Sněmovní tisk 290
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Stav projednávání ke dni: 22. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bauer J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 290/0 dne 1. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0290.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2018 jako tisk 290/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: povinná školní docházka, sociální dávky, správní delikt, trestní rejstřík, trestný čin, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)