Úterý 15. září 1908

uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß stellt den Antrag: "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Adámek als Abgeordneten für die Städte und Industrialorte Landskron, Wildenschwert und Böhmisch Trübau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Prohlašuji, že jest volba pana Karla Adámka schválena.

Ich erkläre die Wahl des Herrn Karl Adámek als verifiziert.

"Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volicí okres měst a míst průmyslových Hořovice, Beroun, Radnice a Rokycany, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 2313 voličů 1743.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Josef Anýž, redaktor v Praze 937, pan Josef Klečák, úředník na Smíchově 368, pan Ludvík Aust, říšský poslanec v Kladně 282, pan Matěj Kučera, elektrotechnik v Milíně 146 hlasů. Roztříštěno bylo 6 hlasů.

Kromě toho odevzdány 4 lístky neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 870.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Anýž, redaktor v Praze, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Anýže za poslance měst Hořovice, Beroun, Radnice a Rokycany za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß stellt den Antrag: "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Anýž als Abgeordneten für die Städte Hořowitz, Beraun, Radnitz und Rokitzan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Prohlašuji, že jest volba verifikována.

Ich erkläre die Wahl für verifiziert

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových Kolín, Poděbrady, Kouřim a Sadská, odbývané dne 27. února 1908, dostavilo se z 2969 voličů 1680.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Karel Baxa, advokát v Praze, 1333 hlasů, Vilém Černý, soukromý úředník v Praze 310 hlasů. Roztříštěných hlasů bylo 22, úhrnem 1665 hlasů.

Za neplatné prohlášeno 15 hlasů.

Nadpoloviční většina platně odevzdaných hlasů činí 833 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. Karel Baxa, advokát v Praze, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje: Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Karla Baxy za poslance měst Kolín, Poděbrady, Kouřim a Sadská za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß stellt den Antrag: "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Baxa als Abgeordneten für die Städte Kolin, Poděbrad und Sadska als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Mám za to, že by stačilo, kdybych v těch případech kde by nikdo o slovo se nepřihlásil, pouze konstatoval, že jest volba verifikována.

Ich glaube, es genügt, daß, wenn bei der einen oder der anderen Wahl Niemand von den Herren sich zum Worte meldet, es mir gestattet sei, zu konstatieren, daß die Wahl als verifiziert angenommen werde.

Tato volba jest uznána.

Diese Wahl ist verifiziert.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových Mnichovo Hradiště, Turnov, Bělá, odbývané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1634 voličů 1208.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Jaromír Čelakovský, univ. profesor v Praze 918 hlasů, Fr. Zdráhal, professor v Kutné Hoře 193 hlasů, Karel Cífka v Praze 86 hlasů, MUDr. Václav Šamánek, lékař v Liberci 2 hlasy. Jan Louda v Bělé 1 hlas. Úhrnem 1200 hlasů.

Kromě toho odevzdáno 8 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 605, bez těchto 601 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. Jaromír Čelakovský, c. k. dvorní rada a univer. profesor v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje: Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Jaromíra Čelakovského za poslance měst Mnichovo Hradiště, Turnov, Bělá za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Jaromir Čelakovský als Abgeordneten der Städte Münchengrätz, Turnau, Weißwaffer als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato Angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. Dr. Škarda: Slavný sněme 1 K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových Plzeň, odbývané dne 27. února 1908, dostavilo se z 9745 voličů 4900. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Čipera, c. k. školní rada v Plzni 3848, p. Václav Hrdlička, obuvník v Plzni 838, p. Václav Fressl, říšský poslanec v Plzni 84, p. Dr. Rudolf Horský, říšský poslanec v Šárce 58. Roztříštěných hlasů bylo 18. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 54.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 2451, bez těchto 2424

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Josef Čipera, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Čipery, c. k. školního rady v Plzni, za poslance města Plzně za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Čipera, k. k. Schulrates in Pilsen, als Abgeordneten der Stadt Pilsen als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

angenommen.

Zpravodaj přísedící zem. výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres města Karlina, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 3341 voličů 1772.

Z odevzdaných hlasů obdrželi pan JUDr. Fr. Fiedler, c. k. ministr obchodu ve Vídni 940 hlasů, pan JUDr. Jos. Hliňák, advokát v Liberci 405, pan Pavel Rademacher, továrník v Karlině 221, pan Frant. Nedvěd, povozník v Karlině 203, pan Jindřich Ronz, starosta v Karlině 1 hlas, pan V. Bitnar, soukromý úředník v Praze 1 hlas, celkem 1771 hlasů.

Kromě toho odevzdán jeden lístek prázdný.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístek prázdný, činí 887, bez tohoto 886.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Frant. Fiedler, c. k. ministr obchodu ve Vídni, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra. Fr. Fiedlera, c. k. ministra obchodu, za poslance města Karlina za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des. Herrn JUDr. Franz Fiedler, k. k. Handelsministers, als Abgeordneten der Stadt Karolinenthal als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zem. výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových Mělník, Brandýs n. L., Roudnice a Mšeno konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 2397 voličů 1684.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan JUDr. Josef Fořt, c. k. ministr m. sl. v Praze 1139 hlasů, pan JUDr. Otokar Bas, advokátní koncipient v Mělníce 363, pan František Humlhans, typograf v Praze 98, pan Václav Myslivec, redaktor v Praze 66. Roztříštěny byly 2 hlasy.

Kromě toho odevzdáno 16 lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 843, bez těchto 835.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Josef Fořt, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Josefa Fořta, c. k. ministra m. sl. za poslance měst Mělník, Brandýs n. L., Roudnice a Mšeno za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Josef Fořt, k. k. Ministers a. D. als Abgeordneten der Städte Melnik, Brandeis a. E., Raudnitz und Mscheno als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových: Slaný, Louny, Rakovník a Velvary, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 3143 voličů 2106.

Z odevzdaných platných hlasů obdržel pan JUDr. Eduard Koerner v Praze 1284 hlasů, Štěpán Müller, rukavičkář v Josefově 468 hlasů, Alois Míčka, správce dělnických pekáren v Kročehlavech 277 hlasů, František Kotelenský, mistr krejčovský v Rakovníku 54 hlasů. Roztříštěno bylo 7 hlasů.

Kromě toho odevzdáno 16 lístků prázdných. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 1054; bez těchto 1046.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Eduard Koerner, advokát v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDra. Eduarda Koernera, advokáta v Praze, za poslance měst Slaný, Louny, Rakovník, Velvary za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt:

"Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Eduard Koerner, Advokaten in Prag, als Abgeordneten der Städte Schlau, Laun, Rakonitz und Welwarn als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen. "

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Smíchov, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 6519 voličů 4136.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Alois Koldínský, advokát na Smíchově 2837 hlasů, Alexander Richter 645 hlasů, Josef Schuster 566 hlasů, Emanuel Šmucler 62 hlasů. Rozstříštěno bylo 13 hlasů.

Kromě toho odevzdáno 13 lístků prázdných. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 2069, bez těchto 2062.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Alois Koldínský, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra. Aloise Koldínského, advokáta na Smíchově, za poslance měst Smíchov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Alois Koldínský, Advokaten in Smichow, als Abgeordneten der Stadt Smichow als giltig anerkennen und denselben Juni Landtage des Königreiches -Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

"Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Tábor, Kamenice n. L., Pelhřimov, Soběslav konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 2549 voličů 1959.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Alois Kotrbelec, advokát v Táboře 1126 hlasů, JUDr. Otokar Hübschmann, advokát v Praze 604 hlasů, František Hnátek, úředník v Praze VIII. 169 hlasů. Roztříštěno bylo 20 hlasů.

Kromě toho odevzdáno 40 lístků prázdných, které prohlášeny byly komisí za neplatné. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 980, bez těchto 960.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Alois Kotrbelec, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra. Aloise Kotrbelce, advokáta v Táboře za poslance měst Tábor, Kamenice n. L., Pelhřimov a Soběslav za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz; Der Landesausschuß beantragt: "Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Alois Kotrbelec, Advokaten in Tabor, der Städte Tabor, Kamenitz a. L., Pilgram und Soběslau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zufassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Pardubice, Chlumec a Holice, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 2574 voličů 1906.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan František Kuchynka, uzenář a starosta města v Pardubicích 921 hlasů, Arnošt Rosa, c k. profesor v Pardubicích 336 hlasů, Zikmund Kozelka, starosta města v Chlumci n. C 250 hlasů, Josef Netolický, pilnikář v Chlumci n. C. 205 hlasů, Karel Cívka, výběrčí v Praze 173 hlasů. Roztříštěno bylo 5 hlasů.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 16. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 954, bez těchto 946.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů neobdržel v obou případech nikdo. Byla proto vykonána druhá volba dne 3. března 1908, k níž dostavilo se 1976 voličů.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan František Kuchynka, uzenář a starosta města v Pardubicích 1029 hlasů, pan Arnošt Rosa, c. k. profesor v Pardubicích 475, pan Zikmund Kozelka, starosta města v Chlumci n. C. 312, pan Josef Netolický, pilnikář v Chlumci n. C. 142 hlasů. Roztříštěny byly 4 hlasy.

Kromě toho odevzdáno bylo 14 prázdných lístků. Nadpoloviční většina hlasů činí, čítajíc v to lístky prázdné 989, bez těchto 982.

Tato nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan František Kuchynka, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Kuchynky, uzenáře a starosty města v Pardubicích, za poslance měst Pardubice, Chlumec a Holice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssecretär Dr. Haasz: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Kuchynka, Selchers und Bürgermeisters in Pardubitz, als Abgeordneten der Städte Pardubitz, Chlumetz und Holitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Litomyšle a Poličky konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 1684 voličů 1172.

Z odevzdaných hlasů obdržel: Pan Mg. Ph. Jan Laub, purkmistr v Litomyšli 592 hlasů, pan dr. Ladislav Machač, advokát v Praze 506 hlasů, pan J. M. Hnát, úředník okres, nemocenské pokladny ve Vysokém Mýtě 42 hlasů, pan Stanislav Feltl, rolník v Sádku 1 hlas.

Kromě toho prohlášeny byly 2 lístky za neplatné, 29. lístků odevzdáno bylo prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 586, bez těchto 571,

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Mag. Ph. Jan Laub, purkmistr v Litomyšli, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Mag. Ph. Jana Lauba, za poslance měst Litomyšle a Poličky za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): "Der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Mag. Ph. Johann Laub als Abgeordneten der Städte Leitomischl und Polička als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volící okres měst a míst průmyslových Klatovy a Domažlice konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 2136 voličů 1642.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan MUDr. Alois Mašek, lékař a starosta města v Klatovech 839 hlasů, Max Duffek, okresní starosta v Domažlicích 437 hlasů, Antonín Kalina, okresní tajemník v Blatné 285 hlasů, Alois Šašek, redaktor v Plzni 75 hlasů, souhrn 1636. Kromě toho odevzdáno 5 lístků prázdných a 1 hlas prohlášen za neplatný.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné činí 821, bez těchto 819.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan MUDr. Alois Mašek, lékař a starosta města v Klatovech, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana MUDra Aloisa Maška za poslance měst Klatovy a Domažlice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MUDr. Alois Mašek als Abgeordneten der Städte Klattau und Staus als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přís. zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volící okres měst a míst průmyslových Lomnice n. P., Nové Paky a Sobotky konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1223 voličů 1001.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Jindřich Maštálka, říšský poslanec a městský tajemník v Sobotce 662 hlasů, pan Josef Doležal, hostinský v Lomnici 313 hlasů, pan Ladislav Pavel, výpravčí » Práva Lidu« v Praze 23 hlasy, pan dr. Antonín Hajn, říšský poslanec v Praze 1 hlas, pan František Šulc, profesor v Hradci Králové 1 hlas.

Nadpoloviční většina hlasů činí 501.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jindřich Maštálka, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jindřicha Maštálky, říšského poslance a městského tajemníka v Sobotce, za poslance měst Lomnice n. P., Nové Paky a Sobotky za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Heinrich Maštálka, Reichsratsabgeordneten und Stadtsekretärs in Sobotka, als Abgeordneten der Städte Lomnitz a. P., Neupaka und Sobotka als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

"Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových Jindřichův Hradec a Bystřice, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1271 voličů 826.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Karel Mert, tajemník okresního zastupitelstva v Jindřichově Hradci 557 hlasů, Vojtěch Školaud, obchodník v Jindřichově Hradci 255 hlasů, Adolf Hejsek, typograf v Budějovicích 8 hlasů. Kromě toho odevzdáno šest lístků prázdných.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 414, bez těchto 411.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Karel Mert, tajemník okresního zastupitelstva v Jindř. Hradci, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Karla Merta za poslance měst Jindřichův Hradec a Bystřice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Kart Mert als Abgeordneten der Städte Neuhaus und Bistritz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volící okres měst a míst průmyslových Třeboň, Lišov a Týn n. Vlt., konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1298 voličů 1112.

Z odevzdaných hlasů obdržel p. Jindřich Pavlíček, obchodník v Týně n. Vlt. 821 hlas, p. Jan Karel Majer, redaktor v Budějovicích 244 hlasů. Roztříštěno 42 hlasů. Neplatný 1 hlas. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 4.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 556, bez těchto 554.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Jindřich Pavlíček, obchodník v Týně n. Vlt., který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jindřicha Pavlíčka, obchodníka v Týně n. Vlt., za poslance měst Třeboň, Lišov a Týn n. Vlt. za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Heinrich Pavlíček, Geschäftsmannes in Moldautein als Abgeordneten der Städte Wittingau, Lischau und Moldautein als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: K volbě poslance pro volební okres měst a míst průmyslových Chrudim a Heřmanův Městec, konané dne 27. února 1908, dostavilo se z 1804 voličů 1183.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Karel Pippich, advokát v Chrudimi, 880 hlasů, Jar. Němec, redaktor v Praze 239 hlasů, Jos. Šafránek, administrátor v Praze 52 hlasů, Fr. Šabata, říšský poslanec, 1 hlas; úhrnem 1172 hlasů. Za neplatné prohlášeny 3 hlasy. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 8.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 591, bez těchto 587.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Karel Pippich, advokát v Chrudimi, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Karla Pippicha za poslance měst Chrudim a Heřmanův Městec za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Pippich, Advokaten in Chrudim, als Abgeordneten der Städte Chrudim und Heřmanměstek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volící okres měst a míst průmyslových Králové Dvůr, Náchod, Hořice, Nové Město n. M., konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 3357 voličů 2358. Z odevzdaných hlasů obdržel p. dr. Jaroslav Preis, ředitel banky v Praze 1334 hlasů, pan dr. Antonín Hajn, redaktor v Praze 769 hlasů, pan Josef Kudrnáč, učitel v Rokytníku 162 hlasů, p. Karel Selisko, okresní starosta v Horních Vlčkovicích 87 hlasů. Kromě toho uznáno bylo neplatnými 14 lístků. Nadpoloviční většina hlasů Činí 1173. Tuto nadpoloviční většina hlasů obdržel pan dr. Jaroslav Preiss, ředitel banky v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra Jaroslava Preisse, za poslance měst Králové Dvůr, Náchod, Hořice, Nové Město n. M. za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssecretär Dr. Haasz (liest): Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Josef Preiß als Abgeordneten der Städte Königinhof, Nachod, Hořitz und Neustadt a. W. als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato: Angenommen.

Přísedící zemského výboru posl. dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Jičín-Nový Bydžov, konané dne 27. února 1908 dostavilo se z 2188 voličů 1622. Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Ant. Schauer, advokát v Praze, 820 hlasů, pan dr. Jan Lachmann, advokát v Jičíně, 652 hlasů, pan dr. Jar. Lohař, advokát v Jičíně, 88 hlasů, pan František Macháč, obuvník na Smíchově, 48 hlasů. Roztříštěno 6 hlasů. Úhrnem 1614 hlasů. Kromě toho odevzdáno 8 lístků prázdných. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 812, bez těchto 808 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Antonín Schauer, advokát v Praze, který byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Antonína Schauera za poslance měst JičínNový Bydžov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Anton Schauer als Abgeordneten der Städte Jičín-Neu Bydžow als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato:

Angenommen.

Přísedící zemského výboru poslanec Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres měst a průmyslových míst Příbram a Březové Hory, konané dne 27. února 1908, dostavilo se ze 1637 voličů 1414. Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Antonín Sobotka, advokát na Zbraslavi, 788, pan Václav Johanis, říšský poslanec v Praze, 434, pan Ant. Drápalík, gymnasijní učitel na Král Vinohradech, 174, pan PhDr. Jindřich Metelka, c. k. školní rada v Praze, 13, pan PhDr. Frant. Drtina, universitní profesor na Smíchově, 1. Kromě toho prohlášeny byly 4 hlasy za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 706.

Tuto nadpoloviční většinu hladů obdržel pan JUDr. Antonín Sobotka, advokát na Zbraslavi, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Antonína Sobotky, advokáta na Zbraslavi, za poslance měst Příbrami a Březové Hory za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Anton Sobotka, Advokaten in Königsaal, als Abgeordneten der Städte Příbram und Birkenberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Přísedící zemského výboru poslanec Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst Písek, konané dne 27. února 1908, dostavilo se ze 1783 voličů 1093 Z odevzdaných hlasů obdržel pan Václav Špirhanzl, mistr zednický a starosta v Písku, 540, pan Rudolf Dvořáček, lékárník a majitel hotelu v Písku, 371, pan Jan Kraus, hostinský v Praze, 114, pan MUDr. Jaroslav Hlava, universitní profesor v Praze, 55, pan Antonín Kalina 4. Kromě toho odevzdáno 8 lístků prázdných a jeden hlas byl prohlášen za neplatný.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 547, bez těchto 543.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů neobdržel v obou případech nikdo.

Byla proto vypsána druhá volba dne 3. března 1908, k níž dostavilo se 1214 voličů.

Z odevzdaných hlasů obdržel p. Václav Špirhanzl mistr zednický a starosta v Pisku, 741, pan Rudolf Dvořáček, majitel hotelu v Písku, 456, pan MUDr. Jaroslav Hlava, universitní profesor v Praze, 7, pan Václav Sklenáři 3. Kromě toho odevzdáno bylo 7 prázdných lístků.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 608, bez těchto 604.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Václav Špirhanzl, který byl tudíž zvolen za poslance.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP