Sněmovní tisk 91
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 18. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 14. 2. 2018.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: nemoc, nezaměstnaný, poptávka po zaměstnání, pracovní úraz, zákoník práce, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)