Středa 25. září 1878

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Wittingau, Lischau, Moldauthein haben sich 382 Wähler an der Wahl Betheiligt, und es erhielt Hr. Dr. Wendelin Grünwald, Abvokat in Budweis 330 Stimmen, welches die absolute Majorität ausmacht. Es wird Beantragt, die Wahl des Hrn. Dr. Wendelin Grünwald als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. vešk. práv Vendelina Grünwalda za poslance měst Třeboně, Lišova a Vltavo-Týna za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nám. nejv. marš.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Neuhaus und Neubistritz sind 391 Wähler erschienen. Es erhielt Herr Franz Morawec, Bürgermeister in Neuhaus 270, Herr Anton Hackenberger, Bezirksobmann in Neubistritz 110 Stimmen, die absolute Majorität siel mithin auf Hrn. Franz Morawec, Bürgermeister in Neuhaus. Es wird Beantragt, die Wahl desselben als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Ignáce Moravce, měšťanosty v Jindřichově Hradci za poslance měst a průmyslových míst Jindřichova Hradce a Nové Bystřice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

N á m. n e j v. m a r š.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Wildstein, Königsberg, Falkenau haben sich 452 Wähler an der Wahl betheiligt. Es erhielt Hr. JUDr. Franz Zunterer, Advokat in Prag, 451 Stimmen. Hr. JUDr. Franz Zunterer erscheint mithin mit absoluter Majorität gewählt und es wird beantragt, die Wahl desselben als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. vešk. prav Františka Zunterera, advokáta v Praze, za poslance měst a průmyslových míst Wildšteina, Kynšperka, Hasslova a Falknova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Tabor, Kamenitz, Pilgram, Sobieslau haben sich 649 Wähler an der Wahl betheiligt und es erhielt Hr. Moritz Schöne, Bürgermeister in Tabor, 492 Stimmen, mithin absolute Majorität. Es wird beantragt, die Wahl des Hrn. Moritz Schöne als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemsky výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Maurice Schöne za poslance měst Tábora, Kamenice, Pelhřimova a Soběslavi za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandtmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Rochlitz, Starkenbach haben sich 473 Wähler an der Wahl betheiligt und es erhielt Hr. Dr. Jaroglaw Rilke Ritter v. Rüliken in Prag 344 Stimmen, Herr Wenzel Beneš in Starkenbach, 128 Stimmen. Die absolute Majorität entfiel somit auf Herrn JUDr. Jaroslaw Rilke Ritter von Rüliken und es wird Beantragt, die Wahl desselben als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. Jaroslava Rilke rytíře z Rülikenů za poslance měst Rochlice a Jilemnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. W a l d e r t: Im Wahlbeszirke der Städte und Industrialorte Jungbunzlau und Nimburg haben sich 449 Wähler an der Wahl betheiligt und es erhielt Herr JUDr. Karl Mattusch 387 Stimmen, mitbin absolute Majorität. Es wird Beantragt die Wahl des Herrn JUDr. Karl Mattusch als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. vešk. práv Karla Mattuše za poslance měst Mladé Boleslavi a Nymburka za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Städte Asch, Roßbach haben sich 236 Wähler an der Wahl beteiligt und es erhielt Herr. Dr. Ernst Bareuther 234 Stimmen, mithin absolute Majorität. Es wird Beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Ernst Bareuther als giltig anzuerkennen und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemsky výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Arnošta Bareuthra za poslance měst Aše a Rossbachu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Ich bitte Herrn Dr. Tebesco vorzutragen.

Berichterst. Dr. Tebesco: Im StädteWahlbezirke der Städte Deutschbrod, Polna, Humpoletz sind 497 Wähler erschienen und es erhielt Herr Jacob Hruška, Bürgermeister in Humpoletz, 278, Herr Anton Kalina, Bürgermeister in Deutschbrod, 136 Stimmen. Es erhielt hiemit Herr Jacob Hruška die absolute Majorität. Anstand liegt keiner vor. Es wird beantragt, ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemsky výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu panna Jakuba Hrušky, měšťanosty v Humpolci, za poslance měst a průmyslových míst Německého Brodu, Polné a Humpolce za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nej. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag wird angenommen.

Berichterst. Dr. Tebesco: In dem Wahlbezirke der Städte und Industrialorte Leitomischl, Polička sind 426 Wähler erschienen. Hievon erhielt Herr JUDr. Karl Sladkovský in Prag 293 Stimmen, mithin die absolute Majorität. Anstand liegt keiner vor und es wird beantragt denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemsky výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. vešk. práv Karla Sladkovského v Praze za poslance měst a průmyslových míst Litomyšle a Poličky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Tebesco: In dem Wahlbezirke der Städte und Industrialorte Komotau, Weipert, Preßnitz sind im Ganzen 401 Wähler erschienen und es erhielt Herr Dr. Wilhelm Gintl, k. k. Professor in Prag, 222 Stimmen. Er ist somit mit absoluter Majorität gewählt. Ein Anstand liegt nicht vor und es wird Beantragt ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Dr. Viléma Gintla, c. k. professora v Praze, za poslance měst a průmyslových míst Chomutova, Vejprt a Přísečnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, něchť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Tebesco: Im Wahlbezirke der Städte Münchengrätz, Turnau, Weißwasser sind im Ganzen 459 Wähler erschienen und es erhielt Herr Johann Černý, Sekretär des Böhmischen Museums in Prag, 395 Herr Ferdinand Fiscali, Forstrath in Weißwasser, 56 Stimmen, die übrigen Stimmen waren zersplittert. Da hiemit Herr Johann Cerný mit absoluter Majorität gewählt erscheint, ein Anstand absolut nicht vorliegt, wird Beantragt, denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Jana Černého, sekretáře českého Musea v Praze, za poslance měst a průmyslových míst Mnichova Hradiště, Turnova a Bělé za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht)

Der Antrag ist angenommen,

Berichterst, Dr. Tedesco: Im Wahlbezirke der Städte und Industrialorte Eule, Wyschehrad, Schwarz-Kosteletz und Beueschau sind 365 Wähler erschienen, es erhielt Herr MDr. Karl Ulrych, Bürgermeister in Beneschau, 272 Stimmen, Kanonikus ThDr. Karlach 59 Stimmen; es erscheint somit MDr. Karl Ulrych mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt und es wird beantragt, denselben zum Landtage zuzulassen,

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. MDr. Karla UIrycha, měšťanosty v Benešově, za poslance měst a průmyslových míst Jílového, Vyšehradu, Černého Kostelce a Benešova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand dag Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Autrag sind, wollen die Haud erbeben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen,

Berichterst. Dr. Tedesco: Im Wahlbezirk der Stadt Rumburg sind 201 Wähler erschienen; Herr Theodor Sallmann erhielt sämmtliche 201 Stimmen; er erscheint daher einstimmig gewählt. Es wird Beantragt, ihn zum Landtag zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Bohdana Sallmanna, purkmistra v Rumburku, za poslance města Rumburku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemann das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Ich Bitte nun den Herrn Dr. Bolkelt vorzutragen.

Berichterst. Dr. Bolkelt: In dem Städtewahlbezirk Plan, Tachau, Mies, Sandau sind 573 Wähler erschienen und es erhielt Herr Johann Rasp, Bürgermeister in Plan, 564 Stimmen; Heinrich Svoboda 5 und Michael Hornsteiner 4 Stimmen. Demnach erscheint Herr Johann Rasp, Bürgermeister in plan, für diesen Bezirk gewählt. Ein Anstand liegt nicht vor und es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Johann Rasp als Abgeordneten der Städte Plan, Tachau, Mies, Sandau agnosciren und denselben zum Landtag zuzulassen.

Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Jana Raspa, purkmistra v Plané, za poslance měst a průmyslových míst Plané, Tachova, Stříbra a Žandavy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstladmarschal: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag find, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Bolkelt: des Stadtwahlbezirkes Eger: Erschienen sind 149 Wähler, von welchen dem Herrn Dr. Lubert Graf, Advokaten in Eger 140 und dem Herrn Adolf Tachezy 3 ihre Stimmen gegeben haben. Dr. Lubert Graf wurbe somit mit absoluter Mehrheit gewählt, und die Wahl ist vollkommen gesetzmäßig bor sich gegangen. Ed wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag Wolle die Wahl des Herrn Dr. Lubert Graf, Advokaten in Eger, zum Abgeordneten der Stadt Eger agnosciren und denselben zum Landtage zuzulassen.

Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Dr. Luberta Grafa, advokáta v Chebu, za poslance města Chebu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen,

Berichterst. Dr. Volkelt: Wahl im Stadtwahlbezirke Prag, Joseffstaft. Es sind 164 Wähler erschienen und erhielt Herr Friebrich Ritter von Wiener, Advokat in Prag, 117, Herr MDr. Ludwig Tedesco 114 Stimmen. Da somit Herr Dr. Friedrich Ritter von Wiener und MDr. Luswig

Tedesco mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt erscheinen und die Wahl gesetzmäßig vor sich gegangen ist, wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Friedrich Ritter v. Wiener und MDr. Ludwig Tedesco zu Abgeordneten der Stadt Prag, Abtheilung Josefstadt agnosciren und die gewählten Herren zum Landtag zuzulassen.

Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Dr. Bedřicha rytíře Wienera a p. Dr. Tedesko za poslance města Prahy (Josefova) za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Volkelt: Die Wahl in dem Stadtwahlbezirk Königgrätz, Jaroměř, Josefstadt. Erschienen sind 628 Wähler, und es erhielt Herr Karl Halla, Bürgermeister in Jaroměř, 544 Stimmen; demnach erscheint Herr Karl Halla, Bürgermeister in Jaroměř, mit absoluter Majorität gewählt; da die Wahl gesetzmäßig vorgenommen wurde, so wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Halla, Bürgermeisterg in Jaroměř, als Abgeordneten der Städte und Industrialorte Königgrätz, Jaroměř, Josefstadt agnosciren und denselben zum Landtage zuzulassen.

Výbor zemsky činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Karla Hally, purkmistra v Jaroměři, za poslance měst a průmyslových míst Králové Hradce, Jaroměře a Josefova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemsk. Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Volkelt: Stadtwahlbezirk Prag-Altstadt. Im Wahlbezirke der Altstadt Prag sind 806 Wähler erschienen. Es erhielt Hr. Dr. Klaudy 540, Hr. Al. Oliva 542, Hr. A. Dittrich 257, Hr. Dr. Bendiener 255 Stimmen, bann je 1 Stimme Hr. Dr. Sladkovský, Dr. Grégr, Dr. Zahn, Dr. Unterweger, Skramlik, Bališ, Bělský, Svědínek. 3 Stimmzetteln wurben leer abgegeben. Da somit Hr. Dr. Klaudy und Alois Oliva mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl gesetzmäßig vor sich gegangen ist, wird der Antrag gestellt, ber hohe Landtag wolle die Wahl ber Herren Dr. Karl Leopold Klaudy und Alois

Oliva als Abgeordnete der Stadt Prag-Altstadt agnosciren und selbe zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. p. Dr. Klaudy a Aloise Olivy za poslance Starého města Prahy za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Volkelt: Wahl im Stadtwahlbezirke Pardubitz, Chlumetz, Holitz. In diesem Wahlorte sind 584 Wähler zur Wahl erschienen und es erhielt Hr. Dr. Joh. Žák, Advokat in Pardubitz, 516 Stimmen; da somit Hr. Dr. Žák mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl gesetzmäßig vorgenommen wurde, so wird der Antrag gestellt, ber hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Johann Žák als Abgeordneten für die Städte und Industrialorte Parbubitz, Chlumetz, Holitz agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. JUDr. Jana Žáka, advokáta v Pardubicích, za poslance měst a průmyslových míst Pardubic, Chlumce a Holic za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Volkelt: Wahl in dem Stadtwahlbezirke Königinhof, Náchod, Hořic, Neustadt a. b. Metau. Es sind 614 Wähler erschienen und erhielt H. MDr. J. Wewerka, Bürgermeister in Königinhof, 522 Stimmen. Da somit Herr Josef Wewerka, Bürgermeister in Königinhof, mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl gesetzmäßig vor sich gegangen ist, so wirb ber Antrag gestellt, ber hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. MDr. Josef Wewerka, als Abgeordneten für die Städte Königinhof, Náchod, Hořic, Neustadt a. d. Metau agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Dr. Josefa Veverky, purkmistra v Dvoře Králové, za poslance měst a průmyslových míst Dvora Králové, Náchoda, Hořic a Nového města nad Metují za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.                                    

Kteří jsou pro návrh nechť pozdvihnou ruku. (Geschieht. )                    

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst: Dr. V o l k e l t: Wahl in den Städten u. Industrialorten Reichenau, Senftenberg, Adlerkosteletz, Dobruschka. Es sind 443 Wähler erschienen und es erhielt Hr. JUDr. Heinrich Šolc, Advokat in Prag, 384 Stimmen. Da somit Hr. Dr. Heinrich Šolc mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl gesetzmäßig vorgenommen wurde, so wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr.: Heinrich Šolc als Abgeordneten für die Städte und Industrialorte Reichenau, Senftenberg, Adlerkosteletz, Dobruschka agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Výbor zemský činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Dr. Jindřicha Šolce, advokáta v Praze, za poslance měst a průmyslových míst Rychnova, Žamberku, Kostelce nad Orlicí a Dobrušky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Volkelt: Wahlakt der Stadt wahlbezirke Brüx, Bilin, Oberleutensdorf. Es sind 318 Wähler erschienen und es erhielt Se. Exc. Hr. Dr. Anton Banhans, k. k. Geheimerrath in Wien, 241 Stimmen. Da hiemit Hr. Dr. Banhans mit absoluter Majorität gewählt erscheint und bei der Wahl gesetzmäßig vorgegangen wurde, so wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl Sr. Exc. des Hrn. Dr. Banhans, k. k. Geheimrathes in Wien, zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Brüx, Bilin, Oberleutensdorf agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu Jeho Excelencí p. Dr. Antonína Banhanse, c. k. tajného rady ve Vídni, za poslance měst a průmyslových míst Most, Bilina, Litvinov Horní za platnou uznati a zvoleného k sněmu propustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. V o l k e l t: Wahlakt des Städtewahlbezirkes Leitmeritz, Lobositz. Es sind 398 Wähler erschienen und es erhielt Herr Dr. Wilhelm v. Gollitschek 381 Stimmen. Da hiemit Hr. Dr. W. v. Gollitschek mit absoluter Majorität gewählt erscheint und bei der Wahl gesetzmäßig vorgegangen wurde, so wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Wilh. v. Gollitschek zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Leitmeritz, Lobositz agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Viléma Gollitschka, advokáta v Litoměřicích, za poslance měst a průmyslových míst Litoměřice a Lobosice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort:

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Volkelt: Wahlakt der Handels- u. Gewerbekammer in Eger. Es sind von 22 Berechtigten Wählern 17 erschienen. Von diesen erhielt Hr. Dr. Ernst v. Plener, k. k. Legationsrath in Wien, Hr. JDr. Halbmayer, Realitätenbesitzer in Marienbad und Hr. Josef Meindel, Fabrikant in Graslitz, je 16 Stimmen. Hiemit erscheinen Hr. Dr. Ernst v. Plener, Hr. JDr. Halbmayer und Hr. Josef Meindl mit absoluter Majorität gewählt und da bei der Wahl gesetzmäßig vorgegangen wurde, so wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Ernst v. Plener, k. k. Legationsrathes in Wien, JDr. Halbmayer, Realitätenbesitzers in Marienbad und Josef Meindl zu Abgeordneten der Egerer Handelsund Gewerbekammer agnosciren und dieselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pp. Dr. Arnošta z Plenem, JD. Halbmayera a Josefa Meindla za poslance průmyslové a obchodní komory Chebské za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen. Berichterst. Dr. Volkelt: Wahlakt der Budweiser Handels- u. Gewerbekammer. Es sind von 20

Wahlberechtigten 17 erschienen; hievon erhielten Hr. Jos. Schier, kais. Rath und Kaufmann in Budweis, 13 Stimmen, Hr. Heinrich Frank, Kaufmann, 12 Stimmen. Hiernach erscheinen die Herren Josef Schier und Heinrich Frank mit absoluter Majorität gewählt und da bei der Wahl gesetzmäßig vorgegangen wurde, so wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl der Herren J. Schier, kais. Rathes und Kaufmannes in Budweis und Heinrich Frank, Kaufmannes, zu Abgeordneten der Budweiser Handels- und Gewerbekammer agnosciren und dieselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž, volbu pp. Jos. Schiera, cís. rady, a Jindřicha Franka za poslance obchodní a průmyslové komory Budějovické za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. V o l k e l t: Der nächste Wahlakt Betrifft die Wahl in der Reichenberger Handelsund Gewerbekammer. Von 34 berechtigten Wählern sind 24 erschienen; hievon erhielten die Herren Karl Wolfrum. Fabrikant in Aussig, 24 Stimmen, Josef Emanuel Rotter, Fabrikant in Hohenelbe, 23 Stimmen, Eduard Herkner in Reichenberg 23 Stimmen und Hr. Jos. Gahler, Müller, 21 Stimmen. Hiernach sind diese Herren mit absoluter Majorität zu Landtagsabgeordneten gewählt, und da die Wahl gesetzmäßig vorgenommen wurde, so wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Karl Wolfrum, J. E. Rotter (Ed. Herkner und Jos. Gahler zu Abgeordneten der Reichenberger Handels- und Gewerbekammer agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pp. Karla Wolfruma, Josefa Emanuela Rottera, Edv. Herknera a Jos. Gahlera za poslance obchodní a průmyslové komory liberecké za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen. Berichterst. Dr. Volkelt: Zur Wahl eines Landtagsabgeordneten für die Prager Handels- und

Gewerbekammer sind von 45 Berechtigten Wählern 36 erschienen; von tiefen erhielt Hr. Otto Forchheimer, Kaufman in Prag, 35 Stimmen, Herr Josef Sobotka 35 Stimmen, Herr Ferd. Urban, Bräuereibesitzer in Prag, 35 Stimmen und Herr Friedrich Freih. v. Riese-Stallburg, Fabrikant und Bergwerksbesitzer in Prag, 34 Stimmen. Hiernach erscheinen die Herren Otto Forchheimer, Jos. Sobotka, Ferdinand Urban und Friedrich Freiherr V. Riese-Stallburg mit absoluter Mehrheit gewählt und da bei der Wahl gesetzmäßig vorgegangen wurde, so wird der Antrag gestellt, ber h. Landtag wolle die Wahl der Herren Otto Forchheimer, Josef Sobotka, Ferdinand Urban und Fried. Frh. v. Riese-Stallburg zu Abgeordneten der Prager Handels- und Gewerbekammer agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu p. Otty Forchheimera a Josefa Sobotky, Ferdinanda Urbana, sládka, a barona RieseStallburga za poslance obchodní a průmyslové komory pražské za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Oberstlandmarschall. Ich Bitte den Herrn Baron Peche vorzutragen.

Berichterst. Hr. Bar. Peche: Hoher Landtag! Bei ber am 20. Sept. 1878 vorgenommenen Wahl eines Abgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Smichow sind 607 Wähler erschienen. ES erhielt Herr Karl Dimmer, Bürgermeister in Smichow, 402 Stimmen, Hr. Joh. Bermüller 192 Stimmen, Herr Bezirkshauptmann Bohdanecký 4 Stimmen und Herr Alexander Richter 3 (Stimmen; je 1 Stimme siel auf die Herren Dr. Sladkovský und Anton Peluňek; 3 Wahlzettel waren unausgefüllt, einer wurde für ungiltig erklärt. Da hiemit Hr. Karl Dimmer als Abgeordneter mit Majorität gewählt erscheint, und die Wahl vollkommen gesetzt mäßig vor sich gegangen ist, So erlaubt sich der Landesausschuß folgenden Antrag zu stellen: der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Dimmer, Bürgermeisters in Smichow, als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Smichow agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme, račiž volbu pana Karla Dimmera za poslance města Smíchova za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žáda někdo za slovo:

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag, sind, Wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Bar. P e c h e: Wahlakt der Städtewahlbez. Příbram-Birkenberg; Bei der am 20. Spt. I. J. vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für die genannten Städtebezirke sind 350 Wähler erschienen und es erhielt Herr Blasius Mixa 234, Herr Ignaz Ritter v. Jeschke 102 Stimmen, Prof. Tilscher 2 Stimmen, Bergrath v. Koschin, kaiserl. Nath Grimm; Ritter v. Hansgirg und Oberverwalter Brož je eine Stimme. 8 Stimmen blieben unausgefüllt; da hiemit Hr. Blasius Mixa mit absoluter Majorität gewählt erscheint, und die Wahl vollkommen gesetzmäßigvor sich ging, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hr. Blasius Mixa zum Abgeordneten der Städte PříbramBirkenberg agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Blažeje Mixy za poslance měst a průmyslových míst Příbrami a Březové Hory za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ).

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Bar. Peche:                          

Hoher Landtag!

Bei der auf den 25. September I. J. ausgeschriebenen und an diesem Tage vorgenommenen Wahl von 16 Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper der Besitzer der mit dem fideicommissarischen Bande Behafteten land- und lehntäflichen Güter haben sich von 39 Wahlberechtigten 37 theils persönlich, theils mit Vollmacht betheiligt und erhielten nach dem Scrutinium je 20 Stimmen und es erscheinen somit mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt die Herren:

1.   Geyza Freih. von Blumenkron,

2.   Oktavian Graf Kinský

3.   Ludwig Freih. Korb von Weidenheim,

4.   Wilhelm Freih. Kotz v. Dobrž,

5.   Karl Ritter v. Limbeck,

6.   Hieronymus Graf Mannsfeld,

7.   Robert Freih. v. Matyran,

8.   Lothar Fürst Metternich,

9.   Joh. Freih. Mlabota v. Solopisk,

10.   Franz Altgraf Salm-Reifferscheid, 11. Johann Altgraf Salm-Reifferscheib, 12. Wilhelm Prinz zu Schaumburg-Lippe, 13. Alexander Fürst Schönburg,

14. Josef Oswald Graf Thun-Hohenstein,

15. Quido Graf Thun-Hohenstein,

16. Karl Max Graf Zedtwitz.

Nachdem die Wahl derselben ordnungsmäßig; stattgefunden hat, und Bezüglich derselben von keiner Seite Einwendungen erhoben wurden, beehrt steh der Landegaugschuß unter Vorlage der Wahlakten den Antrag zu stellen, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren

1.   Geyza Freiherr v. Blumenkron,

2.   Oktavian Graf Kinský,

3.   Ludwig Freiherr Korb v. Weidenheim,

4.   Wilhelm Freiherr Kotz v. Dobrž, 5. Karl Ritter v. Limbeck,

6.   Hieronymus Graf Manusfeld

7.   Robert Feiherr v. Mayran,

8.   Lothar Fürst Metternich,

9.   Johann Freiherr Mladota v. Solopisk;

10.   Franz Altgraf Salm-Reifferscheid,

11.   Johann Altgraf Salm-Reifferscheid,

12.   Wilhelm Prinz Schaumburg-Lippe,

13.   Alexander Fürst Schönburg,

14.   Josef Oswald Graf Thun-Hohenstein,

15.   Quido Graf Thun-Hohenstein,

16.   Karl May, Graf Zedtwitz als Landtagsabgeordnete für den Wahlkörper der mit dem fideicommissarischen Bande Behafteten land- und lehntäflichen Großgrundbesitzer agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Zemsky výbor předkládá volební spisy a činí návrh, aby sněm ráčil volbu

1.    svobod. pána Geysy z Blumenkronů.,

2.   hrab. Oktaviana Kinského,

3.   svobod. pána Ludvíka Korba z Weidenheimu,

4.   svob. pána Viléma Kotze z Dobrže,

5.   rytíře Karla z Limbecku,

6.   hraběte Jeronýma z Mannsfeldů,

7.   svob. pána Roberta Mayran,

8.   knížete Lothara Metternicha,

9.   svob. pána Jana Mladoty ze Solopisku,

10.   staroh. Františka Salma-Reifferscheida,

11.   staroh. Jana Salma Reifferscheida,

12.   prince Viléma Schaumburg-Lippe,

13.   knížete Alexandra Schönburga,

14.   hrab. Josefa Osvalda Thun-Hohensteina,

15.   hrab. Quidona Thun-Hohensteina,

16.    hraběte Karla Maxmiliana Zedwitze za poslance pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským zavázaných za platnou uznati a zvolené ku sněmu připustiti.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP