Dokument EU 5269/21

Sdělení Komise Radě - Posouzení akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení
/kód dokumentu 5269/21, COM(2021) 12 final, 2020/0019(NLE)/ISP (příhlásit)