Neautorizováno !


(15.40 hodin)
(pokračuje Blaha)

Všichni víte, že dlouhodobě sleduji zejména resort dopravy. A právě tady je to, o čem mluvím, vidět nejvíce. Právě tady, Andreji Babiši a Vladimíre Kremlíku, další rozvoj naší země jednoznačně brzdíte. Právě tady je nejvíc vidět, jak tím, že nesmyslně prožíráte jinde, chybějí a budou chybět peníze na klíčové infrastrukturní projekty, na nové dálnice a železnice. Trestuhodně jste snížili rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury - v příštím roce na 86 % rozpočtu letošního, z více než 101 mld. na 87 mld. Trestuhodně jste snížili rozpočet Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty o téměř polovinu. V prvním případě ze 46 na necelých 25 mld., v druhém případě z více než 43 na 26 mld. Kč. Trestuhodně manipulujete s rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury, když jste vytvořili jakýsi společný účet s 29 mld. Z toho mají čerpat obě klíčové státní organizace, a to za situace, kdy není jasné, jakými pravidly se bude toto čerpání řídit a která z organizací na tyto peníze doopravdy dosáhne. Takto přece nelze plánovat ani stavět. Trestuhodně jste se loni v dubnu chlubili stomiliardovým memorandem na úvěry z Evropské investiční banky na rozvoj tuzemské silniční a železniční sítě. Letos jste vyčerpali - a teď poslouchejte všichni dobře - nulu! Nulu. Příští rok plánujete pouhou miliardu.

A stejným způsobem jste vzali peníze i kultuře, konkrétně programu na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. V příštím roce tam bez jakéhokoli zdůvodnění chybí 30 mil. Kč, a to přesto, že na nedostatek peněz dlouhodobě a pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady.

Andreji Babiši, Vladimíre Kremlíku, vládo hnutí ANO, ČSSD a KSČM, mé pozměňovací návrhy jsou reálnou snahou a možností, jak toto trestuhodné diletantství ještě zachránit. Situace je vážná a dokazuje to, jak moc ignorujete varování odborníků, manažerů v dopravě i stavebnictví, novinářů a samozřejmě také nás v opozici. Nejen v resortu dopravy vládne kvůli vašim krokům beznaděj. Prosím vás tedy závěrem o podporu mých pozměňovacích návrhů a také, abyste zvážili svá slova a přestali lhát o tom, že naši zemi rozvíjíte, protože to minimálně v resortu dopravy prostě není pravda.

Nyní se chci přihlásit k pozměňovacím návrhům, konkrétně k variantnímu pozměňovacímu návrhu pod čísly 3759 a 3760, který posiluje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury o 4 400 921 000 Kč, resp. o 2 890 058 638 Kč; dále pak k variantnímu pozměňovacímu návrhu pod čísly 3763 a 3764, které taktéž posilují rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně o 5 500 000 000 Kč, resp. o 4 000 500 000 Kč; dále pak k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3896, který taktéž posiluje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně o 1 840 000 000 Kč.

Jak jsem již říkal, mám taky zájem o posílení kapitoly 334 Ministerstva kultury - živé umění v programu státní podpory profesionálních divadel a státních profesionálních symfonických a pěveckých sborů, konkrétně variantní pozměňovací návrh pod čísly 3897 a 3898. V jednom případě se jedná o posílení o 30 mil., ve druhém pak o 50 mil. Kč.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Olgu Richterovou a připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážený předsedo vlády, vážení přítomní členové vlády, kolegyně, kolegové. Ráda bych hovořila o něčem, co mi leží na srdci poměrně pravidelně, a současně bych to ráda spojila s čísly, která podkládají dva pozměňovací návrhy, které předkládám. Jde o to, že u spousty programů, u spousty věcí, které směřují nějakým způsobem k smysluplné soudržné společnosti, můžeme ověřovat, zda fungují, a současně jsme schopni zjišťovat, jenom to často neděláme, co nefunguje, kde nám některé systémy vedou jen k tomu, že se replikují začarované kruhy. Typicky se debatuje stále dokola o tom, jak těžké je pro mladé lidi, kteří prošli třeba dětskými domovy, se uchytit v životě. Je tam díra v tom opuštění instituce a v tom, aby člověk zvládl běžné fungování. Potom naopak je obrovský podíl s touhle zkušeností, s tímhle nelehkým startem do života třeba ve vězeních nebo mezi lidmi bez domova.

Na tato čísla, to je třeba 70 % lidí s takovouhle zkušeností právě v těch vězeních, chci navázat něčím, co se nám strašně zhoršilo v poslední době, a pak to vysvětlím, jakým způsobem by to mohly řešit ty alokované finanční prostředky přes ty pozměňovací návrhy. Strašně se nám začínají zhoršovat předčasné odchody ze škol, zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji, ale i jinde. Předčasné odchody ze škol, to znamená jak nedokončené základní vzdělání, tak třeba jenom započatý první ročník nějaké střední školy. Týká se to tisíců mladých lidí, a právě v Karlovarském a Ústeckém kraji 15 až 20 %. To jsou tisíce mladých lidí.

A teď ta souvislost. Ukazuje se, že nesmírně úzce jsou ty studijní úspěchy, to, jak ten mladý člověk bude potom schopný vůbec celý život dál fungovat ve společnosti, jsou velice úzce spjaté se sociálními problémy jejich rodiny. Je to samozřejmě bytová nouze, kvalita bydlení, zvládání bydlení a potom exekuce.

Ráda bych ještě ocitovala analýzu, kterou udělalo veřejnoprávní médium, rozhlas, resp. to bylo zveřejněné na iRozhlasu. Tam je právě zkombinováno to, jak souvisejí ty absence ve školách a potom předčasná ukončení školní docházky s těmi sociálními aspekty, a to zejména bydlením. Ukázalo se, že právě spousta obcí v naší zemi toto nijak palčivě nevnímá, protože jsou to u nich ojedinělé problémy. Je to asi 90 obcí z 206 takových těch větších obcí s rozšířenou působností. Ale máme 33 měst, 33 ORP, kde jsou problémy, řekla bych, obří. Co se týče toho nárůstu, tak v Ústeckém kraji ještě v roce 2013 byl podíl mladých lidí, co předčasně odešli ze vzdělávání, jenom 9 %; v roce 2017, o čtyři roky později, už 15 %. Když nebudeme jednat, bude to jenom ještě horší.

A zase je tu ta souvislost právě k bytové nouzi, k bydlení. Těch zhruba 20 tisíc dětí ze zhruba 10 tisíc rodin, které vyrůstají ve velice nestabilních bytových podmínkách, potom typicky má problém právě s dokončením školy. A v části z těchto rodin jde o ztrátu bydlení, kde by pomohlo získání nějakého jiného bydlení přes kauci, kde zkrátka ta rodina nemá našetřených těch 15 až 20 tisíc na byt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP