wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 788 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr

JUDr. Karl Frengl, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang fein Anstand Vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Frengl als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Falkenau, Königswart als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu p. JUDra Karla Frengla, za poslance venkovských obcí okresů soudních Falknovského, Kynžvartského, za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Přijato.

Landesausschußbeisitzer Dr. Karl Urban: Hoher Landtag! Zu der am 20. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Graslitz-Neudek sind von 2493 Wählern 1390 erschienen und es haben hievon 815 für Herrn Otto Fritz, Gastwirt in Karlsbad, 492 für den Herrn Franz Palme, Reichsratsabgeordneten in Fischern, 58 für den Herrn Ignaz Sandner, Landwirt in Waltersgrün gestimmt.

6 Stimmen waren zersplittert, 19 Stimmen wurden für ungiltig erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 686 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Otto Fritz, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Otto Fritz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke GraslitzNeudek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář dr. Haasz: Slavný sněme, račiž volbu pana Otty Fritze za poslance venkovských obcí soudních okresů Kraslického a Nýdeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen.

Jest přijato.

Berichterstatter Oberstlandmarschallstellvertreter Dr. Urban: Hoher Landtag! Zu der, am 20. Februar 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Bergreichenstein, Neuern, Hartrnanitz, Winterberg sind von 4785 Wählern 2754 erschienen und es haben hievon für den Herrn Wenzel Größl, Landwirt in Chudiwa 1238; für Herrn Franz Titěra, Landesbeamten in Prag 790; für Herrn Engelbert Matschiener. Landwirt in Liedlhof 505 gestimmt. Die übrigen Stimmen waren zersplittert.

Die absolute Majorität beträgt 1363 Stimmen.

Da diese absolute Majorität niemand erhalten hat, wurde am 28. Februar 1908 die zweite Wahl vorgenommen.

Zu dieser Wahl sind 3039 Wähler erschienen und es haben hievon 1635 für den Herrn Wenzel Größl, Landwirt in Chudiwa, 942 für Herrn Franz Titěra, Landesbeamten in Prag, 413 für Herrn Engelbert Matschiener, Bauer in Liedlhof gestimmt.

Die absolute Majorität beträgt 1514 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Wenzel Größl, Landwirt in Chudiwa, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand oblegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Größl, Landwirtes in Ehudiwa, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Bergreichenstein, Neuern, Hartmanitz, Winterberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Sněmovní sekretář dr. Haasz: Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Grössla, rolníka v Ghudivě, za poslance venkovských obcí okresů soudních Kašperské Hory, Nýrsko, Hartmanice a Vimperk za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Angenommen

Jest přijato.

Berichterstatter Oberstlandmarschallstellvertreter Dr. Urban: Hoher Landtag! Zu der, am 20. Feber 1908 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Mies, Tuschkau, Staab und Dobrzan sind von 5477 Wählern 2179 erschienen und es haben hievon 1921 für den Herrn Vinzenz Hofmann, Landwirt in Auherzen, 81 für Herrn Thomas Zabletal, 71 für Herrn Dominik Leibl, 48 für Herrn Paul Nebeský, 27 für Herrn Johann Stržiska, 20 für verschiedene Kandidaten gestimmt. Für ungiltig wurden 16 Stimmzettel erklärt.

Die absolute Majorität beträgt 1082 Stimmen.

Diese absolute Majorität erhielt Herr Vinzenz Hofmann, Landwirt in Auherzen, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand obliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrag zu unterbreiten:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Abgeordneten für die Landgemeinden


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP