Sněmovní tisk 473
Novela z. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 226/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 3. 2016 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 226/1 (schvaluje).
 • S


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 21. schůze Senátu (od 6. 4. 2016) jako bod č. 9 (schválen).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal 14. 4. 2016.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 127/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: historické místo, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, sídlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)