Sněmovní tisk 590
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslava Němcová, Pavel Bém, Milada Emmerová, Zuzka Bebarová-Rujbrová, Jiří Skalický, Radek John, Jiří Štětina, Jiří Koskuba, Michal Janek) předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Němcová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 590/0 dne 1. 2. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2012 jako tisk 590/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1173).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/6, který byl rozeslán 26. 10. 2012 v 12:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1400).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 16/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 16/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 16/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 16/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 54).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal 15. 2. 2013.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 25. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 4. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 50/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4185Jiří Skalický04072-03087.doc (21 KB) / PDF (52 KB, 1 strana)23. 10. 2012
4188Jan Bureš04075-03090.doc (46 KB) / PDF (95 KB, 7 stran)23. 10. 2012
4191Jan Bureš04078-03092.doc (22 KB) / PDF (82 KB, 1 strana)23. 10. 2012
4243Igor Svoják04117-03133.doc (23 KB) / PDF (73 KB, 2 strany)25. 10. 2012
4254Jiří Rusnok04128-03150.doc (30 KB) / PDF (46 KB, 1 strana)25. 10. 2012


Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Toxikománie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, omamná látka, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)