Dokument EU 12598/15

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období čtyř let
/kód dokumentu 12598/15, COM(2015) 477 final, 2015/0229 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1259815cs.pdf
e1259815cs.docx (Dokument DOCX, 147 KB)
e1259815cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1259815cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 273 KB)ISP (příhlásit)