Dokument EU 10540/14

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění členskými státy rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení
/kód dokumentu 10540/14, COM(2014) 312 final/

Přílohy dokumentu

e1054014cs.pdf (Dokument PDF, 401 KB)
e1054014cs.doc
e1054014cs-ad01.pdf
e1054014cs-ad01.docISP (příhlásit)