Sněmovní tisk 382
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Stav projednávání ke dni: 22. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Oborná M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 29. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 2019 jako tisk 382/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 541).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 541).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 3. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2019 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2019 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 132).Deskriptory EUROVOCu: boj proti hmyzu, ochrana lesa, ochrana rostlinné říše, rozmnožování rostlin, těžba dřevaISP (příhlásit)