Aktuality

Charta 77 - 40 let od doručení (9. 1. 2017)
10. ledna 1977 bylo Prohlášení Charty 77 doručeno do podatelny Federálního shromáždění

CHARTA 77 - 40 let od vzniku

Signatáři z řad členů zákonodárných sborů
Dobové parlamentní dokumenty
Dobová periodika

V souladu se svým posláním maximálního zpřístupňování informačních zdrojů přinášejí Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny ke čtyřicátému výročí vzniku mezinárodně známého prohlášení Charty 77 výběr údajů a textů k tomuto tématu sestavený primárně z pramenů a periodik uchovávaných ve fondech obou těchto pracovišť. Smyslem je přispět všem zájemcům o dané téma nestranným faktografickým podkladem, a to se zvláštním zřetelem k roli československého parlamentu.

Připravená stránka proto nabízí přehled signatářů Charty 77 z řad členů zákonodárného sboru a také základní náhled do procesu vypořádávání se s občanskou iniciativou Charty 77 na parlamentní půdě v rámci široké dobové reakce.

Zájemcům o podrobnější poznání primárních pramenů a dalších souvisejících textů jsou k dispozici fondy obou uvedených pracovišť k osobnímu prezenčnímu studiu.

Text prohlášení Charty 77 se seznamem prvních signatářů byl doručen do podatelny tehdejšího Federálního shromáždění 10. ledna 1977 a uveřejňujeme ho v originální strojopisné podobě (viz příloha "Prohlášení") s možností odskoku na příslušné volební období u těch signatářů, kteří byli někdy členy parlamentu (v případě zvolení v několika obdobích je zde odkaz na to první):

*****

Z Archivu Poslanecké sněmovny dále přinášíme dokument, který na základě projednávání této problematiky na společném jednání výborů (branného a bezpečnostního) Federálního shromáždění dokresluje atmosféru tehdejší doby:

Zápis z výboru - únor 1977.pdf (Dokument PDF, 3202 KB)

*****

Signatáři Charty 77 - předchozí či budoucí členové zákonodárného sboru:

Jaroslav Bašta Rudolf Battěk Václav Benda Rudolf Bereza Karel Biňovec
František Bláha Pavel Bratinka Petr Brodský František Bublan Petr Burian
Jaroslav Cuhra Albert Černý Stanislav Devátý Jiří Dienstbier Bohumil Doležal
Miklos Duray Michal Dymáček Jiří Fiedor Miluše Fischerová
foto není
Jaromír Glac
Jiří Hájek Leopold Hofman Milan Hořínek Tomáš Hradílek Milan Hruška
Milan Hübl Heřman Chromý Ludmila Jankovcová Zdeněk Jičínský Eva Kantůrková
Vladimír Klokočka
(foto z webu)
Tomáš Kopřiva Zdeněk Kotrlý Petr Kozánek
(foto z webu)
František Kriegel
Zvolena - nenastoupila
Daniel Kroupa Marta Kubišová
zvolena
- nenastoupila
Miroslav Kusý Vladimír Líbal Ladislav Lis
Jan Litomiský Jaroslav Mezník Jaroslav Mlčák Ján Mlynárik Jiří Müller
Pavel Muraško Oldřich Musil Dana Němcová Martin Palouš Jana Petrová
Jaromír Piskoř Petr Pithart Václav Povolný Jiří Ruml Jan Ruml
Antonín Rusek Pavel Rychetský Gertruda Sekaninová
- Čakrtová
Jan Sokol Jaromír Stibic
Jaroslav Šabata
(foto z webu)
František Šamalík Jiří Šašek Věnek Šilhán Bohumil Šimon
foto není
Rút Šormová Pavol Šremer Marie Švermová
- Švábová
Miroslav Tyl Milan Uhde
Petr Uhl Alois Válek Vlastislav Valtr Jaroslav Vitáček
foto není
František Vodsloň
Foto není
Rudolf Zukal Václav Žák
(foto z webu)

 

Archivní fondy Parlamentní knihovny vydaly k tomuto tématu tyto ohlasy z dobových tuzemských periodik (celé články po rozkliknutí):

 

 

Téma Charty 77 je v knižním fondu Parlamentní knihovny zastoupeno mnoha tituly, jejichž přehled Vám přinášíme zde:

ISP (příhlásit)