Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 20. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

Projednávání (30. prosince 1992)

II. Volba členů Prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání (30. prosince 1992)

III. Vládní návrh zákona České národní rady o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady podle sněmovních tisků 293 a 294

Projednávání (30. prosince 1992)

IV. Návrh poslance M. Bendy a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., a zákona ČNR č. 280/1991 Sb., podle sněmovních tisků 291 a 292

Projednávání (30. prosince 1992)

V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 21. do 28. prosince 1992 podle sněmovního tisku 297

Projednávání (30. prosince 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP