Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Švrček: Dalším návrhem je rovněž návrh pana poslance Suchánka pod písmenem E2. Pokud bude tento přijat, nejsou hlasovatelná písmena E3, G1, I2, J3, K14 a C8.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Pan ministr nedoporučuje, já se zdržuji doporučování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 317 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 107 a 62 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Jsou tedy nehlasovatelné návrhy pod písmeny E3, G, I1, I2, J3 a K14. Rovněž je nehlasovatelný C8 z výboru pro evropskou integraci.

Dále můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem F poslance Miloslava Kučery staršího. Pokud by pan Kučera dovolil a pan ministr také, mohli bychom hlasovat o všech najednou, neboť zde mám jednotně, že ministerstvo nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec souhlasí, či nesouhlasí? Pan poslanec souhlasí.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže můžeme v bloku hlasovat o všech návrzích pod bodem F.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Já spíše také nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 318 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovili 2 a 184 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže můžeme přejít k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Tešnara pod písmenem H. Pan ministr, předpokládám, doporučuje, já rovněž spíše doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 319 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 194 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy pod písmenem I jsou nehlasovatelné, můžeme přejít k písmenu J, a to J1. Pan ministr nesouhlasí, já nechávám na rozhodnutí sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 320 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jsou to návrhy pana poslance Tlustého.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 79 a 113 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže můžeme přistoupit k návrhu J2. Pan ministr souhlasí, já rovněž doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 321 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 192, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu J4, neboť J3 je vzhledem k 78(?) tudíž nehlasovatelný. Pan ministr doporučuje, já rovněž doporučuji přijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 322 a ptám se, kdo je pro tento návrh, kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 195 a jeden byl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dále přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem K, to jsou zpravodajské návrhy, a zde můžeme již spojit hlasování do prvního bloku K1 až K3, neboť zde jsou souhlasná záporná stanoviska ministerstva a samozřejmě kladné - doporučující zpravodajské stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud není námitek, budeme hlasovat o těchto bodech dohromady.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 323 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 86 a 86 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dobře, můžeme přistoupit k dalšímu hlasování v bloku o pozměňovacích návrzích K4 až K8, protože zde jsou shodná kladná stanoviska ministerstva a já rovněž doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 324 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 194 a jeden byl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže nyní máme na pořadu pozměňovací návrh K9, kde pan ministr nesouhlasí a já samozřejmě doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 325 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 119 a 72 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu K10, kde pan ministr souhlasí, já spíše doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 326 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 192 a jeden byl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dobře, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K11 až K13, kde pan ministr má nesouhlasné stanovisko u všech tří, já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 327 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 327 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 99 a 95 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: K14 je nehlasovatelný z logiky předešlých hlasování, a proto máme na pořadu K15, kde stanovisko ministerstva je souhlasné. Mohli bychom spojit do bloku až po K18, protože tam všude jsou stanoviska shodná. Takže hlasujeme K15 až K18 včetně s oběma shodnými stanovisky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP