V Poslanecké sněmovně jsou na stáži němečtí studenti

1. 4. 2015

V těchto týdnech jsou na stáži v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dva studenti německých vysokých škol. Jedná se o pilotní projekt stáží zahraničních studentů, který je inspirován rozsáhlým a tradičním stipendijní programem německého Spolkového sněmu.

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček zintenzivnil přípravu stáže v polovině září loňského roku, kdy se setkal s předsedou Spolkového sněmu Norbertem Lammertem. Spolkový sněm podobné stáže organizuje již 25 let a účastní se jich i čeští studenti. „Samotné přípravy stáží pak proběhly velmi rychle. V říjnu bylo vypsáno výběrové řízení a v lednu byli vybráni první dva stážisté. Podmínkou byly odborné a jazykové předpoklady,“ uvedl Jan Hamáček.

Přestože znalost češtiny byla jednou ze základních požadavků, o tuzemskou stáž byl mezi německými studenty zájem. „Do druhého kola postoupilo deset uchazečů. Jednalo se o studenty a absolventy takových oborů, jako je politologie, právo a společenské vědy,“ doplnil Roman Váňa, předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost.

U předsedy Poslanecké sněmovny působí Robert Forker, u předsedy Výboru pro bezpečnost Fabian Möpert. Robert Forker studuje na Univerzitě v Erfurtu, obor státní vědy, zahrnující politologii, ekonomii a právo. Fabian Möpert studuje magisterský program zabývající se evropskou integrací na Univerzitě v Lipsku.V Poslanecké sněmovně jsou na stáži němečtí studenti (1.04.2015) V Poslanecké sněmovně jsou na stáži němečtí studenti (1.04.2015) V Poslanecké sněmovně jsou na stáži němečtí studenti (1.04.2015)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)