Sněmovní tisk 68
Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 68/0 dne 25. 1. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 148).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (usnesení č. 148).Deskriptory EUROVOCu: citlivý výrobek, kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchod se zbraněmi, trest smrti, zahraniční obchod, zbraně

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)