Sněmovní tisk 944
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 18. 8. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 19. 8. 2016 senátorům jako tisk 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 9. 2016 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 537).
  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 560).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 25. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Seitlová,Vystrčil,Láska.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 944/0 dne 26. 10. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2016 jako tisk 944/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: cenová podpora, elektrárna, elektrická energie, podpůrná cena, vodní energie, výroba energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)