Aktuality

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

Představení knihy "Návrat parlamentu. Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989 - 1992"

"Osmičková" výročí IX - vznik Československa 1918

28. října - 100 let od vzniku samostatného československého státu.

"Osmičková" výročí VIII - Smlouva o dočasném pobytu vojsk 1968

18. října 1968 Národní shromáždění ratifikovalo Smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR.

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

11. 10. 2018 - "14 statečných" - 50 let od parlamentní ratifikace smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk

"Osmičková" výročí VII - Mnichov 1938

Dokumenty z parlamentního archivu - politické události bezprostředně po podpisu Mnichovského diktátu.

Mitteleuropa Revisited

Fotodokumentace z představení publikace "Mitteleuropa Revisited".

Představení publikace "Mitteleuropa Revisited"

Představení významného titulu od rakouských autorů (Erhard Busek a Emil Brix) pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny a velvyslance Rakouska.

"Osmičková" výročí VI - srpen 1968

50 let od srpnové invaze - stručný nástin událostí prvních dnů z parlamentní perspektivy

"Osmičková" výročí V - vznik ČNR

50 let od vzniku zastupitelského sboru, jenž byl přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny.

Setkání nad zajímavým tématem - pozvánka

21. 6. 2018 - přednáška Stanislavy Vodičkové s názvem "Návrat Josefa kardinála Berana"

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

14. 6. 2018 - přednáška historika prof. Radka Fukaly na téma "Od spiknutí v paláci Smiřických k hrůzám a útrapám třicetileté války (1618-1648)"

Informace z PK 8/2018

Historická výročí - Pražská defenestrace 23. května 1618

Informace z PK 7/2018

GDPR - užitečné odkazy a přehled literatury

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

15.5.2018 - přednáška historika Martina Valenty na téma "1968 - přelomový rok na Západě i na Východě"

"Osmičková" výročí IV - Ústava 9. května 1948

Přijetí Ústavy Československé republiky v roce 1948 představovalo završení legislativního procesu po únorovém převratu.

"Osmičková" výročí X - 1. zasedání RNS 1918

14. listopadu 1918 poprvé zasedl parlamentní sbor nově vzniklé Československé republiky - Revoluční Národní shromáždění

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

3. 5. 2018 - VONS - 40 let od založení

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

12. 4. 2018 - seminář historiků J. Slavíčka a J. Urbana na téma "Kontinuity, diskontinuity a deformace českého družstevnictví 1945-1953"

"Osmičková" výročí III - volba L. Svobody prezidentem

50 let od prezidentské volby - důležité události v průběhu tzv. "Pražského jara 1968"

TGM ve Spojených státech v roce 1918 - prezentace fotografií

Výstava historických fotografií při příležitosti návštěvy předsedy Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Paula Ryana v Poslanecké sněmovně 27. března 2018
ISP (příhlásit)