Sněmovní tisk 498
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29.09.2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 498/0 dne 30. 9. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny rozhodl 30. 9. 2011 o konání 1. Čtení. Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 498/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 814).

  VýborUsnesení
  KVč. 106, k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2012 (24. listopadu 2011)
  ORGVč. 198, k návrhu termínu a pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2011)
  RVč. 189, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 312 - Ministerstvo financí (16. listopadu 2011)
  RVč. 192, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 303 - Senát Parlamentu (16. listopadu 2011)
  RVč. 193, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 - kapitola 396 Státní dluh (16. listopadu 2011)
  RVč. 194, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (16. listopadu 2011)
  RVč. 195, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 - Hospodaření veřejných rozpočtů (sešit H) (16. listopadu 2011)
  RVč. 203, ke schválení pořadu 22. schůze rozpočtového výboru (16. listopadu 2011)
  RVč. 188, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 345 - Český statistický úřad (16. listopadu 2011)
  RVč. 190, k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky (16. listopadu 2011)
  RVč. 191, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, a k návrhu organizačního výboru PS PČR k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu (16. listopadu 2011)
  RVč. 211, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (tisk 498) (30. listopadu 2011)
  UPVč. 86, Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (16. listopadu 2011)
  UPVč. 87, Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (16. listopadu 2011)
  UPVč. 88, Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (16. listopadu 2011)
  VOVč. 69, Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 - Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (24. listopadu 2011)
  VEZč. 149, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/: kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - v tom: - odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU - financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů finančních mechanismů (16. listopadu 2011)
  VOBč. 84, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR (23. listopadu 2011)
  VOBč. 90, k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba ČR (24. listopadu 2011)
  VOBč. 94, k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2012 kapitola 307 - Ministerstvo obrany ČR (24. listopadu 2011)
  VOBč. 91, k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (24. listopadu 2011)
  VSPč. 74, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012 - Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (sněmovní tisk 498) (24. listopadu 2011)
  VVVKMč. 63, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012,kapitola 334 - Ministerstvo kultury (23. listopadu 2011)
  VVVKMč. 64, k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2012 (23. listopadu 2011)
  VVVKMč. 65, k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2012 (23. listopadu 2011)
  VVVKMč. 66, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012,kapitola 361 - Akademie věd ČR (23. listopadu 2011)
  VVVKMč. 67, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012,kapitola 321 - Grantová agentura ČR (23. listopadu 2011)
  VVVKMč. 68, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky (23. listopadu 2011)
  VVVKMč. 71, k návrhu státního rozpočtu na rok 2012, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (23. listopadu 2011)
  VSRč. 69, Návrh státního rozpočtu na rok 2012, kapitola č. 314 Ministerstva vnitra - část správní (23. listopadu 2011)
  VSRč. 70, Záznam k návrhu státního rozpočtu na rok 2012, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (23. listopadu 2011)
  VSRč. 77, Návrh státního rozpočtu na rok 2012, rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti (24. listopadu 2011)
  VSRč. 79, Návrh státního rozpočtu na rok 2012, kapitola č. 314 Ministerstva vnitra - část správní (23. listopadu 2011)
  VSRč. 80, Návrh státního rozpočtu na rok 2012, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (23. listopadu 2011)
  VZPč. 42, Návrh Státního rozpočtu na rok 2012 kapitoly 348 - Český báňský úřad (16. listopadu 2011)
  VZPč. 43, Návrh Státního rozpočtu na rok 2012 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (16. listopadu 2011)
  VZPč. 44, Návrh státního rozpočtu na rok 2012 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (16. listopadu 2011)
  VZPč. 45, Návrh státního rozpočtu - Státní fond životního prostředí České republiky na rok 2012 (16. listopadu 2011)
  ZEVč. 82, k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (23. listopadu 2011)
  ZEVč. 83, k Vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu) - nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) (23. listopadu 2011)

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 498/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 498/3, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 15:28.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 185, usnesení č. 917).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 156 pod číslem 455/2011 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
96Vladislav Vilímec00298-00380.doc (26 KB) / PDF (73 KB, 2 strany) 6. 12. 2011 v 13:44:28
98Vojtěch Adam00300-00382.doc (11 KB) / PDF (39 KB, 1 strana) 6. 12. 2011 v 14:29:07
105Josef Novotný00307-00390.doc (24 KB) / PDF (65 KB, 2 strany) 6. 12. 2011 v 16:00:12
108Pavel Bém00310-00394.doc (20 KB) / PDF (53 KB, 1 strana)
00310-00395.doc (19 KB) / PDF (50 KB, 1 strana)
 6. 12. 2011 v 17:37:27
113Miroslav Kalousek00315-00400.xls (24 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 7. 12. 2011 v 10:56:45
121Jiří Papež00317-00401.doc (35 KB) / PDF (86 KB, 3 strany) 7. 12. 2011 v 07:42:14
142Vladislav Vilímec00326-00409.doc (25 KB) / PDF (74 KB, 2 strany)
00326-00410.xls (176 KB) / PDF (187 KB, 25 stran)
 7. 12. 2011 v 09:03:03
145Pavel Hojda00329-00420.doc (21 KB) / PDF (39 KB, 1 strana) 7. 12. 2011 v 09:34:44
154Václav Zemek00338-00423.doc (25 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 7. 12. 2011 v 10:39:30
156Miroslav Opálka00340-00425.doc (24 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 7. 12. 2011 v 11:01:36


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)