Sněmovní tisk 5
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 19. ledna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 22. 11. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 5/3, který byl rozeslán 18. 1. 2018 v 16:29.

 • G

Další projednávání možné od 26. 1. 2018, po 18. 2. 2018 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 6. schůze (od 17. ledna 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
117Adam Vojtěch12341-17769.docx (20 KB)13. 12. 2017 v 12:44:54
144Adam Vojtěch12368-17791.docx (16 KB)15. 12. 2017 v 07:26:40
207Jaroslav Dvořák12431-17931.docx (20 KB)8. 1. 2018 v 11:05:15
228Patrik Nacher12452-17972.doc (43 KB)16. 1. 2018 v 18:45:55

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)