Sněmovní tisk 921
Rozpočet SFDI na rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 9. 2009 jako tisk 921/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 9. 2009 (usnesení č. 423).

 • V
 • Č

  Čtení

 • Přepracovaná verze doručena 5. 10. 2009 poslancům jako sněmovní tisk č. 921/1.
 • Rozpočtový výbor projednal navíc zprávu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 921/2 (doporučuje schválit).
 • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 26. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 921/3 (pozměňovací návrhy).


proběhlo 11. 12. 2009 na 66. schůzi.
Zpráva schválena (hlasování č. 219, usnesení č. 1523).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, způsob financováníISP (příhlásit)