Sněmovní tisk 934
Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 934/0 dne 5. 10. 2016.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Mgr. Nina Nováková a navrhl Volební výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: komunikační politika, kontrola komunikace, rozhlasové vysílání, svoboda slova, televize

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)