Sněmovní tisk 93
Novela z. o dluhopisech

Stav projednávání ke dni: 19. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 14. 2. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 7 (28. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: dluh, hypotekární úvěr, konsolidace státního dluhu, podnikatel, převoditelný cenný papír, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, zadluženost

Navržené změny předpisů (9)



ISP (příhlásit)