AKTUALITY

„Udělování ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci za rok 2010“
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se ve čtvrtek dne 24.3.2011  HV PSP-ČR uskutečnilo slavnostní zasedání podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku. Rada pro výběr a udělování ocenění týmů a osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci českého resp. čs.letectví a kosmonautiky při podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku HV PSP-ČR udělila ocenění za celoživotní přínos pro českého resp. čs.letectví a kosmonautiku a jeho propagaci. Ocenění získali: Ing. Boleslav Stavovčík, MUDr. Josef Vanko, Ing. Vít Vavřina, Jan Brskovský, Miloš Kvapil, Ing. Ivan Hubert, doc. Ing. Jan Kolář, Csc. a kolektiv Leteckého ústavu VUT Brno pod vedením prof. Píšťka.

 


Rada ministrů Evropské unie definitivně potvrdila, že administrativní centrum navigačního systému Galileo bude sídlit v Praze. Stěhování z Bruselu do Prahy by mělo proběhnout už v první polovině příštího roku. Přesun hlavních částí instituce její chod nijak neomezí. 

O sídlo GSA soupeřila Česká republika s Nizozemskem. Nizozemský konkurenční projekt Noordwijk ale na středečním jednání velvyslanců v Bruselu podpořily jen čtyři země, Česko získalo podporu 22 států, jedna země se hlasování zdržela.

 Sídlo GSA v Praze ?

ČR dále usiluje o získání sídla agentury GSA do Prahy. Kandidatura ČR je upravena usnesením vlády ČR ze dne 6.9.2006 č. 1044 a usnesením vlády ČR ze dne 1.11.2006 č. 1261. Usnesením vlády ze dne 30.11.2006 č. 1370 byl jmenován vládní zmocněnec pro kandidaturu ČR na umístění GSA. Rozsah a platnost kandidatury jsou potvrzeny usnesením vládního VEU ze dne 2.4.2008 č. 15. ČR již má připravené prostory pro sídlo agentury, a to na detašovaném pracovišti Ministerstva dopravy, Janovského 438/2, Praha 7. Pokud by ČR uspěla s kandidaturou a sídlo GSA získala, znamenala by to pro ní celou řadu přínosů:

 • zakládání poboček významných technologických firem a kanceláří evropských a světových zájmových sdružení z oblasti kosmonautiky. Z toho plyne i větší šance českých technologických firem podílet se jako subdodavatelé na velkých projektech zejména v rámci ESA;
 • pozitivní ekonomický dopad z činnosti agentury (pracovní příležitosti, pronájem konferenčních prostor, využití hotelových a gastronomických kapacit), příp. propagace Prahy jako turistické destinace;
 • získání sídla GSA by podtrhlo image ČR jakožto leadera v oblasti kosmonautiky a hi-tech odvětvích v rámci skupiny nových členských států;
 • zvýšení prestiže ČR v rámci evropských institucí;

ODKAZ:Czech candidature for the GSA seat

 


„Udělování ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci ze dne 22. dubna 2010“


„Udělování ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci pro rok 2009“
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se ve čtvrtek dne 22.4.2010 od 13:00 v místnosti č. 306 HV PSP-ČR uskutečnilo slavnostní zasedání podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku. Rada pro výběr a udělování ocenění týmů a osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci českého resp. čs.letectví a kosmonautiky při podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku HV PSP-ČR udělila ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs.letectví a kosmonautiku a jeho propagaci. Ocenění předal předseda podvýboru pro vědu výzkum, letectví a kosmonautiku Ing. Pavel Hojda. Ocenění získali:  paní Ing. Radka Máchová za propagaci žen v létání a dosažené mezinárodně oceňované výkony ve skupinové letecké akrobacii
 Ing. Milan Holl, CSc. za celoživotní činnost v oblasti čs.leteckého výzkumu, vývoje, průmyslu a dosažené výsledky v řídících funkcích při prosazování a uplatňování těchto oborů v prestižních mezinárodních organizacích a institucích
 pan Ing. Lubomír Dudáček, CSc. za celoživotní přínos čs.letectví v oblasti provozu a rozvoje letišť, odbornou pedagogickou, publicistickou a propagátorskou činnost a angažovanost v odborných leteckých sdruženích
 Ing. Jiří Kobrle za celoživotní angažovanost v čs.letectví jako zkušební, testovací a mezinárodně uznávaný akrobatický letec, vedení AE-ČR, za reprezentaci čs.sportovního letectví ve funkci místopředsedy mezinárodní organizace FAI a odbornou výchovu nové generace
 paní plk.vv.PhDr. Věra Perlingerová za celoživotní přínos čs.letectví v oblasti organizace, koordinace a řízení vojenského a civilního letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky
 Zdeněk Sedláček za celoživotní angažovanost v čs. letectví jako pilotu civilních dopravních letadel,organizátoru a propagátoru oboru
 Karel Dvořák za celoživotní činnost v oblasti civilního řízení letového provozu, vedení stanovišť APP/TWR na letišti Praha/Ruzyně a výchovu nové generace.
Uznání a poděkování Janě Wrightové za tvorbu grafických symbolů a tisků pro jubilejní akce čs. letectví a podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku PSP ČR.


Oceněné osobnosti českého resp. čs.letectví a kosmonautiky pro rok 2009
zleva:Ing.L.Dudáček, CSc., Cpt.Z.Sedláček, Ing.M.Holl, CSc., K.Dvořák, Ing.R.Máchová, Ing.J.Kobrle, plk.vv.PhDr.V.Perlingerová a Ing. Pavel Hojda.
Rada pro udělování ocenění
Rada pro udělování ocenění a zástupci PSP-ČR


 


Česko má šanci získat sídlo evropského navigačního systému Galileo
Ministr dopravy Gustáv Slamečka po jednání v Bruselu uvedl, že šance ČR na získání sídla nového evropského navigačního systému Galileo se zvýšily. Ministr to řekl po jednání se zástupci Španělska, které bude v příštím půlroce předsednickou zemí EU."

 • Česko má šanci získat sídlo evropského navigačního systému Galileo

  Konsolidovane znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

  a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 146/2000
  Sb., zákonem č. 258/2002 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb., zákonem č. 186/2006
  Sb., zákonem č. 225/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb.
  a zákonem č. 301/2009 Sb.
 • Konsolidovane zněni: zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví- (dokument pdf, 737 KB)
 •  


  Proč právě Apollo?
  Velký slovník naučný přináší výklad u tří hesel shodně označených APOLLO: "Americký program letů člověka na Měsíc, uskutečněných 1968 -- 1972 v kosmických lodích stejného jména, vynášených raketami Saturn 1. Jako první přistáli na Měsíci (Apollo 11) astronauti N. A. Armstrong a E. E. Aldrin 20. července 1969."

 • Proč právě Apollo?

  „Udělování ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci ze dne 10. září 2009“


  „Udělování ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci“
  V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se ve čtvrtek dne 10.9.2009 od 13:00 v místnosti č. 301 PV PSP-ČR uskutečnilo slavnostní zasedání podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku. Rada pro výběr a udělování ocenění týmů a osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci českého resp. čs.letectví a kosmonautiky při podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku HV PSP-ČR udělila ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs.letectví a kosmonautiku a jeho propagaci. Ocenění předal předseda hospodářského výboru Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a předseda podvýboru pro vědu výzkum, letectví a kosmonautiku Ing. Pavel Hojda. Ocenění získali: pan Ing. Petr Bold a pan Richard Santus, pan Ing. Karel Dobeš, pan Jiří Jirásko, pan Ing. arch.Alois Nikodem, pan prof. Ing. Antonín Píštěk, Csc. a Věra Zázvorková.

 • Oceněné osobnosti českého resp. čs.letectví a kosmonautiky pro rok 2008
  Rada pro udělování ocenění
  Zástupci PSP-ČR a Ministerstva dopravy ČR
  Osobnost čs. letectví - za zavádění nových typů civilních dopravních letadel do provozu, jejich pilotování a výchovu nových generací čs. letců pan Jiří Jirásko
  Osobnost čs. letectví - za celoživotní přínos českého resp. čs.letectví v oblasti navrhování a projektování letišťpan pan Ing. arch.Alois Nikodem


  Dne 10.11.2008 Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku při hospodářském výboru PSP-ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, subjekty čs. civilního letectví veškerého odborného zaměření, Svazem letců, leteckými asociacemi a Svazem čs.zahraničních letců uspořádal dne 10.listopadu od 10:00 hod. slavnostní zasedání v PSP-ČR u příležitosti 90. výročí vzniku letectva Republiky československé. Zasedání se zúčastnili představitelé veřejného a politického života. Na zasedání byly předány Jubilejní listy podvýboru osobnostem českého letectví. V odpoledních hodinách položili členové podvýboru květiny k významným pražským památníkům čs.letců padlých na válčištích II.světové války, obětem odboje a persekuce z řad civilních zaměstnanců našeho letectví a jeho průkopníkům.

  Zasedání v PSP-ČR dne 10.11.2008:

  Slavnostní večer - Letiště Praha Ruzyně:

  O PODVÝBORU

  Podvýbor usiluje o nejtěsnější sepětí mezi HV PSP ČR, čs. leteckými subjekty a odbornou veřejností, s cílem podporovat vytváření odpovídajících podmínek pro aktivity, činnost a rozvoj těchto subjektů v domácím i zahraničním prostředí, navrhuje a doporučuje nové nebo novelizované dokumenty legislativního charakteru a podílí se na jejich projednávání.

  dále >>

  VI. volební období

   

  Program pro rok 2011:

  • Leden: ÚCL
   Místo konání: Praha
   Datum: 21.1.2011 (poslední pátek ve II. výborovém týdnu)

   

  • Březen: ČHMI - ČR, Místo konání: Praha
   Datum: 3.3.2011 (čtvrtek ve II. výborovém týdnu)

   

  • Duben: ŘLP, s.p.,
   Místo konání: Praha, Jeneč u Prahy
   Datum: 14.4.2011 (čtvrtek ve II. výborovém týdnu)

   

  • květen: LAAA - ČR 
   Místo konání: Praha
   Datum: 26.5.2011 (čtvrtek ve II. výborovém týdnu)


  Nejbližší schůze:

 • Duben: ŘLP, s.p.,
  Místo konání: Praha, Jeneč u Prahy
  Datum: 14.4.2011 (čtvrtek ve II. výborovém týdnu)

 • V. volební období

  Program pro rok 2010:

  • Leden: Nidem a Partner, s.r.o. a Aero Vodochody
   Místo konání: Vodochody
   Datum: 15.1.2010
  • Únor: Ministerstvo dopravy ČR, odbor civilního letectví
   Místo konání: Praha, MD ČR
   Datum: 19.2.2010
  • Březen:Úřad pro civilní letectví
   Místo konání: Praha
   Datum: 26.3.2010


  Program pro rok 2009:

  • Leden: VÚGTK
   Datum: 23.1.2009
   Místo konání: Ondřejov
  • Březen: Ministerstvo dopravy
   Místo konání: Praha - MD ČR
   Datum: 06.03.2009
  • Duben:ELDIS Pardubice
   Místo konání: Pardubice
   Datum: 17.04.2009
  • Květen: Moravan Aviation
   Místo konání: Otrokovice
   Datum: 29.05.2009
  • Červen: Vysoká škola obchodní, s.r.o
   Místo konání: Praha
  • Září: Vysoké učení technické
   Místo konání:Brno
   Datum: 4.09.2009
  • Listopad: Řízení letového provozu (ŘLP, s.p.)
   Místo konání: Jeneč u Prahy
   Datum: 20.11.2009


  Program pro rok 2008:

  • Leden: VOŠ a SPŠD v Praze 1 –garant
   Téma: Dosavadní společenský přínos středního a vysokoškolského studia oborů v oblasti provozu a ekonomiky letecké dopravy“
   Datum: 18.1.2008
   Místo konání: VOŠ a SPŠD v Praze 1, Masná 8
  • Únor: ŘLP ČR, s.p. – garant
   Téma: "Současné trendy v oblasti poskytování služeb řízení letového provozu"
   Datum: 29.2.2008
  • Duben: Letiště Praha, s.p. – garant
   Téma: „ Proces přípravy transformace a privatizace letiště Praha – Ruzyně“
   Datum: 11.4.2008
   Místo konání: Kongresové centrum – Spojovací objekt Letiště Praha
  • Květen: Letiště Karlovy Vary – garant
   Téma: "Rozvoj mezinárodních letišť ČR po převodu do regionálních oblastí státu v roce 2004"
   Datum: 23.5.2008
   Místo konání: Letiště Karlovy Vary
  • Červen: Letiště České Budějovice- garant
   Téma: „Význam a perspektivy letiště České Budějovice pro Jihočeský region“
   Datum: 20.6.2008
   Místo konání: Jihočeské letiště - České Budějovice
  • Září: LOM Praha- garant
   Téma: „Prezentace LOM Praha“
   Datum: 12.9.2008
   Místo konání: Letiště Kbely, učebna VTUL a PVO, Mladoboleslavská 944, Pha 9
  • Říjen: Ústav leteckého zdravotnictví- garant
   Téma: „Posuzování zdravotní způsobilosti k létání a metody letecko lékařského výcviku pilotů AČR a civilního letectví“
   Datum: 03.10.2008
   Místo konání: Ústav leteckého zdravotnictví, Generála Píky 1, Pha 6
  • Listopad: LETOV letecká výroba, s.r.o.
   Téma: „Současnost a cíle čs. letecké výroby v roce předsednictví ČR v EU“
   Datum: 14.11.2008
   Místo konání: ul. Beranových 65, Praha 9- Letňany