Sněmovní tisk 303
Novela z. o metrologii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 303/0 dne 3. 9. 2014.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 484).

  • V
    • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 303/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 303/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 12:21.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 622).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 34/0.

  • O

    Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 34/1 (schvaluje).
  • S

    Návrh projednán dne 19. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
    Senát návrh schválil (usnesení č. 117).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 85/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: měřidla a měřicí zařízení, metrologie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)