Dokument EU 11382/15

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k jednacímu řádu Výboru EPA stanoveného prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé
/kód dokumentu 11382/15, COM(2015) 381 final, 2015/0166 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1138215cs.pdf (Dokument PDF, 337 KB)
e1138215cs.docx (Dokument DOCX, 111 KB)
e1138215cs-ad01.pdf
e1138215cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)